Рішення №371569

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ 

 ПОСТАНОВА         

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ         

         

18 січня 2007 р.                                                                                  

№ 8/569 

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді:

Ходаківська І.П.

судді

Данилова Т.Б., Савенко Г.В.

розглянувши  матеріали касаційної скарги

КП “Полтавський м'ясокомбінат”

на постанову

Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03.10.2006 року

у справі

господарського суду Полтавської області

за позовом         

РВ ФДМ України по Полтавській області

до

КП “Полтавський м'ясокомбінат”

про

спонукання провести інвентаризацію державного майна -об'єктів спеціального призначення

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2005 року, Районне Відділення Фонду державного майна України по Полтавській області звернулось до суду з позовом до КП “Полтавський м'ясокомбінат”, у якому, посилаючись на накази ФДМ України №1729 від 21.08.2004р., №1507 від 21.07.04р., №2369 від 16.08.05р., №28О-Пр від 01.09.2004р, які видані на виконання постанови КМУ №757 від 15.07.1997р. "Про проведення інвентаризації державного майна, яке не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації” просило спонукати відповідача забезпечити проведення інвентаризації державного майна -об'єктів соціально-побутового призначення.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 26.06.2006 року позов задоволено.

Постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03.10.2006 року рішення господарського суду Полтавської області від 26.06.2006 року змінено.

Резолютивну   частину  рішення   господарського   суду   Полтавської  області від 26.06.2006р. по справі № 8/569 викласти у такій редакції: «1. Зобов'язати КП «Полтавський м'ясокомбінат»у місячний строк, з дня прийняття даної постанови, забезпечити проведення інвентаризації об'єктів права державної власності, що знаходяться по вул. Харчовиків, 6 в. м. Полтаві: будівлі колишнього гуртожитку для   гонщиків   ската,   обладнання   медпункту,   будівлі їдальні з обладнанням, спортивно-оздоровчого комплексу.

Зобов'язано взяти участь представників КП «Полтавський м'ясокомбінат»в

роботі   інвентаризаційної  комісії  у   місячний   строк,   з   дня   прийняття   постанови, а саме: керівника, головного бухгалтера, голови профспілкового

комітету, а також зобов'язано КП «Полтавський м'ясокомбінат»у місячний строк з дня винесення постанови, забезпечити доступ інвентаризаційної комісії, для

проведення інвентаризації, на територію об'єктів за адресами: м. Полтава, вул.

Харчовиків, 6 та м. Полтава вул. Павленківська, 18».

В решті рішення господарського суду Полтавської області від 26.06.2006р. по справі № 8/569 залишено без змін.

У касаційній скарзі відповідач посилається на порушення та неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права і просить постановлені у справі судові рішення скасувати, а по справі постановити нове рішення, яким у позові відмовити.

Заслухавши суддю -доповідача, пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи скарги, судова колегія не вбачає підстав для її задоволення, виходячи із наступного.

Як встановлено господарськими судами першої та апеляційної інстанцій, а це підтверджується наявними у справі матеріалами, 27.11.1992р. між ФДМ України  та організацією орендарів Полтавського м'ясокомбінату було укладено договір оренди, відповідно до п. 1.1 якого, з метою підвищення ефективності використання державного майна і досягнення найбільших результатів в господарській діяльності орендодавець передає а орендар приймає в оренду майно Полтавського м'ясокомбінату: основні фонди, незавершене капітальне будівництво, виробничі запаси в т. ч. незавершене виробництво, грошові кошти, оборотні кошти, статутний фонд, фонд розвитку виробництва, амортизаційний фонд, обладнання, що підлягає монтажу.

Відповідно до останнього абзацу п. 5 договору від 27.11.1992р., орендар має право викупу орендованого майна на умовах, в порядку та строках, передбачених Законом України “Про оренду майна державних підприємств та організацій” та законодавчими актами про приватизацію. Викуп оформляється додатковою угодою до цього договору.

Згідно п. 8.1. договору від 27.11.1992р. цей договір укладений на строк з 24.11.1992р. по 23.11.1995р.

Частина 2 пункту 8.3 договору оренди зазначає, що договір оренди припиняється внаслідок викупу об'єкта оренди.

21.05.1994р. РВ ФДМУ по Полтавській області видано наказ № 261-ОР про укладання з організацією орендарів Полтавського м'ясокомбінату додаткової угоди до договору оренди.

