Рішення №365508

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

88000, м.Ужгород, вул.Коцюбинського, 2-а

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


УХВАЛА

про відкриття провадження в адміністративній справі


19 січня 2007 р.                                                    Справа № 18/21


Суддя господарського суду Кривка В.П., розглянувши матеріали за позовною заявою

Прокурора м. Ужгорода в інтересах держави в особі Закарпатського територіального управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, м. Ужгород

до Відкритого акціонерного товариства „Рахівська реалізаційна база”, м. Рахів

про стягнення 850 грн. штрафу на користь держави,


визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду і, керуючись статтями 104 –107 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:


1. Відкрити провадження у адміністративній справі.          

2. Призначити попереднє судове засідання по справі на 06 лютого 2007 р. на 11 годину 50 хвилин.

3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2а, каб. 503.

4. Запропонувати відповідачу в строк до 06.02.2007 року подати письмові заперечення проти позову та докази, які у нього є на підтвердження цих заперечень.

5. ЗОБОВ’ЯЗАТИ СТОРОНИ ПОДАТИ ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДУ:

Позивача:

•довідку державного реєстратора про точне місцезнаходження, правовий статус відповідача та включення його до ЄДРПОУ ;

Відповідача:

•письмові пояснення по суті позову з письмовими доказами на їх підтвердження.

•засвідчену копію довідку органу держстатистики про включення до ЄДРПОУ;


6. Надіслати відповідачеві копію позовної заяви та доданих до неї документів.


7. Явку в засідання представників сторін визнати обов’язковою.


8. У відповідності до вимог ст. 107 Кодексу адміністративного судочинства України довести до відома сторін їхні процесуальні права та обов’язки згідно зі ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України (див. на звороті).


9. Копію даної ухвали направити сторонам по справі.


10. Справа розглядатиметься суддею Кривка В.П. одноособово.


Суддя В.КривкаПрава та обов'язки осіб, які беруть участь у справі (ст.49 КАС України).

1.          Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2.          Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними

правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3.          Особи, які беруть участь у справі, мають право:


1)          знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та

стосуються їхніх інтересів;

2)          знайомитися з матеріалами справи;

3)          заявляти клопотання і відводи;

4)          давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5)          подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6)          висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам,

які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7)          подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8)          знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9)          робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;


10)          оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11)          користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4.          Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Крім вказаних прав та обов'язків згідно з ст. 51 КАС України позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь - який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь - якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі .

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї - небудь права, свободи чи інтереси.