Рішення №353969

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"26" грудня 2006 р.

Справа № 2/336-06-11620


За позовом: Прокурора Малиновського району м. Одеси в інтересах держави в особі ДПІ у Малиновському районі м. Одеси


до відповідача: Приватного підприємства «Будтрест Трейд», м. Одеса

про стягнення 26 329,77 грн.


Суддя                                Бахарєв Б.О.


ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

Прокурор: не з’явився

Від позивача: Джугостран В.І. (довіреність)

Від відповідача: не з’явився


СУТЬ СПОРУ: про стягнення 26 329,77 грн.


Прокурор Малиновського району м. Одеси в інтересах держави звернувся в господарський суд Одеської області в особі ДПІ у Малиновському районі м. Одеси до відповідача Приватного підприємства «Будтрест Трейд»про стягнення 26 329,77 грн.

Відповідач в засідання суду не з’явився, хоча про час і місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, про що свідчать матеріали справи, відзив на позов не надав, у зв’язку з чим справа розглядається в порядку ст. 75 ГПК України за наявними в ній матеріалами.

Розглянув матеріали справи, суд встановив.

Відповідно наказу ДПІ у Малиновському районі №656 від 12.12.2005р., на підставі направлення №3203 від 12.12.2005, виданого ДП в Малиновському районі м. Одеси старшим державним податковим інспектором відділу по контролю у сфері ЗЕД управління контрольно-перевірочної роботи Клейбатенко Олександром Миколайовичем проведена позапланова виїзна перевірка з врахуванням вимог п. 1 ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90р. №509-ХІІ (із змінами та доповненнями) з питань дотримання ПП «Будтрест Трейд", вимог валютного законодавства України при здійсненні експортної операції по контракту №25/09 від 23.03.2005р., з нерезидентом "Bramble Ltd Co" (США), згідно листа уповноваженого банку Філія ВАТ КБ "Надра", Одеське РУ м. Одеса №03-O/Q 2009 від 05.09.2005р. (вх. №12714/10 від 05.09.2005р.).

Згідно складеного акту від 15.12.2005 р. «Про результати позапланової виїзної перевірки дотримання вимог валютного законодавства ПП «Будтрест Трейд" код за ЄДРПОУ 32895098 при здійсненні експортної операції по контракту №25/09 від 23.03.2005р., з нерезидентом "Bramble Ltd Co" (США)»встановлено, що 23.03.2005 р. ПП «Будтрест Трейд»укладено з нерезидентом "Bramble Ltd Co" (США) контракт № 05/51 . Предмет договору - згідно інвойсів. Сума          контракта - 500000 дол. США. Фінансова установа нерезидента - HARRIS BANK INTERNATIONAL CORP .NEW YORK.USA Умови оплати - шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ПП "Будтрест Трейд" на умовах відстрочення платежу.

На виконання умов контракту на адресу нерезидента було відвантажено на експорт товар по ВМД № 500000500/5/008787 від 04.05.05р. на суму 230155,77 грн. (еквів. 45575,4 дол. США). Встановлений граничний термін надходження валютної виручки - 02.08.05р. Кошти за експорт отримані 09.09.05р. у сумі 45575,40 дол. США (230155,77грн.) з порушенням термінів розрахунків.

Відповідно до ст.4 Закону України №185/94-ВР від 23.09.1994р. "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" порушення резидентами термінів, передбачених ст.1 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% від суми заборгованості в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості.

У зв'язку з відсутністю на звітну дату 01.07.05р. валютних цінностей, доходів та майна, що знаходяться за межами України по контракту №25/09 від 23.03.2005р., декларування валютних цінностей не проводилось.

Таким чином, відповідно до ст. 4 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" відповідачу нараховано пеню в сумі 26 237,76 грн., що підтверджується розрахунком суми пені (Додаток № 1 до акту).

Рішенням ДПІ у Малиновському районі м. Одеси від 29.12.2005 р. застосовані до ПП «Будтрест Трейд»штрафні (фінансові) санкції в сумі 26 237,76 грн., яке відповідач отримав 29.12.2005 р. під розписку.

Доказів оскарження рішення ДПІ у Малиновському районі м. Одеси від 29.12.2005 р. у встановленому законодавством адміністративному порядку відповідач не надав, у зв’язку з чим вказана заборгованість є узгодженою.

Заборгованість до бюджету згідно виставлених першої та другої податкових вимог на суму 26 237,76 грн. відповідачем не погашена, що зумовило звернення Прокурора Малиновського району м. Одеси в інтересах держави в господарський суд Одеської області з позовом.

Крім того, згідно довідки-розрахунку заборгованості до бюджету станом на 29.08.2006 р. заборгованість відповідача по податку на прибуток становить 92,01 грн.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ст. 4 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" позов підлягає задоволенню у повному обсязі з віднесенням судових витрат за рахунок відповідача, згідно ст. 49 ГПК України.


Керуючись ст. ст. 44 –49, 82 –85 ГПК України, суд –


В И Р І Ш И В :


1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Стягнути з Приватного підприємства "Будтрест Трейд" код 32895098 (м. Одеса, вул. Гайдара, 37) на розрахунковий рахунок № 31116105600007 у віділенні ДК в м. Одеса МФО 828011 код 23213460 (код бюджетної класифікації 23030200) 26 237 /двадцяти шість тисяч двісті тридцять сім/ грн. 76 коп.

3.          Стягнути з Приватного підприємства "Будтрест Трейд" код 32895098 (м. Одеса, вул. Гайдара, 37) на розрахунковий рахунок №31115009600007 в відділені ДК в м. Одесі (код бюджетної класифікації 11021000) недоїмку по податку на прибуток в сумі 92 /дев’яносто дві/ грн., 01 коп.

4.          Стягнути з Приватного підприємства "Будтрест Трейд" код 32895098 (м. Одеса, вул. Гайдара, 37) до державного бюджету України на код бюджетної класифікації 22090200 символ банку 068, отримувач: Управління Держказначейства в Одеській області (рахунок 31117095600008 МФО 828011 ЗКПО 23213460) держмито в сумі 263 /двісті шістдесят три/ грн., 29 коп.

5.          Стягнути з Приватного підприємства "Будтрест Трейд" код 32895098 (м. Одеса, вул. Гайдара, 37) на користь ДП “Судовий інформаційний центр” р/р 26002014180001 у Львівській філії ВАТ “Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, ЄДРПОУ 30045370, витрати на ІТЗ судового процесу в сумі 118 /сто вісімнадцять/ грн.Накази видати відповідно до ст. 116 ГПК України.


Суддя Бахарев Б.О.