Рішення №359410

   

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"21" грудня 2006 р.

Справа  № 1/476-06-12197

      За позовом: Державної податкової інспекції у Суворовському районі м.Одеси

       до відповідача: Суб'єкт підприємницької діяльності  - фізична особа ОСОБА_1

      про припинення підприємницької діяльності.

                 Суддя      Гарник Л.Л.

Представники:

від позивача: Касько І.А. -згідно довіреності;

від відповідача: представник не з'явився.

Суть спору: про припинення підприємницької діяльності відповідача.

         Відповідач у засідання не з”явився, відзив на позов не надав, тому справа розглядається за наявними в ній матеріалами, відповідно до вимог ст. 75 ГПК України.

Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення представника  позивача, дослідивши матеріали справи , суд встановив:  

27.05.2005р. виконавчим комітетом Одеської міської ради м. Одеси  за НОМЕР_1 зареєстровано суб'єкт підприємницької діяльності -ОСОБА_1  за адресою: АДРЕСА_1, ІК НОМЕР_2.

Перевіркою, проведеною  ДПІ у Суворовському  районі  встановлено, що відповідач -суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_1 не надає більше року до інспекції податкових декларацій, інших документів бухгалтерської звітності, про що ДПІ у Суворовському  районі м.Одеси складено Акт НОМЕР_3. про неподання податкової звітності.

Відповідно до п. 2 ст. 9 Закону України “Про систему оподаткування” (зі змінами від 17.02.1998р №320-XIV), платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і  зборів (обов'язкових платежів).

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” № 755-ІV від 15.05.2003р., неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону -є підставою для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи.

Враховуючи викладене, відповідно до ст. 104 Цивільного кодексу України, п.15 ст. 58, ст. 59 Господарського кодексу України -  юридична особа підлягає припиненню.

Таким чином, позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені документально і підлягають задоволенню в повному обсязі.

За таких обставин, суд вважає за можливе припинити підприємницьку діяльність ОСОБА_1  та зобов'язати у порядку, передбаченому ст.ст. 33, 38  Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15.05.2003р. № 755-ІV,  державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ОСОБА_1, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, й внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців запис щодо судового рішення  про припинення підприємницької діяльності -суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, а також передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та юридичній особі, щодо якої було прийнято судове рішення, повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису. Разом з цим, оскільки на вимогу господарського суду щодо надання позивачем персонального складу комісії (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо), узгодженого з органом, що здійснює державну реєстрацію, ДПІ у Суворовському районі м. Одеси до господарського суду складу комісії подано не було, суд вважає за можливе зобов'язати державного реєстратора внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців запис, у якому вказати голову ліквідаційної комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи згідно п. 6 ст. 38 Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”.

Витрати по сплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу віднести за рахунок відповідача, згідно ст.ст. 44, 49 ГПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 105 ЦК України, п.15 ст. 58, ст. 59 ГК України, ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.          Припинити підприємницьку діяльність -фізичної особи підприємця ОСОБА_1 зареєстрованого за  адресою: АДРЕСА_1, ІК НОМЕР_2.

2.          Державному реєстратору Суворовської райдержадміністрації Одеської міської ради внести до Єдиного державного реєстру юридичних  та фізичних осіб -підприємців запис щодо судового рішення  про припинення підприємницької діяльності -фізичної особи підприємця ОСОБА_1.

3.          Державному реєстратору Суворовської райдержадміністрації Одеської міської ради передати органам  статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та суб'єкту підприємницької діяльності фізичної особи підприємця  -ОСОБА_1, повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних  та фізичних осіб -підприємців запису щодо судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця ОСОБА_1. 

4.          Державному реєстратору Суворовської райдержадміністрації Одеської міської ради провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця -  ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІК НОМЕР_2)

5.          Стягнути з фізичної особи підприємця - ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІК НОМЕР_2).

- на користь: державного бюджету України на р./р. 31110095500008 управління Держказначейства в Одеській області, МФО 828011, код ЕДРПОУ 23213460, КБК -22090200 - витрати з оплати  державного мита у сумі 85 /Вісімдесят п'ять/ грн. 00 коп. через відділ ДПІ Суворовського  району м. Одеси;

6.   Стягнути з фізичної особи підприємця - ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІК НОМЕР_2).

 - на користь ДП "Судовий інформаційний центр" р/р 26002014180001 у ВАТ "Банк Універсальний", м. Львів, МФО 325707. Код ЄДРПОУ 30045370) витрати на ІТЗ судового процесу у розміру 118 /Сто вісімнадцять/ грн. 00 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його прийняття.

Накази видати після набрання рішенням законної сили

Суддя                                                                                       ###### #.#.