Рішення №372283

   

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2007 р.

Справа  № 21/451-06-13539

За позовом: державної податкової інспекції (надалі за текстом - ДПІ) у Малиновському районі м. Одеси;

до відповідача: суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (надалі за текстом : фізична особа -підприємець ОСОБА_1.), м. Одеса;

про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.

Господарський суд Одеської області у складі:

судді                                                                   Зеленова Г.М.,

секретаря судового засідання                            Ковальчук Ю.А.,

за участю представників сторін:

від позивача: Будан Т.Г. -старший державний податковий інспектор юридичного відділу ДПІ у Малиновському районі м. Одеси -згідно довіреності від 09.01.2007р. за №136/10-00;

від  відповідача: не з'явився, не зважаючи на те, що був повідомлений належним чином.

         

СУТЬ СПОРУ: 20.12.2006р. Позивач, ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, звернувся до господарського суду з позовною заявою про припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця ОСОБА_1.

Представник позивача позовну заяву підтримує та на припиненні підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1- наполягає.

Оскільки відповідач у судове засідання не з'явився, письмовий відзив на позовну заяву не надав, справа розглядається за наявними в ній матеріалами, відповідно до ст. 75 ГПК України.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні наявні матеріали у  справі, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив:

Фізичну особу -підприємця ОСОБА_1 зареєстровано 29.09.2003р. Малиновською райадміністрацією Одеської міської ради як суб'єкта підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1; про що в журналі обліку реєстраційних справ зроблений запис за НОМЕР_1.  Ідентифікаційний код фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 у Державному реєстрі фізичних осіб -платників податків та інших обов'язкових платежів -НОМЕР_2.

Перевіркою, проведеною фахівцями ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, встановлено, що фізична особа -підприємець ОСОБА_1., який знаходиться на обліку в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси як платник податків з 29.09.2003р., більше року, а саме: з вересня 2003р. й по теперішній час, в порушення діючого законодавства, не звітує до державної податкової інспекції, що підтверджується актом від 24.11.2006р. за НОМЕР_3.

Згідно довідки ДПІ у Малиновському районі м. Одеси (від 27.11.2006р. заНОМЕР_4) у фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 станом на 24.11.2006р. заборгованість по сплаті податків та зборів (обов'язкових платежів) до бюджету -відсутня.

Відповідно до п. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, громадянин -підприємець зобов'язаний своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” № 755-ІV від 15.05.2003р., неподання протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону -є підставою для постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця.

Відповідно до п. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, п. 3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” № 755-ІV від 15.05.2003р. -  підприємницька діяльність фізичної особи -підприємця ОСОБА_1 підлягає припиненню.

Таким чином, позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені документально і підлягають задоволенню в повному обсязі.

За таких обставин, суд вважає за можливе припинити підприємницьку діяльність фізичної  особи -підприємця ОСОБА_1 та зобов'язати державного реєстратора, у порядку, передбаченому ст.ст. 46, 49  Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15.05.2003р. № 755-ІV, провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної  особи -підприємця ОСОБА_1., внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців запис про судове рішення щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної  особи -підприємця ОСОБА_1та повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та фізичну особу -підприємця ОСОБА_1 щодо внесення такого запису.

Витрати по сплаті державного мита та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають віднесенню на рахунок відповідача, згідно ст.ст. 44, 49 ГПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 15 ст. 58, п. 1 ст. 59, ст. 247 Господарського кодексу України, ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

1.          Припинити підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, зареєстрованого 29.09.2003р. Малиновською райадміністрацією Одеської міської ради як суб'єкта підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний НОМЕР_5). Ідентифікаційний код -НОМЕР_2.

2.          Державному реєстратору виконавчого комітету Одеської міської ради провести державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1. Ідентифікаційний код -НОМЕР_2) та внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців запис про судове рішення щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної  особи -підприємця ОСОБА_1.

3.          Державному реєстратору виконавчого комітету Одеської міської ради повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного Фонду України, фондів соціального страхування та фізичну особу -підприємця ОСОБА_1 щодо внесення запису про судове рішення щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної  особи -підприємця.

4.          Стягнути з фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1.; уродженця м. Одеса; зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1. Ідентифікаційний код -НОМЕР_2) на користь:

-    державного бюджету України на р./р. 31117095600008 управління Держказначейства в Одеській області, МФО 828011, код ЕДРПОУ 23213460, КБК -22090200 - витрати по державному миту у сумі 85 /Вісімдесят п'ять/ грн. через державну податкову інспекцію у Малиновському районі  м. Одеси;

-             на користь ДП "Судовий інформаційний центр" р/р 26002014180001 у ВАТ "Банк Універсальний", м. Львів, МФО 325707. Код ЄДРПОУ 30045370) витрати на ІТЗ судового процесу у розмірі 118 /Сто вісімнадцять/ грн. 00 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його прийняття.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя                                                                                       Зеленов Г.М.