Рішення №366371


ГОСПОДАРСЬКИЙ
СУД
Луганської області

91016, м.Луганськ
пл.Героїв ВВВ 3а
тел.55-17-32


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
СУД
Луганской области

91016, г.Луганск
пл.Героев ВОВ 3а
тел.55-17-32


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


10.01.07                                                                                 Справа № 8/859пн


           Суддя господарського суду Луганської області Середа А.П., розглянувши матеріали справи за позовом

Державної податкової інспекції у Артемівському районі міста Луганська

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська продуктова компанія», м. Луганськ, -

про припинення юридичної особи,

при секретарі судових засідань Качановській О.А.,

за участю представників сторін:

від позивача –Шемеляк Р.В. – державний податковий інспектор, - довіреність №23/9/10 від 09.01.07 року;

відповідача –не з'явився, -                                        

в с т а н о в и в :


суть справи: позивачем заявлено вимогу про припинення юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська продуктова компанія»(далі –ТОВ «УПК», - відповідач).


          Представник позивача заявив клопотання про відмову від здійснення фіксації судового засідання технічними засобами, що не суперечить вимогам ст.ст.4-4 та 81-1 ГПК України, а тому його судом задоволено.

          У судовому засіданні він позов підтримав.


Відповідач відзив на позов та витребувані судом документи не надав, вимогу позивача не оспорив, до судового засідання не прибув, участь у ньому свого представника не забезпечив, хоча належними чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.

Суд дійшов висновку про належне повідомлення відповідача про дату час та місце судового слухання з огляду на наступне:

1)згідно матеріалам справи, юридичною адресою відповідача є місто Луганськ, вул. Лутугінська, 5-а;

2) 12.12.06 року, за вих. №2395 судом на цю адресу спрямовано ухвалу про призначення справи до судового слухання ;

3)оператором поштового зв»язку це поштове відправлення повернуто до суду з службовою відміткою «адресат вибув»;

4)згідно ст. 93 Цивільного кодексу місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу чи особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи або закону виступають від її імені, - судом саме на цю адресу було спрямовано вищеназвані поштові відправлення;

У зв’язку з цим суд керується частиною 1 пункту 132 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.02 року №1155, - в якому сказано:

поштові відправлення можуть бути повернені об’єктом поштового зв’язку за зворотною адресою у разі письмової заяви відправника, письмової відмови адресата, смерті адресата (одержувача), неможливості вручення через відсутність адресата (одержувача) чи закінчення встановленого терміну зберігання.

5)Згідно частині 7 ст. 19 Закону України від 15.05.03 року №755-ІУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» юридична особа зобов»язана щорічно, починаючи з наступного року з дати її державної реєстрації, протягом одного місяця подати (надіслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Як вбачається з листа Управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради №01-9/8844 від 29.12.06 року, - ТОВ «УПК»цю вимогу Закону не виконало, оскільки дані про його місцезнаходження є незмінними: місто Луганськ, вул. Лутугінська,5-а.


З урахуванням вищевикладеного суд вважає, що відповідача належним чином повідомлено про дату, час та місце судового слухання, а тому справу розглянуто відповідно до ст. 75 ГПК України - тобто за наявними в ній матеріалами.

                    

Заслухавши представника позивача, розглянувши матеріали справи та додатково надані докази, суд дійшов наступного.

19.11.2003 року управлінням державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради ТОВ «УПК», ідентифікаційний код 32742683, зареєстроване в якості суб’єкта підприємницької діяльності, реєстраційний №25370169Ю0043912.

          Позивачем заявлено вимогу про припинення підприємницької діяльності відповідача у зв'язку з тим, що він з 19.07.05 року не надає органам державної податкової служби податкових декларацій та документів фінансової звітності.

          Матеріалами справи, висновком державної податкової інспекції у Артемівському районі міста Луганська №48/9/10 від 10.01.2007 року підтверджується, що звітність відповідачем всупереч чинному законодавству не здається з 19.07.05 року.

          Відповідачем вимоги позивача не спростовані.          

          Оцінивши надані документи, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог з огляду на наступне.

          Відповідно до п. 2 частини 1 ст. 9 Закону України “Про систему оподаткування”, а також ст. 17, частини 8 ст.19 та статті 90 Господарського кодексу України господарське товариство як суб'єкт підприємницької діяльності зобов’язане здійснювати первинний оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

На підставі статті 1 Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” платники податків та зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані надавати до органів державної податкової служби згідно закону декларації, бухгалтерську звітність, інші документи та відомості, пов'язані з нарахуванням та сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів).

          Згідно абзацу 5 частини 2 ст. 38 Закону України від 15.05.2003р. № 755 –IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” - підставою для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи є неподання на протязі року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.           

          Факт порушення відповідачем всіх вищевикладених вимог чинного законодавства підтверджено матеріалами справи.


          За таких обставин позов підлягає задоволенню.


          Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України з відповідача до держбюджету України підлягають стягненню 85 грн. держмита –як із сторони, яка порушила закон; з тих же підстав згідно статті 47-1 ГПК України на нього ж покладається сплата витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118 грн. 00 коп. При цьому суд приймає до уваги те, що позивач відповідно до ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України №7/93 від 21.01.93 року „Про державне мито” при подачі позову звільнений від сплати державного мита.


          На підставі викладеного, керуючись ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”, п. 2 ч.1 ст. 9 Закону України “Про систему оподаткування”, ст.ст. 17, 19 та 90 ГК України, ст.ст. 44, 49, 75, 82, 84, 85 ГПК України, суд


в и р і ш и в:


1.Припинити юридичну особу –Товариство зобмеженою відповідальністю «Українська продуктова компанія», ідентифікаційний код 32742683, яке знаходиться за адресою: місто Луганськ,вул. Лутугінська,5-«а»; зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи управлінням державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради 19.11.2003 року, реєстраційний №25370169Ю0043912.


2.Стягнути з юридичної особи –Товариство зобмеженою відповідальністю «Українська продуктова компанія», ідентифікаційний код 32742683, яке знаходиться за адресою: місто Луганськ,вул. Лутугінська,5-«а»; зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи управлінням державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради 19.11.2003 року, реєстраційний №25370169Ю0043912, - на користь:


- держбюджету України на поточний рахунок 31111095600006, МФО 804013, ОКПО 24046582, одержувач –Відділення Державного казначейства у Ленінському районі м. Луганська, банк –Управління Державного казначейства в Луганській області, код бюджетної класифікації 22090200 - держмито в сумі 85 (вісімдесят п'ять) грн. 00 коп.; видати наказ державній податковій інспекції у Артемівському районі міста Луганська;


- державного підприємства “Судовий інформаційний центр”, м. Київ, ідентифікаційний код 30045370, п/р 26002014180001 у ВАТ “Банк “Універсальний”, м. Львів, МФО 325707, - витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп., видати наказ.


3.Копію рішення після набрання ним чинності надіслати на адресу державного реєстратора Управління державної реєстрації та міського реєстру Луганської міської ради.


Відповідно до ст.85 ГПК України у судовому засіданні 10.01.2007 року за згодою представника позивача оголошено тільки вступну та резолютивну частини рішення.

Рішення згідно ст.84 ГПК України набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

          Рішення може бути оскаржено до апеляційного господарського суду Луганської області у десятиденний термін з дня його підписання.


          Дата підписання рішення – 15 січня 2007 року.Суддя                                                                                           А.П. Середа