Рішення №371931

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ                   

16.01.2007                                                                                 Справа  № 6/183

За позовом  Фонду підтримки малого бізнесу „Надія України”, м.Ужгород

до  відповідача  - приватного підприємця ОСОБА_1, м.Хуст

про стягнення суми боргу 869,00грн. та 200,00грн. витрат за послуги правового характеру (збитки),

Суддя    Й.Й. Кадар

Представники:

Від позивача -Дорошук А.В., представник за дорученням від 02.10.2006р.,

Від відповідача -не з”явився,

СУТЬ СПОРУ: Фондом підтримки малого бізнесу „Надія України”, м.Ужгород заявлено позов до приватного підприємця ОСОБА_1, м.Хуст про стягнення суми боргу 869,00грн. та 200,00грн. витрат за послуги правового характеру (збитки),

         Позивач наполягає на задоволенні позовних вимог з мотивів невиконання відповідачем умов Договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №НОМЕР_1 від НОМЕР_4.01.2006р., у зв”язку з чим відповідач припустився заборгованості, що складає суму 869,00грн.

          Відповідач, на виконання вимог ухвали суду, подав письмовий відзив  на позов, яким заперечив позовні вимоги покликаючись на те, що останнім позика погашена повністю.

      Вивчивши матеріали справи, подані представником позивача доказів, суд

ВСТАНОВИВ:

        Вимоги позивача обгрунтовані тим, що між Фондом підтримки малого бізнесу „Надія України”, м.Ужгород (позивачем) та  приватним підприємцем ОСОБА_1, м.Хуст (відповідачем) було укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №НОМЕР_1 від НОМЕР_4.01.2006р. На підставі вказаного договору відповідач отримав поворотну фінансову допомогу в розмірі 1117,00грн.

          Повернення фінансової допомоги (позики) останнім здійснено частково - в сумі 248,00грн. У зв”язку з невиконанням зобов”язання щодо сплати залишку боргу виникла заборгованість перед Фондом в сумі 869,00грн.

          Відповідач у письмовому відзиві на позов заперечив позовні вимоги, покликаючись на те, що позика погашена повністю та подав суду копії платіжних документів в підтвердження погашення суми заборгованості.

          Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, у судове засідання 16.01.2007р. не з”явився, а отже справа розглядається в порядку ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

       Позивачем подано суду письмові заперечення на відзив відповідача з доказами в обгрунтування, які спростовують твердження відповідача щодо погашення суми заборгованості. Так, в травні місяці 2005 року між Фондом підтримки малого бізнесу "Надія України" та відповідачем - приватним підприємцем ОСОБА_1 було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №НОМЕР_2 від 20.05.2005 року, відповідно до умов якого останній отримав поворотну фінансову допомогу в розмірі 3788,00грн та повинен був повернути її в повному обсязі згідно з графіком, викладеним в п.3.3 Договору (в строк до 29.11.2006 року). Умови даного договору в частині строків повернення позики систематично порушувались з боку відповідача, про що свідчать копії прибуткових касових ордерів, що додаються. Крім цього, на час закінчення строку дії даного договору відповідач не міг повернути залишок позики в сумі 2015,00грн, про що свідчить власноручна письмова заява відповідача від 08 грудня 2005 року, в якій останній зобов'язувався частково повернути заборгованість по вказаному договору. Враховуючи той факт, що у відповідача на момент написання заяви не було іншої заборгованості окрім тої, яка виникла у зв'язку з укладенням договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №НОМЕР_2 від 20.05.2005 року, можна зробити відповідний висновок, що дана заява написана відповідачем стосовно саме цієї заборгованості. З часу написання даної заяви відповідач зробив 2 внески по 500,00грн кожний (прибуткові касові ордери №НОМЕР_3 від НОМЕР_4.12.2005 року і №НОМЕР_4 від 10.01.2006 року). Цим самим відповідач зменшив свою заборгованість до 1015,00грн.

           Отже, внесок відповідача в сумі 1015,00грн (прибутковий касовий ордер №НОМЕР_5 від 27.01.2006 року), про який останній згадує у відзиві в якості такого, яким він нібито погасив заборгованість по договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №НОМЕР_1 від НОМЕР_4.01.2006 року був спрямований саме на погашення заборгованості по договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики) №НОМЕР_2 від 20.05.2005 року.

          Довідкою НОМЕР_6Фонду підтримки малого бізнесу „Надія України” підтверджено факт погашення боржником заборгованості по Договору №НОМЕР_2 від 20.05.2005р. в сумі 3788,00грн.  та часткове погашення за Договором №НОМЕР_1 від НОМЕР_4.01.2006р. в сумі 248,00грн.

          Заявлені позивачем вимоги про стягнення проведених ним витрат з оплати послуг правової допомоги в сумі 200 грн. підтверджені належними доказами, тому також підлягають задоволенню. Зокрема, договором № НОМЕР_7 від 10.10.2006р. про надання правової допомоги, узгодженим актом надання обумовлених договором послуг від 31.10.2006р., платіжним  дорученням № НОМЕР_8 від 02.11.2006р. про їх оплату.    

    Відповідно до ст.526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту, або інших вимог, що звичайно ставляться.

          Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.   Відповідачем, з огляду на вище приведене, не спростовано належними і допустимим доказами (ст.34 ГПК України) заперечення позивача.

        Таким чином, факт неналежності виконання відповідачем зобов'язання за Договором  №НОМЕР_1 від НОМЕР_4.01.2006р. встановлений судом, а отже позов  підлягає до задоволення в заявленому позивачем розмірі.

          Відповідно до ст.49 Господарського процесуального кодексу України суд покладає на відповідача витрати по оплаті держмита в розмірі 102,00грн. та 118грн. витрат по оплаті за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 

       На підставі викладеного, керуючись ст.ст.216,218 Господарського кодексу України, ст.ст. 625, 1046, 1049, 1050 Цивільного кодексу України, ст.ст.4,22,23,43,44,49,75,82-86  Господарського процесуального кодексу України,

СУД ВИРІШИВ:

1.   Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з приватного підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1; ідентифікаційний код НОМЕР_9) на користь Фонду підтримки малого бізнесу „Надія України” (м.Ужгород, вул.Минайська, 16, к.206; ідентифікаційний код 25450649, п/р №26000012106 у ВАТ „Кредобанк”, МФО 312237) суму 869,00грн. (вісімсот шістдесят дев”ять грн.) заборгованості, 200,00грн. (двісті грн.) витрат за послуги правового характеру (збитки),  суму 102,00грн. (сто дві грн.) у відшкодування витрат по оплаті державного мита,  118грн. (сто вісімнадцять грн.) за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Рішення надіслати сторонам у справі.

       Рішення оформлено  та підписано 23.01.2007р. відповідно до вимог ст.84 Господарського процесуального кодексу України.

     Рішення набирає законної сили в порядку ст.85 Господарського процесуального кодексу України.

     Суддя                                                               Й.Й.Кадар