Рішення №371759

   

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" січня 2007 р.

Справа  № 21/456-06-13691

За позовом: державної податкової інспекції (надалі -ДПІ) у Київському районі м. Одеси;

до відповідача: суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (надалі за текстом: фізична особа -підприємець ОСОБА_1.), м. Одеса;

про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді           -                                                        Зеленова Г.М.,

секретаря судового засідання   -                       Ковальчук Ю.А.,

за участю представників сторін:

від позивача: Гураль О.Г. -державний податковий інспектор сектору інформаційно-аналітичного забезпечення та звітності юридичного відділу ДПІ у Київському районі м. Одеси -згідно довіреності від 12.01.2007 р. за № 315/9/10-0;

від відповідача: ОСОБА_1. -особа засвідчена паспортом ІНФОРМАЦІЯ_1

         

СУТЬ СПОРУ: 21.12.2006 р. Позивач, ДПІ у Київському районі м. Одеси, звернувся до господарського суду із позовною заявою про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1.

Представник позивача позовну заяву підтримує та на припиненні підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1. наполягає.

Відповідач у судовому засіданні 24.01.2007р. надав господарському суду письмовий відзив на позовну заяву у порядку ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, за яким визнав позовні вимоги ДПІ у Київському районі м. Одеси та підтвердив, що підприємницьку діяльність не здійснює та звіти до інспекції не надає.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні наявні матеріали у  справі, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:

Фізичну особу -підприємця ОСОБА_1 зареєстровано 11.03.2003 р. Київською районною адміністрацією Одеського міськвиконкому як суб'єкта підприємницької діяльності за адресою:АДРЕСА_1; про що в журналі обліку реєстраційних справ зроблений запис за №НОМЕР_1.  Ідентифікаційний код фізичної особи -підприємця ОСОБА_1. у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів -НОМЕР_2.

Перевіркою, проведеною фахівцями ДПІ у Київському районі м. Одеси, встановлено, що фізична особа -підприємець ОСОБА_1., яка знаходиться на обліку в ДПІ у Київському районі м. Одеси з 11.03.2003 р. під НОМЕР_3, більше року, а саме: з IІ кварталу 2003 року й по теперішній час, в порушення діючого законодавства, не надає до органу державної податкової служби податкової звітності, що підтверджується актом за НОМЕР_4. “Про неподання податкової звітності”.

Згідно довідки ДПІ у Київському районі м. Одеси від 01.11.2006 р. за НОМЕР_5 “Про відсутність заборгованості за податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються ДПІ у Київському районі м. Одеси, фізична особа -підприємець ОСОБА_1. заборгованості зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) не має.

Відповідно до п. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, громадянин -підприємець зобов'язаний своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” № 755-ІV від 15.05.2003р., неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону -є підставою для постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.

Відповідно до п. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, п. 3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” № 755-ІV від 15.05.2003р. -  підприємницька діяльність фізичної особи -підприємця ОСОБА_1. підлягає припиненню.

Таким чином, позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені документально і підлягають задоволенню в повному обсязі.

За таких обставин, суд вважає за можливе припинити підприємницьку діяльність фізичної  особи -підприємця ОСОБА_1. та, у порядку, передбаченому ст.ст. 46, 49  Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15.05.2003р. № 755-ІV, зобов'язати державного реєстратора провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної  особи -підприємця ОСОБА_1., внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців запис про судове рішення щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної  особи -підприємця ОСОБА_1. та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та фізичну особу -підприємця ОСОБА_1. щодо внесення такого запису.

У судовому засіданні, 24.01.2007р., Відповідач надав докази сплати державного мита та  витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (квитанції від 24.01.2007р. за               НОМЕР_6 про сплату державного мита у сумі 85 грн. 00 коп. та за НОМЕР_7 про сплату ІТЗ судового процесу у сумі 118 грн. 00 коп.).

На підставі викладеного, керуючись п. 15 ст. 58, п. 1 ст. 59, ст. 247 Господарського кодексу України, ст.ст. 82-85 ГПК України, господарський суд -

В И Р І Ш И В:

1.          Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи -підприємця ОСОБА_1, зареєстрованої 11.03.2003 р. Київською районною адміністрацією Одеського міськвиконкому за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний №НОМЕР_1). Ідентифікаційний код - НОМЕР_2.

2.          Державному реєстратору виконавчого комітету Одеської міської ради провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1. Ідентифікаційний код - НОМЕР_2) та внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців запис про судове рішення щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної  особи -підприємця ОСОБА_1.

3.          Державному реєстратору виконавчого комітету Одеської міської ради повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного Фонду України, фондів соціального страхування та фізичну особу - підприємця ОСОБА_1. щодо внесення запису про судове рішення щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної  особи -підприємця.

4.          Копію рішення надіслати: сторонам, державному реєстратору виконавчого комітету Одеської міської ради.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його прийняття.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя                                                                                       Зеленов Г.М.