Рішення №353884

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ЛІКВІДАТОРА

ТА ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

"26" грудня 2006 р. Справа № 2/319-06-10403

За заявою: Приватного підприємства „АРГУС - БЛІК”

про визнання банкрутом Приватного підприємства „АРГУС - БЛІК”.


Суддя                                                                                 Бахарєв Б.О.


ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

Ліквідатор: Петренко Сергій Іванович (паспорт, постанова).

С.с.: про визнання банкрутом


Приватне підприємство „АРГУС - БЛІК” звернулось в господарський суд Одеської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства „АРГУС - БЛІК” в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 09.10.2006 р. порушено провадження у справі про банкрутство ПП „АРГУС - БЛІК”.

ПП „АРГУС - БЛІК” зареєстровано 21.03.2006 р. Виконавчим комітетом Одеської міської ради за № 15561020000018291.

Боржник має кредиторську заборгованість перед ТОВ „ПРОФМАШ - 2006” в сумі 336697, 61 грн., яку неспроможний погасити у встановлений термін, що підтверджується податковою накладною № 02.0503 від 02.05.2006 р., накладною № 02.0503 від 02.05.2006 р., актом звірки від 02.10.2006 р., договором купівлі –продажу № 28.0404 від 28.04.2006 р., довідкою ліквідатора про відсутність у боржника майна, грошових коштів, транспортних засобів та інших активів.

Відповідно до ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” якщо вартості майна боржника –юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Згідно п. 6 ст. 51 “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог частини першої цієї статті несуть солідарну відповідальність по незадоволених вимогах за грошовими зобов’язаннями та зобов’язаннями щодо податків і зборів (обов’язкових платежів) боржника.

04.10.2006 р. засновником прийнято рішення, яким вирішили ліквідувати підприємство, створити ліквідаційну комісію, призначити голову ліквідаційної комісії, а також звернення в господарський суд Одеської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство в порядку ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у зв’язку з неможливістю погашення кредиторської заборгованості.

За довідкою ліквідатора банкрута ознак фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства не виявлено.

Постановою суду від 17.10.2006 р. боржника визнано банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута Петренко С.І., який зобов’язаний провести ліквідаційні заходи, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, надати суду ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора на затвердження.

З метою виявлення кредиторів ліквідатором було подано до офіційних друкованих органів оголошення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, яке опубліковано в газеті “Урядовий кур’єр” від 04.11.2006 р.

Протягом місяця з дня публікації оголошення заяв про визнання кредитором до суду та ліквідатора не надійшло.

На виконання постанови суду від 17.10.2006 р. за результатами роботи ліквідатором надано суду ліквідаційний баланс, в якому активи не відображені, та звіт ліквідатора з підтверджуючими документами, які свідчать про відсутність у банкрута майна, транспортних засобів, грошових коштів та інших активів, у зв’язку з чим неможливе погашення грошових вимог кредитора в порядку ст. 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Приймаючи до уваги ознаки, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, а також враховуючи, відсутність у банкрута майна та грошових коштів для погашення кредиторської заборгованості і платоспроможність відновити неможливо, суд вважає за необхідне затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута і ліквідувати ПП „АРГУС - БЛІК”, припинити юридичну особу та виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб відповідно до ст. 39 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”.

Керуючись п. 6 ст. 40, ст. 51 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд, -


У Х В А Л И В:


Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ПП „АРГУС - БЛІК” (код 34253792, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 8, корп. 8, кв. 36).

Ліквідувати та припинити юридичну особу ПП „АРГУС - БЛІК”, виключити його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Вимоги, які не задоволені за недостатністю майна вважати погашеними.

Зобов’язати ліквідатора провести заходи щодо ліквідації підприємства, забезпечити збереженість архівних документів банкрута і, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання у відповідності з ч.2 ст.34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, про що повідомити суд.

Повноваження ліквідатора припинити.

Провадження у справі припинити.

Копію ухвали надіслати: ліквідатору, банку, який обслуговує фінансову діяльність банкрута, державному органу з питань банкрутства, державному реєстратору.


Суддя Бахарев Б.О.