Рішення №371595

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 17   жовтня   2006   року   колегія   суддів   судової  палати   у   цивільних   справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим в складі:

Головуючого судді - Любобратцевої Н.І.

Суддів                        - ДанілаН.М.

- Чистякової Т.І.

При секретарі          - Бахтагарєєвій М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Сімферополі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Державного підприємства «Ялтинський морський торговий порт», ОСОБА_2, ОСОБА_3 про спростування недостовірної інформації та визнання розпорядження недійсним, за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Ялтинського міського суду АР Крим від 27 червня 2006року,

Встановила:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Державного підприємства «Ялтинський морський торговий порт», ОСОБА_2, ОСОБА_3 про спростування недостовірної інформації та визнання розпорядження недійсним, в якому просить суд зобов'язати відповідачів спростувати недостовірну інформацію, викладену ОСОБА_2 і ОСОБА_3 у доповідних записках від 03 квітня 2006року на ім'я начальника Ялтинського морського торговельного порту ОСОБА_4 і визнати недійсним розпорядження НОМЕР_1 начальника ДП «Ялтинського морського торговельного порту» ОСОБА_4 про створення комісії для проведення службового розслідування. Позовні вимоги мотивовані тим, що з 15 квітня 2005року на підставі наказу НОМЕР_2  Міністерства транспорту і зв'язку України він працював на посаді начальника Державного підприємства «Ялтинський морський торговельний порт». На підставі наказу НОМЕР_3 Міністерства транспорту і зв'язку України, 07 вересня 2005року між Міністерством транспорту і зв'язку України і позивачем був укладений контракт НОМЕР_4 строком на 3 роки. Однак, з 10 лютого 2006року наказом НОМЕР_5 Міністерства транспорту і зв'язку України позивача було звільнено з займаної посади з достроковим розірванням вищевказаного контракту на підставі п.6 ст. 40 КЗпП України.

03 квітня 2006року ОСОБА_3 поширив інформацію про позивача в письмовому документі за назвою «Доповідна записка», адресованому начальнику Ялтинського морського торговельного порту ОСОБА_4, наступного змісту: « колишній начальник Ялтинського морського торговельного порту ОСОБА_1, достовірно знаючи технічний стан судна, складну льодову обстановку в районі порту проходження, перевищуючи свої службові повноваження, незважаючи на небезпеку життю і здоров'ю екіпажу, схоронність і правильну експлуатацію довіреного йому в управління державного майна, зробив порушення правил безпеки експлуатації водного транспорту, а також, завдав шкоди державі на суму 1004700грн.»

З квітня 2006року заступником начальника Ялтинського торговельного порту по безпеці й роботі з персоналом ОСОБА_2 була поширена в письмовому документі за назвою «Доповідна записка», адресованому начальнику Ялтинського морського торговельного порту ОСОБА_4, як результат виконання Розпорядження НОМЕР_1 за підписом начальника Державного підприємства «Ялтинський морський торговельний порт»

Справа №22-57092006р Головуючий в першій  інстанції, суддя - Романенко В.В.

Доповідач, суддя - Чистякова Т.І.

ОСОБА_4, наступного змісту: « колишній начальник Ялтинського морського торговельного порту ОСОБА_1, достовірно знаючи технічний стан судна, складну льодову обстановку в районі порту проходження, перевищуючи свої службові повноваження, незважаючи на небезпеку життю і здоров'ю екіпажу, схоронність і правильну експлуатацію довіреного йому в управління державного майна, зробив порушення правил безпеки експлуатації водного транспорту, а також, завдав шкоди державі на суму 1004700грн.»

Розповсюджена ОСОБА_2 і ОСОБА_3 інформація, на думку позивача, є негативною, практично обвинуваченням у здійсненні діянь, що містять ознаки складу посадового злочину, недостовірною, оскільки він не перевищував своїх службових повноважень, не наражав на небезпеку життя і здоров'я екіпажу, на небезпеку збереження і правильну експлуатацію довіреного йому в управління державного майна, не порушував правил безпеки експлуатації водного транспорту, не заподіював збитків державі, у тому числі й на суму у розмірі 1004700грн.

Крім того, позивач вважає, що протиправний характер здійснених у відношенні нього дій по зберіганню, використанню й поширенню недостовірної інформації, збільшується сумнівними повноваженнями посадових осіб - ОСОБА_2, зазначеного як ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, який підписав розпорядження НОМЕР_1 як начальник державного підприємства «Ялтинський морський торговельний порт», оскільки за станом на 23.02.2006року у ОСОБА_4 не було повноважень начальника державного підприємства «Ялтинський морський торговельний порт», як у частині видання розпорядження НОМЕР_1, так і в частині наділення ОСОБА_2 повноваженнями посадової особи.

В судовому засіданні позивач підтримав свої позовні вимоги в повному обсязі.

Відповідачі позов не визнали.

Рішенням Ялтинського міського суду АР Крим від 27 червня 2006року в задоволенні позову відмовлено.

Не погодившись з рішенням суду, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить його скасувати, як ухвалене з порушенням норм матеріального права, з неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи і недоведеністю обставин, що мають значення для справи.

Заслухавши апелянта, представника ДП «Ялтинський морський торговий порт», ОСОБА_3, обговоривши доводи, наведені в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог позивача, суд виходив з їх необгрунтованності. Колегія суддів погоджується з такими висновками суду, оскільки вони відповідають матеріалам справи, зібраним по справі доказам, фактичним обставинам і не суперечать чинному законодавству.

