Рішення №358496

  

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================

УХВАЛА

"12" січня 2007 р.                                                           Справа №  10/12/07

Суддя господарського суду Миколаївської області Горобченко Д.М., розглянувши матеріали адміністративного позову ДПІ у Жовтневому районі Миколаївської області (54050, м.Миколаїв, вул.Торгова, 63-а)

до відповідача: СПД-фізична особа ОСОБА_1 (АДРЕСА_1)

про припинення підприємницької діяльності

Керуючись ст.ст. 107, 110 КАС України,

У Х В А Л И В :

1. Відкрити провадження в адміністративній справі.

2. Розгляд справи призначити на 06.02.2007р. о 15 год. 10 хв.

   Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду  за  адресою:

               м. Миколаїв , вул.  Адміральська, 22, к. 811.

3. Запропонувати відповідачу в строк до 02.02.2007 року подати суду письмові заперечення проти позову з посиланням на норми діючого законодавства та докази, якими вони обґрунтовуються.

4. Відповідно до п. 5 ст. 107 КАС України, суд роз'яснює сторонам процесуальні права та обов'язки.

Згідно ст. 49 КАС України, особи, які беруть участь  у справі, мають рівні процесуальні права та обов'язки. Вони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами  і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1.          знати по дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2.          знайомитися з матеріалами справи;

3.          заявляти клопотання і відводи;

4.          давати усні і письмові пояснення, доводи та заперечення;

5.          подавати докази, брати участь в дослідженні доказів;

6.          висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання  іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам експертам, спеціалістам, перекладачам;

7.          подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8.          знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9.  робити з матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії

    судових рішень;

10.           оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

Згідно ст. 51 КАС України,  крім прав та обов'язків, визначених ст.. 49 КАС України, позивач має право змінити підставу, або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду.

Згідно ст. 51 КАС України,  крім прав та обов'язків, визначених ст.. 49 КАС України, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадій адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

                                                            

Суддя                                                                                               Д.М.Горобченко