Відповідно до рішення арбітражного суду Полтавської області від 16.06.1995р. № 32/6пд за позовом ОП «Полтавський м'ясокомбінат»до РВ ФДМУ по Полтавській області, останнього зобов'язано 10.07.1995р. підписати проект додаткової угоди до договору оренди від 24.11.1992р. № Д-1588, щодо умов викупу орендованого орендним підприємством Полтавський м'ясокомбінат державного майна. В разі відмови підписати зазначену додаткову угоду, останню вважати укладеною з 10.07.1995р.

Постановою Вищого арбітражного суду України № 04-1/Пл32/6-пд-13/110 від 03.10.1995р. вищевказане рішення залишено без змін.

Відповідно до п. 2.1 додаткової угоди щодо викупу орендного майна до договору оренди (без дати і номера, підписана лише директором ОП «Полтавський м'ясокомбінат»), до майна, що підлягає викупу входить цілісний майновий комплекс Полтавського м'ясокомбінату згідно з протоколу засідання інвентаризаційної комісії та акту оцінки вартості майна, затвердженими наказом № 261-ОР від 21.06.1994р.

Як свідчить п. 2.3 даної угоди, не підлягають викупу об'єкти: цивільної оборони; об'єкти,   які   передаються   орендарю   безкоштовно:   житловий  фонд; об'єкти, що входять до складу орендованого майна і підлягають особливому режиму приватизації - акції “Агропромбанка” України.

Відповідно до п. 1.1 договору купівлі-продажу державного майна при викупі (без дати і номера, підписаного лише директором ОП «Полтавський м'ясокомбінат»), продавець (РВ ФДМУ по Полтавській області) зобов'язується передати у власність покупця (ОП «Полтавський м'ясокомбінат») державне майно цілісного майнового комплексу Полтавського м'ясокомбінату, що знаходиться за адресою: 314019, м. Полтава, вул. Харчовиків, 6 на земельній ділянці загальною площею 19,1 га, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього ціну відповідно до умов, що визначені в цьому договорі. Майно підприємства включає в себе всі його активи і пасиви, інвентар, обладнання, устаткування та інше майно згідно з актом інвентаризації.

Пункт 1.2 даного договору зазначає, що право власності на майно переходить до покупця з моменту підписання акту прийому-передачі.

01.11.2001р. відповідач направив позивачу лист № 117/01 з проханням надання теплової енергії в гуртожиток по пл. Павленківській, 18 за цінами для населення, тобто віднести даний гуртожиток до 1 групи або вирішити питання передачі його до комунальної власності. Даний гуртожиток, як зазначає КП «Полтавський м'ясокомбінат», не увійшов до статутного фонду підприємства, тому воно не є його власником і гуртожиток не може бути відомчим житлом.

01.09.2004р. РВ ФДМУ по Полтавській області, в силу Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації але перебуває на їх балансі, затвердженого спільним наказом ФДМ України та Мінекономіки України від 19.05.1999р. № 908/68, на виконання Постанови Верховної ради України від 22.04.2004р. № 1826-ІУ «Про рекомендації парламентських   слухань   «Про   збереження   та   цільове   використання   об'єктів соціально-культурного   призначення   в   процесі   зміни   форми   власності   суб'єктів господарювання,   що   їх  утримують»  та   наказів   Фонду   держмайна  України   від 21.07.2004р. № 1507, від 21.08.2004р. № 1729, від 16.08.2004р. № 2369,   видав   наказ   №   280-пр, яким зобов'язав КП і «Полтавський м'ясокомбінат»здійснити інвентаризацію державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, але перебуває на їх балансі, з метою   уточнення   його   кількості,   структури  та   визначення   шляхів   подальшого використання.

Відповідно до рішення господарського суду Полтавської області від 03.08.2004р. по справі № 19/229, залишеного в частині визнання права власності постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 14.12.2004р. без змін, на об'єкти соціально-побутового призначення ЦМК Полтавський м'ясокомбінат визнано право державної власності, а саме приміщення їдальні з обладнанням, спортивно-оздоровчий комплекс, обладнання медпункту, будівлю колишнього гуртожитку для гонщиків скота.

