Рішення №371679

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Шевченка 16, м.Івано-Франківськ, 76000, тел. 2-57-62

 

УХВАЛА

 23 січня 2007 р. 

Справа № Б-13/31  

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Шкіндера П.А.

за позовом  ТзОВ "Західпродекс"  вул. Галицька, 57а,м.Івано-Франківськ,76000

до відповідача  ТзОВ  ТПК "Західпрод-екс", вул. Галицька, 57а, м.Івано-Франківськ

про банкрутство

без виклику представників сторін

СУТЬ СПРАВИ: про визнання боржника банкрутом (про скасування арешту  активів, належних ТзОВ  ТПК "Західпрод-екс").

Ліквідатор подав клопотання про  скасування арешту  активів належних боржнику.

Розглянувши подане клопотання та матеріали справи, суд ВСТАНОВИВ, що постановою від 17.01.2005року боржника ТзОВ  ТПК "Західпрод-екс", визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру,   ліквідатором по справі призначено ОСОБА_1.

Відповідно до ст.23  ЗаконуУкраїни “Про відновлення платоспрможності боржника або визнання його банкрутом”   скасовується арешт,  накладений на майно боржника,  визнаного  банкрутом,  чи  інші  обмеження  щодо  розпорядження майном такого боржника.  Накладення  нових  арештів  або  інших  обмежень   щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Відповідно до ст. 26 ЗаконуУкраїни “Про відновлення платоспрможності боржника або визнання його банкрутом” усі   види  майнових  активів  (майно  та  майнові  права) банкрута,  які  належать  йому  на  праві  власності  або  повного господарського  відання  на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури,  включаються до складу ліквідаційної  маси,  за  винятком  об'єктів  державного житлового фонду,  в тому числі гуртожитків,  дитячих дошкільних закладів  та об'єктів   комунальної  інфраструктури,  які  в  разі  банкрутства підприємства передаються в порядку,  встановленому законодавством, до  комунальної  власності  відповідних  територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку. Речі, визначені родовими ознаками, що належать банкруту на праві   володіння   або   користування,   включаються   до  складу ліквідаційної маси.

         Майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної   маси,   але    використовується   виключно   для  першочергового задоволення вимог заставодержателя.

        Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.22, 23, 26 Закону України “Про відновлення платоспрможності боржника або визнання його банкрутом”, ст 8 ГПК України,  суд

                                                       У Х В А Л И В :

скасувати арешт  активів, належних ТзОВ  ТПК "Західпрод-екс", вул. Галицька, 57а, м.Івано-Франківськ  та виключити  активи  товариства   з Державного реєстру застав рухомого та нерухомого майна.

Копію ухвали направити : заявнику, боржнику, ліквідатору ОСОБА_1, АДРЕСА_1.

СУДДЯ                                                   ШКІНДЕР П.А.

Виготовлено в АС "Діловодство суду"________________ 23.01.2007