Рішення №353881

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

"01" грудня 2006 р.

м. Одеса

Справа № 11/371-06-10053А

10 год. 30 хв.                                                                       


Господарський суд Одеської області у складі:

Судді                     Власової С.Г.

При секретарі Язикова О.М.


За участю представників сторін:

від позивача: Парапан Г.П. (за довіреністю);

від відповідача: Цуканов І.Ю. (за довіреністю);


В засіданні приймали участь:

від позивача: не з’явився;

від відповідача: Цуканов І.Ю. (за довіреністю);


Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи за позовом Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси до Відкритого акціонерного товариства «Кіслородмаш»про стягнення 8512,44 грн., -


ВСТАНОВИВ: 05.10.2006 р. за вх. № 12677 Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси (далі –Позивач) звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою про відшкодування Відкритим акціонерним товариством «Кіслародмаш»(далі –Відповідач) виплати різниці між сумою пенсії, призначеної науковим працівникам за Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність” та сумою пенсій призначеної відповідно до інших законодавчих актів на суму 8512,44 грн.

          Позивач на позовних вимогах наполягає, 01.11.2006 р. за вх. № 24353 надав пояснення до позовної заяви, 17.11.2006 р. за вх. № 25845 заперечення на відзив Відповідача.

Відповідач проти позовних вимог заперечує з підстав викладених у відзиві на позовну заяву (вх. № 24355 від 01.11.2006 р.).


Розглянувши матеріали справи суд встановив наступне:


Відповідач перебуває на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси, як платник страхових внесків відповідно до ст.14 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за № 0042.

Відповідно до ст. 24 Закону України „Про наукову та науково-технічну діяльність” різниця між сумою призначеної пенсії за цим Законом та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право науковий працівник, фінансується для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих установ, організацій та закладів.

Позивач вказує, що оскільки ВАТ „Кіслородмаш” відповідно Довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 5285 не є бюджетною установою, то відповідно до ст. 24 Закону України „Про наукову та науково-технічну діяльність” повинен здійснювати відшкодування зазначеної різниці пенсії за рахунок власних коштів.

Позивач зазначає, що згідно діючого законодавства направив до ВАТ „Кіслородмаш” повідомлення про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України „Про наукову та науково-технічну діяльність” і сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів. Заборгованість ВАТ „Кіслородмаш” по відшкодуванню вищезазначеної різниці за період з березня 2005 р. по серпень 2006 р. включно складає 8512,44 грн.

Відповідач проти позовних вимог заперечує, 01.11.2006 р. за вх. № 24355 надав відзив на позов в якому зазначає, що Позивач у позові посилається на ст. 24 Закону України „Про наукову та науково-технічну діяльність”. Відповідач вказує, що Закон був прийнятий у 1991 р., Обов’язків по пенсійному забезпеченню науковців в ньому не містилось. Зазначені обов’язки були вперше введені у 1998 р.

Відповідно до ст. 24 Закону різниця між сумою призначеної пенсії згідно з законом і сумою пенсії, розрахованою відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, фінансується для науковців державних бюджетних наукових установ і організацій за рахунок державного бюджету, для науковців інших державних підприємств і організацій - за рахунок засобів цих підприємств і організацій, а також засобів державного бюджету, для недержавних наукових підприємств і організацій за рахунок засобів цих підприємств і організацій.

Відповідач вказує, що ВАТ „Кіслородмаш" відповідно до Статуту не є державною установою. Крім того, ВАТ „Кіслпородмаш»не є науковою установою, оскільки не проходило державну атестацію як наукове підприємство.

З викладеного Відповідач вважає, що ст. 24 Закону не розповсюджується на ВАТ „Кіслородмаш”.

Також Відповідач зазначив, що вимоги Позивача по компенсації виплати пенсії науковцям пред'являються до ВАТ „Кіслородмаш” щодо колишніх працівників державного наукового підприємства НДІ технології кріогенного машинобудування, правонаступником якого є ВАТ „Кіслородмаш”. Проте, Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність" не передбачає обов'язку відшкодування вказаної різниці в пенсії правонаступниками наукових організацій. Такий обов'язок встановлено в Порядку фінансування виплати пенсій науковцям, затвердженого Постановою КМУ від 24.03.2004 р. № 372). Пунктом 4 Порядку передбачено, що у разі зміни власника організації, різниця у розмірі пенсії фінансується за рахунок коштів їх правонаступників в порядку, який діяв відносно цих організацій до моменту зміни власника –приватизації наукового підприємства НДІ Кріогенмаш у 1995 р.

Відповідач зазначає, що на той момент не тільки порядок, але і пенсійне забезпечення науковців взагалі не були передбачені, оскільки пенсійне забезпечення науковців було введено статтею 24 Закону у 1998 р.

Позивач на позовних вимогах наполягає, 01.11.2006 р. за вх. № 24353 надав пояснення до позовної заяви, в яких додатково обґрунтовує позовні вимоги.

17.11.2006 р. за вх. № 25845 Позивач надав заперечення на відзив Відповідача, в якому вказує, що обов'язки по пенсійному забезпеченню науковців вперше були введені Законом України № 284-XIV в 1998 р., а Законом України № 1646-111 від 06.04.2004 р. вперше вказується на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" і сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів. Одночасно в п. 2 прикінцевих положень цього Закону Кабінету Міністрів України доручено привести всі нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

13.12.2000 р. прийнята Постанова Кабінету Міністрів України № 1826, яка затвердила Порядок фінансування та виплати різниці між сумою пенсій призначеної науковим (науково - педагогічним) працівникам державних не бюджетних підприємств і організацій згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку мають право зазначені особи.