РВ ФДМУ по Полтавській області листами № 04/2643 від 06.09.2004р., № 04/3004 від 13.10.2004р., № 04/332 від 09.11.2004р., № 04/304 від 28.01.2005р., № 04/584 від 01.03.2005р., №04/1155 від 19.04.2005р., № 04/1716 від 30.05.2005р., № 04/2026 від 23.06.2005р., № 04/3374 від 17.10.2005р. зверталось до відповідача щодо необхідності проведення інвентаризації державного майна, що перебуває на балансі КП «Полтавський м'ясокомбінат», проте, відповідач листами № 139/01 від 14.09.2004р., № 21/01 від 18.02.2005р., № 27/01 від 05.03.2005р., № 70/01 від 18.05.2005р., № 119/01 від 03.11.2005р. відмовлявся від надання кандидатури для участі в роботі інвентаризаційної комісії, мотивуючи відмову тим, що справа про визнання права власності на спірні об'єкти в касаційній інстанції по суті не розглядалася.

Так як, ухвалою Верховного Суду України від 19.05.2005р. відмовлено в порушенні провадження з перегляду в касаційному порядку ухвали Вищого господарського суду України від 25.03.2005р. по справі № 19/229, а КП «Полтавський м'ясокомбінат»продовжував відмовлятися від проведення інвентаризації спірних об'єктів, РВ ФДМУ по Полтавській області звернулося з позовом до суду.

Судами встановлено, що матеріали справи містять ухвалу господарського суду Полтавської області від 11.05.2006р., якою було припинено провадження по справі № 14/147 за позовом КП «Полтавський м'ясокомбінат»до регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області про визнання такою, що в процесі приватизації (викупу) ЦМК ОП «Полтавський м'ясокомбінат»відбулася передача з державної власності у власність м'ясокомбінату об'єктів соціально-побутового призначення у складі ЦМК зі зменшенням ціни, за яку було придбано майно Полтавського м'ясокомбінату, на суму початкової ціни зазначених об'єктів, на підставі п. 2 ст. 80 ГПК України. Зазначена ухвала від 11.05.2006р. по справі № 14/147 мотивована тим, що рішеннями арбітражного суду Полтавської області прийнятими 1995році РВ ФДМУ по Полтавській області зобов'язано підписати проекти додаткової угоди до договору оренди від 24.11.1992р., договору купівлі-продажу державного майна орендного підприємства Полтавський м'ясокомбінат. Крім того, місцевий господарський суд послався на приватизаційні платіжні доручення на суму викупу державного майна, а також, згідно з якими було підписано акт прийому-передачі від 30.04.1996р. та видано свідоцтво про право власності № 103, що засвідчує право власності ОП «Полтавський м'ясокомбінат»на державне майно придбане на основі вищезазначеного договору купівлі-продажу державного майна. Крім цього, у мотивувальній частині вказаної ухвали зазначено, що об'єкти соціально-побутового призначення передавалися безоплатно у власність колективу підприємства (товариству покупців) не як спосіб приватизації, а як пільга на придбання при способах приватизації зазначених у ст. 15 Закону України «Про приватизацію майна державний підприємств».

Як вбачається з договору оренди від 27.11.1992р., предметом договору є оренда майна Полтавського м'ясокомбінату, а саме: основні фонди, незавершене капітальне будівництво, виробничі запаси в т. ч. незавершене виробництво, грошові кошти, оборотні кошти, статутний фонд, фонд розвиту виробництва, амортизаційний фонд, обладнання, що підлягає монтажу.

Таким чином, об'єкти соціально-побутового призначення ЦМК Полтавський м'ясокомбінат до предмету договору оренди не увійшли.

Як вбачається із п. 2.1 додаткової угоди щодо викупу орендного майна по договору оренди від 27.11.1992р., викупу підлягає ЦМК Полтавського м'ясокомбінату, проте, пункт 2.3 даної додаткової угоди прямо передбачає, що не підлягає викупу, зокрема, житловий фонд.

Крім того, рішенням господарського суду Полтавської області від 03.08.2004р. по справі № 19/229 було визнано право державної власності на об'єкти соціально-побутового призначення ЦМК Полтавський м'ясокомбінат. В цій частині зазначене рішення було постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 14.12.2004р. залишено без змін.

