Рішення №359412

   

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"22" грудня 2006 р.

Справа  № 28/573-06-13268

За позовом   Саратська міжрайонна державна податкова інспекція в Одеській області; 

до відповідача   Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 

про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

Суддя Гуляк Г.І.

Представники:

від позивача: Заремба Г.С. -за дорученням.

від відповідача: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:  Саратською міжрайонною державною податковою інспекцією у Одеській області (далі -  Позивач) заявлені позовні вимоги про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 (далі -Відповідач).

Відповідач в судове засідання від 22 грудня 2006 р. з'явився, відзив на позовну заяву надав, відповідно до якого з позовними вимогами погоджується у повному обсязі. 

Розглянувши матеріали справи суд встановив:

18 січня 2005 р. за НОМЕР_1 Татарбунарською районною державною  адміністрацією  зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1  код  НОМЕР_2 ).

Перевіркою, проведеною Саратською МДПІ  в Одеській області встановлено факт неподання звітності відповідачем , про що свідчить акт перевірки  НОМЕР_3.

Відповідно до довідки Саратської  МДПІ в Одеській області НОМЕР_4. Відповідач заборгованості перед бюджетом не має.

Посилаючись на ч.1 ст. 11 Закону України „ Про державну податкову службу в Україні”, п. 8 ст. 19, п.15 ст. 58, ст. 59, п.6 ч.6 128, ст.ст. 238, 239, 247, 250 Господарського кодексу України, п. 2 ч. 2 ст. 46, ст. 49 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 р. та ст.ст. 1, 2, 4, 12, 32, 82 Господарського процесуального кодексу Саратська міжрайонна державна податкова  інспекція в Одеській області звернулась до господарського суду з позовною заявою про припинення підприємницької діяльності Суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи Воло щук  Валерій Олександрович.

Дослідивши матеріали справи та проаналізувавши норми чинного законодавства, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з таких підстав.

Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи. Громадянин -підприємець зобов'язаний, зокрема, своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів; сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом (ч.1, п.6 ст.128 ГК України)

Згідно з п. 8 ст.19 ГК України, усі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Відповідно до ст. 238 ГК України, за порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта господарювання  та ліквідацію його наслідків. До таких санкцій відноситься скасування державної реєстрації та ліквідація суб'єкта господарювання (ст.239 ГК України). За приписами ст.ст. 59, 247 вказаного кодексу, воно може бути застосоване у разі здійснення суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, та провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного суб'єкта господарювання.

Відповідно до ст. 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців" № 755-ІУ від 15.05.2003р. державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця проводиться у разі, зокрема, постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця. Серед підстав для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця частиною 2 вказаної статті Закону зазначено неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.

Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи -підприємця встановлений ст. 49 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців". Суд, який постановив рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи -підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.

Приймаючи до уваги, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені наданими суду матеріалами, вони підлягають задоволенню в повному обсязі.

Витрати по сплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу віднести за рахунок відповідача згідно ст.ст. 44,49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

                  ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи -підприємця ОСОБА_1   (АДРЕСА_1  код  НОМЕР_2 зареєстрованого 18 січня 2005 р. за НОМЕР_1 Татарбунарською районною державною  адміністрацією  ).

3.          Стягнути з фізичної особи -підприємця ОСОБА_1   (АДРЕСА_1  код  НОМЕР_2):

-до Державного бюджету України (п/р 31117095600008 в УДК в Одеській області, банк одержувача УДК в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 23213460, код бюджетної класифікації 22090200) 85 (вісімдесят п'ять) грн. держмита;

-          на користь ДП  “Судовий інформаційний центр” п/р 26002014180001 у ВАТ   “Банк Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, ЄДРПОУ 30045370 - витрати на ІТЗ судового процесу у сумі 118 (сто вісімнадцять) грн.

4.          Копію рішення після набрання ним законної сили надіслати Державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи -підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця ОСОБА_1   (АДРЕСА_1  код  НОМЕР_2).

Рішення суду набуває законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його прийняття.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя                                                                                       Гуляк Г.І.