Так, згідно зі ст. 10 Кодексу торговельного мореплавства України, державний нагляд за торговельним мореплавством в Україні покладається на Міністерство Транспорту України, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про мореплавство й міжнародних договорів України про мореплавство а також нагляд за станом морських шляхів і загальне керівництво державною реєстрацією морських суден, дипломуванням фахівців морського порту, рятувальної й лоцманської служби.

Морський порт очолює начальник порту, призначається на посаду міністерством транспорту України. Функції і повноваження начальника порту визначені ст. ст. 77, 78 Кодексу торговельного мореплавства України.

Позивач з 15.04.2005року до 10.02.2006року працював на посаді начальника Державного підприємства «Ялтинський морський торговий порт». Підставою для розірвання контракту і звільнення з посади позивача на підставі п.6 ст. 40 КЗпП України явилася постанова Шевченківського районного суду м. Києва від 02.02.2006року про поновлення на роботі ОСОБА_4 з продовженням контракту від 20.05. 2003року до 02.02.2006року. 02.02.2006року Міністерством транспорту України був укладений контракт з ОСОБА_4 Термін дії контракту з моменту винесення постанови Шевченківського районного суду м.Києва до 01.02.2009 року.

23.02.2006року начальник Ялтинського морського торговельного порту ОСОБА_4 видав розпорядження НОМЕР_1, яким у зв'язку з наявними підставами про прийняття раніше неефективних управлінських рішень по організації ремонту теплоходу «П.Лідов» та комерційної експлуатації теплоходу «Таврія» запропонував для проведення службового розслідування утворити комісію, головою якої був призначений ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1 по безпеці та персоналу. Думку комісії по суті поставлених питань необхідно було надати в вигляді доповідної записки.

Колегія суддів погоджується з висновками суду відносно того, що видаючи вказане розпорядження, начальник порту ОСОБА_4 діяв в межах своїх повноважень.

На виконання вищевказаного розпорядження, ОСОБА_2  З квітня 2006року представив начальнику порту доповідну записку, у якій викладені результати й пропозиції за результатами проведення службового розслідування. В доповідній записці вказано: « колишній начальник Ялтинського морського торговельного порту ОСОБА_1, достовірно знаючи технічний стан судна, складну льодову обстановку в районі порту проходження, перевищуючи свої службові повноваження, незважаючи на небезпеку життю і здоров'ю екіпажу, схоронність і правильну експлуатацію довіреного йому в управління державного майна, зробив порушення правил безпеки експлуатації водного транспорту, а також, завдав шкоди державі на суму 1004700грн.» Крім того, ОСОБА_2 запропонував «матеріали службового розслідування направити по приналежності прокурору м.Ялта для вирішення питання про притягнення в порядку ст..97 УПК України ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за СТ..276, 365 КК України».

З квітня 2006року ОСОБА_3, який діяв на підставі цивільно - правового договору по наданню консультативних послуг Ялтинському морському торговельному порту на виконання розпорядження НОМЕР_1 начальника Ялтинського морського торговельного порту ОСОБА_4 також представив доповідну записку в якій були викладені результати по аналізу діяльності окремих структурних підрозділів з питань організації роботи й функціонування в рамках чинного законодавства, де було зазначено, що« колишній начальник Ялтинського морського торговельного порту ОСОБА_1, достовірно знаючи технічний стан судна, складну льодову обстановку в районі порту проходження, перевищуючи свої службові повноваження, незважаючи на небезпеку життю і здоров'ю екіпажу, схоронність і правильну експлуатацію довіреного йому в управління державного майна, зробив порушення правил безпеки експлуатації водного транспорту, а також, завдав шкоди державі на суму 1004700грн.»

Критичні зауваження по організації діяльності Ялтинського морського торговельного порту, в тому числі і по діяльності ОСОБА_1 були представлені відповідачами начальникові порту, у компетенцію якого входить прийняття рішень по поліпшенню діяльності порту і їх не можна вважати розповсюдженням недостовірної інформації в розумінні ст. 277 ЦК України. Крім того, позивач не довів, що у відповідачів був намір про поширення недостовірної інформації відносно нього і не спростував доводи відповідачів про те, що їх дії були пов'язані з виконанням службових обов'язків, а саме виконанням розпорядження начальника порту.                                                 Колегія суддів погоджується з висновками суду відносно того, що викладена в доповідних записках інформація носила професійний характер і була спрямована на поліпшення якості роботи Ялтинського морського торговельного порту, а також недопущення завдання збитків.

Правильними є також висновки суду відносно того, що рамки критики посадових осіб є більш широкими ніж приватних осіб, на відміну від останніх, посадова особа повинна бути більш відкритою, кожен її вчинок аналізується контролюючими органами, тому вона повинна бути більш терпима до критики. Вказані в доповідних записках критичні зауваження є оцінними судженнями, висловленими при здійсненні службових обов'язків. Зазначені оцінні судження є суб'єктивною думкою зазначених осіб і не підлягають спростуванню в порядку ст..277,297 ЦК України.

Згідно зі ст.ЗОЗ ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обгрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції.

Відповідно до ч.І ст.. 308 ЦПК України апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Оскаржуючи висновки суду, апелянт не надав допустимих доказів, які спростовують висновки суду. Підстави до скасування рішення суду за доводами апеляційної скарги відсутні.

Виходячи з наведеного, та керуючись ст.ЗОЗ, 308 ЦПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 відхилити.

Рішення Ялтинського  міського  суду АР  Крим  від 27  червня     2006року залишити без змін.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду України протягом двох місяців з дня її проголошення.