Рішення №359375

   

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"21" грудня 2006 р.

Справа  № 34/524-06-12719

За позовом Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси

до відповідача Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи

                        ОСОБА_1

про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця

Суддя Фаєр Ю.Г.

Представники:

від позивача: Старинець Л.В.- заступник начальника юридичного відділу ДПІ у Київському районі м.Одеси діюча на підставі довіреності №9626/9/10-0 від 17.05.2006р.;

від відповідача: ОСОБА_1.

Суть спору: Державна податкова інспекція у Київському районі м.Одеси звернулася до господарського суду Одеської області з позовною заявою, в якій просить припинити підприємницьку діяльність суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1, посилаючись в обґрунтування заявлених позовних вимог на неподання відповідачем більше року, а саме з IV кварталу 2003р., звітів про фінансово-господарську діяльність до ДПІ у Київському районі м.Одеси, про що зазначено в акті про неподання податкової звітності НОМЕР_1.

Відповідач не заперечує проти позовних вимог Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси, про що вказує у письмовій заяві від 21.12.2006р.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив.

04.08.2003р. ОСОБА_1  зареєстрована Київською районною адміністрацією Одеської міської ради як суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа (код НОМЕР_3), про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за НОМЕР_2 та видано відповідне свідоцтво.

09.11.2006р. ДПІ у Київському районі м. Одеси проведено перевірку суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1, за результатами якої складено акт НОМЕР_4 з зазначенням про ненадання податкової звітності  відповідачем з IV кварталу 2003р.

Згідно довідки ДПІ у Київському районі м. Одеси НОМЕР_5 у відповідача відсутня заборгованість по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету.

Відповідно до п.6 ст.128 Господарського кодексу України, громадянин-підприємець зобов'язаний своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші   необхідні  відомості для  нарахування  податків  та  інших обов'язкових  платежів.

Згідно абз.3 ч.2 ст. 46 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців” від 15.05.2003р. (із змінами та доповненнями), підставою для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Згідно ч.2 ст.247 Господарського кодексу України скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного суб'єкта господарювання відповідно до статті 59 вищезазначеного кодексу.

Відповідно до п.1 ст. 49 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003р. (із змінами та доп.) суд,  який постановив рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у тому числі рішення про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

За таких обставин, суд вважає за можливе припинити підприємницьку діяльність суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 та зобов'язати, у порядку, передбаченому ст.ст.46, 49 названого закону, державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про судове рішення щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та суб'єкта підприємницької діяльності -фізичну особу ОСОБА_1 щодо внесення такого запису.

Враховуючи викладене, позовні вимоги є обґрунтованими, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню.

Згідно статей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України на відповідача покладаються витрати по сплаті державного мита в сумі 85 грн. та витрати на ІТЗ судового процесу в сумі 118 грн.

Керуючись статтями 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

                                                                  ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити.

2.Припинити підприємницьку діяльність суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1 (код НОМЕР_3), зареєстрованої Київською районною адміністрацією Одеської міської ради 04.08.2003р.

3.Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи                                ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3, п/р відсутні, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1) на користь державного бюджету України (на р/р 31117095600008 отримувач УДК в Одеській області код ЄДРПОУ 23213460 банк-УДК в Одеській області МФО 828011 код платежу 22090200), через ДПІ у Київському районі м.Одеси, витрати по сплаті державного мита у сумі 85 (вісімдесят п'ять)грн.

4.Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи                           ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3, п/р відсутні, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1) на користь ДП „Судовий інформаційний центр” (р/р 26002014180001 у ВАТ „Банк Універсальний” м. Львів МФО 325707 ЄДРПОУ 30045370, м. Київ, вул. Дарвіна, 6) витрати на ІТЗ судового процесу на суму 118 (сто вісімнадцять)грн.

5. Копію рішення після набрання ним законної сили надіслати Державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_3, яка мешкає за адресою:АДРЕСА_1).

Рішення господарського суду Одеської області набирає чинності у порядку  ст. 85 ГПК України.

                                        Накази видати згідно ст. 116 ГПК України.

Суддя                                                                                       Фаєр Ю.Г.