Рішення №353896

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"13" грудня 2006 р.

Справа № 1/404-06-10827


За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Хендлінгова компанія „Одесавіасервіс”

до відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю „Авіакомпанія „Таврія”

про стягнення 51 836,00 грн.

Суддя Гарник Л.Л.

Представники:

від позивача: Босаджі Ю.В., на підставі довіреності;

від відповідача: представник не з’явився.

СУТЬ СПОРУ: позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю „Хендлінгова компанія „Одесавіасервіс”, звернувся до господарського суду з позовною заявою до відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю „Авіакомпанія „Таврія”, про стягнення 51 836,00 грн., в тому числі 44 559,18 грн. заборгованості з урахуванням індексу інфляції, 7 277,21 грн. неустойки, на підставі договору на поставку бортового харчування від 30.12.2004р. № 64/2004.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав.

Відповідач у засідання не з’явився, відзив на позов не надав, тому справа розглядається за наявними в ній матеріалами, відповідно до вимог статті 75 Господарського процесуального кодексу України.


Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, суд встановив:

На підставі укладеного сторонами договору на поставку бортового харчування від 30.12.2004р. № 64/2004, згідно наявних в матеріалах справи накладних ТОВ „Хендлінгова компанія „Одесавіасервіс” передало, а ТОВ „Авіакомпанія „Таврія” прийняло продукцію загальною вартістю 41 856,92 грн.

У цьому зв’язку ТОВ „Хендлінгова компанія „Одесавіасервіс” виставило для оплати ТОВ „Авіакомпанія „Таврія” відповідні рахунки, а 12.07.2006р. скерувало на адресу останнього претензію із вимогою оплатити вартість отриманого товару.

З огляду на викладене й ту обставину, що ТОВ „Авіакомпанія „Таврія” не виконало зобов’язання щодо здійснення розрахунку за отриману продукцію, ТОВ „Хендлінгова компанія „Одесавіасервіс” в судовому порядку вимагає стягнути наявну заборгованість в розмірі 44 559,18 грн. з урахуванням індексу інфляції, а також нараховану за період прострочення неустойку.

Розглянувши викладені позивачем доводи, господарський суд дійшов висновку про те, що останні заслуговують на увагу та потребують об’єктивної оцінки з наступних підстав.

Фактичні обставини справи свідчать про те, що в ході виконання умов договору від 30.12.2004р. № 64/2004 відповідач отримав продукцію, вартість якої не оплатив, внаслідок чого утворилась заборгованість у розмірі 41 856,92 грн., яку не ліквідовано дотепер.

Відповідно до частини 1 статті 193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона –постачальник зобов’язується передати ( поставити ) у зумовлені строки ( строк ) другій стороні –покупцеві товар ( товари ), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар ( товари ) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до умов укладеного сторонами договору покупець зобов’язався оплатити товар протягом п’яти робочих днів з моменту пред’явлення рахунку (п.3.2).

Наявні матеріали справи свідчать про додержання позивачем наведених норм чинного законодавства та положень договору. Відповідач доказів належного виконання зобов’язань не надав.

З огляду на викладене, господарський суд вважає підставними позовні вимоги про стягнення заборгованості.

Здійснений позивачем розрахунок суми стягуваних коштів з урахуванням встановленого індексу інфляції узгоджується з положеннями статті 625 Цивільного кодексу України, яка встановлює обов’язок боржника, який прострочив виконання грошового зобов’язання, сплатити на вимогу кредитора суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Розглянувши позовні вимоги про стягнення неустойки, нарахованої на суму заборгованості за період прострочення, господарський суд дійшов висновку про їх обґрунтованість з наступних підстав.

Згідно частини 1 статті 230 Господарського кодексу України неустойка є господарською санкцією у вигляді грошової суми, яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Пунктом 4.2.2 укладеного сторонами договору у випадку несвоєчасного здійснення оплати передбачений обов’язок замовника оплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми несвоєчасно виконаного зобов’язання за кожен день прострочення.

Відповідно до розрахунку позовних вимог розмір нарахованої на суму боргу неустойки складає 7 277,21 грн.

Аналізуючи положення чинного законодавства, матеріали справи і викладене вище, господарський суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи і підлягають задоволенню.

Витрати по сплаті державного мита, послуг з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу покладаються на відповідача відповідно до статей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України.

Клопотання позивача про накладення арешту на кошти відповідача з метою забезпечення позову задоволенню не підлягає, оскільки позивачем не було надано доказів того, що невжиття заходів до забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.


Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд


ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з ТОВ „Авіакомпанія „Таврія” /65045, м. Одеса, Соборна площа, 4, ід. код 22887624, р/р 26005331066 в АБ „Південний” м. Одеси, МФО 328209/

на користь ТОВ „Хендлінгова компанія „Одесавіасервіс” /65054 м. Одеса, вул. Пушкинська, 33, ід. код 391480799, р/р 260053015788 в АКБ „Фінбанк” м. Одеси, МФО 328685/

44 559,18 грн. /сорок чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят дев’ять грн. 18 коп./ заборгованості з урахуванням індексу інфляції,

7 277,21 грн. /сім тисяч двісті сімдесят сім грн. 21 коп./ неустойки,

518,36 грн. /п’ятсот вісімнадцять грн. 36 коп./ витрат з оплати державного мита,

118,00 грн. /сто вісімнадцять грн. 00 коп./ витрат по сплаті послуг з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Усього 52 472,75 грн. /п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят дві грн. 75 коп. /.


Рішення суду набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України.

Наказ видати згідно ст. 116 ГПК України.


Суддя ###### #.#.