Позивач вказує, що фактично саме поняття та процедура відшкодування виникла в 2000 році, після прийняття постанови № 1826 від 13.12.2000 року.

Оскільки, ВАТ „Кіслородмаш” відповідно Довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 5285 не є бюджетною установою, останній повинен проводити відшкодування вищезазначеної різниці пенсії за рахунок власних коштів.

Також, відповідно довідки, наданої АТ "Кіслородмаш" визначається джерело фінансування по рокам з 1972 по 1984 рік. Ця довідка підтверджує той факт, що у НДІТ "Криогенмаш", правонаступником якого з 1994 року є АТ "Кіслородмаш", фінансування проводилось як з держбюджету, так і з не бюджетних коштів.


Проаналізувавши норми чинного законодавства, що стосуються даного питання, суд дійшов наступних висновків.


Законом України від 20.11.2003 р. №1316-ІV „Про внесення змін до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, який набрав чинності з 01.01.2004 р., право на пенсійне забезпечення згідно із Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 01.12.98р. №284-ХІV (із змінами та доп.) поширено на наукових (науково-педагогічних) працівників:

- наукових установ та організацій недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно з цим Законом;

- недержавних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що діють відповідно до Закону України від 17.01.02р. №2984-Ш „Про вищу освіту” (зі змінами та доп.).

          Сума пенсії, на яку має право науковий працівник згідно з Законом України від 09.07.03. №1058- ІV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (зі змінами та доп.) виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду. Різниця між сумою призначеної пенсії за Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність” та сумою пенсії, обчисленою відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність”:

- для наукових (науково-педагогічних) працівників державних бюджетних наукових установ, організацій та вищих закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації –за рахунок коштів державного бюджету.

- для наукових (науково-педагогічних) працівників інших державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів Ш -ІV рівнів акредитації –за рахунок коштів цих підприємств, установ, організацій та закладів, а також коштів державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому за рахунок коштів державного бюджету науковим (науково-педагогічних) працівникам оплачується з розрахунку на одну особу 50% різниці пенсії, призначеної за Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність”;

- для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації - за рахунок коштів цих установ, організацій та закладів.

          На виконання Закону України №1316- ІV Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 372 затверджено механізм фінансування та виплати пенсій науковим працівникам державних не бюджетних і недержавних підприємств, установ та організацій.

          Згідно з п. 5 зазначеного Порядку розмір витрат на фінансування вказаної різниці визначається органами пенсійного фонду у розрахунку на рік. Такий розрахунок проводиться до 20 січня поточного року та протягом 10 днів з дня призначення пенсії відповідно до Закону України від 13.12.91р. №1977-ХІІ „Про наукову і науково-технічну діяльність” в ред Закону України від 01.12.98р. №284-ХІV (із змінами та допов.), про що Пенсійний фонд повідомляє відповідне підприємство шляхом надіслання повідомлення встановленого зразка. Далі підприємства, які отримали таке повідомлення, самостійно визначають суму різниці, що підлягає до сплати у розрахунку на місяць. Ця сума перераховується місцевим органом Пенсійного фонду щомісяця до 25 числа. У разі порушення зазначених строків щомісячної сплати коштів для фінансування „науково пенсійної” різниці органи Пенсійного фонду стягують відповідні суми у порядку, визначеному Законом України від 09.07.2003 р. № 1058-ІV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

          Як вбачається із матеріалів справи ВАТ „Кіслородмаш” не є державною установою.

          Закон України „Про наукову науково-технічну діяльність” від 12.01.1998 р. № 284-ХІV не передбачав обов’язку відшкодування вказаної різниці в пенсії правонаступниками наукових організацій. Такий обов’язок встановлено лише Постановою КМУ від 24.03.2004 р. № 372, де в п.4 Порядку передбачено, що у разі ліквідації або зміни власника підприємства, установи, організації чи вищого навчального закладу Ш- ІV рівнів акредитації різниця у розмірі пенсії фінансується за рахунок коштів їх правонаступників у порядку, що діяв стосовно цих підприємств, установ, організацій та закладів до моменту ліквідації або зміни власника.

Крім того на момент призначення наукової пенсії Самусенкову М.В. –в1997 р. не було законодавчо передбачено порядок і пенсійне забезпечення наукових працівників.

Позивач сам вказує, що поняття та процедура відшкодування виникла в 2000 році, після прийняття постанови № 1826 від 13.12.2000 року.

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі.

Отже п. 4 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 24.03.2004 р. № 372, може застосовуватись лише у разі, коли після 09.04.2004 р. (дата набрання чинності) на підприємстві настали обставини, встановленні в п. 4 Порядку.

За приписами ст. 71 КАС кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.          

Позивач не надав законодавче обґрунтування застосування порядку нарахування різниці між сумою пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним) працівникам державних не бюджетних підприємств, установ, організацій, який діяв у 1997 р., не довів правомірність застосування положень Порядку № 372 від 24.03.2004 р. при стягненні різниці пенсій з березня 2005 р. по серпень 2006 р. включно.

          Відповідно до п. 6 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень КАС України до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.

           Керуючись ст.ст. 87, 89, 94, п. 6 Перехідних положень, ст. ст. 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –


ПОСТАНОВИВ:


1.          В позові відмовити.


Постанова може бути оскаржена в порядку ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова набирає законної сили у порядку ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.Суддя                                                               Власова С.Г.


Постанову складено у повному обсязі 05.12.2006 р.