Відповідач відмовився від надання кандидатури для участі в роботі інвентаризаційної комісії, що було запропоновано позивачем, через те, що   по   справі   №   19/229   про   визнання   права   власності   на   спірні   об'єкти   не розглядалася в касаційній інстанції. Крім цього, відповідно до ухвали Верховного Суду України від 19.05.2005р., скаржнику відмовлено в порушенні провадження з перегляду в касаційному порядку ухвали Вищого господарського суду України від 25.03.2005р.  по справі №   19/229.  Таким чином, рішення господарського суду Полтавської області від 03.08.2004р. по справі № 19/229 набрало законної сили і на момент розгляду справи № 8/569 було чинним.

Пункт 2 ст. 11 Закону України «Про судоустрій України»зазначає, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиціальність) судових рішень для інших судів, органів прокуратури, слідства, дізнання визначається процесуальним законом.

Відповідно до п. 2 ст. 35 ГПК України, факти, встановлені рішенням, господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під час  розгляду однієї справи, про що зазначено у резолютивній частині рішення, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Таким чином, суд першої інстанції, а з чим погодився і апеляційний господарський суд дійшли правильного висновку щодо   належності   об'єктів   соціально-побутового призначення    ЦМК    Полтавський    м'ясокомбінат    до    державної власності та невходження спірного майна до статутного фонду підприємства відповідача, що встановлено рішенням господарського суду Полтавської області по справі № 19/229.

Також колегією суддів не беруться до уваги посилання відповідача на рішення арбітражного суду Полтавської області № 32/6пд від 13-16. 06.1995р., № 43/6пд від 15.07.1995р. та на ухвалу господарського суду Полтавської області від 11.05.2006р. № 14/147 з наступних підстав.

Відповідно до частини 2 статті 35 ГПК України, факти, встановлені рішенням господарського  суду  (іншого органу,  який  вирішує  господарські  спори)  під час і розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Всупереч положенням зазначеної статті позивач помилково надає преюдиціального значення оціночним судженням, зробленим вищевказаними судами, ототожнивши факти, встановлені цими судами, з їх юридичною оцінкою.

На підставі положень частини другої статті 35 ГПК України, суд не може надати преюдиціального значення описовому фрагменту судового рішення в іншій справі, що не є встановленими фактами і про що не було зазначено в резолютивній частині рішення.

Також, як вірно зазначено в постанові суду апеляційної інстанції, що безпосередньо з резолютивних частин рішення арбітражного суду Полтавської області № 32/6пд від 16.06.1995р. та ухвали господарського суду Полтавської області від 11.05.2006р. № 14/147 не вбачається, що до статутного фонду КП «Полтавський м'ясокомбінат»увійшли приміщення соціально-побутового призначення.

Згідно з п. 1-2 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої Наказом Мінфіну № 69 від 11.08.1994р., Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство) незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань. Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

Відповідно до підпункту «а»п. З вказаної інструкції, проведення інвентаризації є обов'язковим при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Абзац 1 п. 2 Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань «Про збереження та цільове використання об'єктів соціально-культурного призначення в процесі зміни форми власності суб'єктів господарювання, що їх утримують»зазначає про необхідність Фонду державного майна України провести повну інвентаризацію державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, але перебуває у них на балансах, з метою уточнення його кількості, структури та визначення шляхів подальшого використання.

Враховуючи наведене,  господарський суд Полтавської області та Київський міжобласний апеляційний господарський суд обґрунтовано постановили,   стосовно   правомірності   позовних   вимог   Регіонального відділення   Фонду   Державного   майна   України   по   Полтавській   області   щодо спонукання   забезпечення   проведення   інвентаризації   об'єктів   права   державної і власності, що знаходяться по вул. Харчовиків, у м. Полтаві: будівлі колишнього  гуртожитку    для    гонщиків    скота,    обладнання    медпункту,    будівлі    їдальні з і обладнанням, спортивно-оздоровчого комплексу, гуртожитку з обладнанням по вул.. Павленківській, 18 в м. Полтаві.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1118, 1119, , 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України, -

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу  КП “Полтавський м'ясокомбінат” залишити без задоволення, а постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03.10.2006 року, - без змін.

Головуючий                                                                                  Ходаківська І.П.

Судді                                                                                              Данилова Т.Б.                                                                                                           

                                                                                               

                                                                                            Савенко Г.В.