Рішення №372906

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_________________________________________________________________________


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


"17" січня 2007 р. Справа № 21/308-06

вх. № 10329/5-21


Колегія суддів господарського суду в складі:

Головуючий суддя Пелипенко Н.М.

суддя Ковальчук Л.В.

суддя Жельне С.Ч.

при секретарі судового засідання Цирук Е.М.

за участю представників сторін:

позивача - Егорова Т.О. дов. б/н від 16.12.2006 року відповідача - Івіна В.В. дов б/н від 15.06.2006 року

розглянувши справу за позовом ТзОВ "МСБУД"

до ЗАТ "СЕСА", смт. Васищево

про стягнення 49429,57 грн.


ВСТАНОВИЛА:


Позивач просить суд стягнути з відповідача 48481,20 грн. основного боргу, пеню в сумі 984,37 грн., посилаючись на виконання позивачем робіт по договору підряду № 033/П-052-06 від 07.02.2006р. з додатковими угодами, неоплату виконаних робіт та непідписання відповідачем актів виконаних робіт.

В процесі розгляду справи позивач збільшив позовні вимоги та просить суд стягнути з відповідача 232420,00 грн. основного боргу, пеню в сумі 11550,74 грн.

Відповідач заперечує проти заявлених вимог, посилаючись на порушення підрядником строків виконання робіт, посилається на укладання сторонами угод від 20.03.2006р. та 16.05.2006р. до договору № 033/П-052-06 від 07.02.2006р., якими сторони обумовили виконання додаткових робіт на суму 73843,20 грн. та 7008,00 грн. Замовником була здійснена попередня оплата в розмірі 6000,00 грн. по угоді від 16.05.2006р.

Відповідач надав до суду зустрічну позовну заяву за вх. № 23920 від 20.11.2006 року, якою просить суд стягнути з позивача пеню за несвоєчастне виконання робіт згідно з п. 8.2 договору у розмірі 5308,24 грн., зобов'язати позивача безкоштовно усунити дефекти (недоліки), що зазначені в дефектному акті від 25.05.2006 року по роботам за угодою № 2 та частковим роботоам за кошторисом 2-1-1 по нанесенню лаку "Дюросіллер" 2 рази, а також стягнути з позивача судові витрати.

ТОВ «МСБУД» заперечує проти зустрічних позовних вимог, посилаючись на те, що відповідно п. 3.7 договору № 033/П-052-06 від 07.02.2006р. на ЗАТ «Компанія СЕСА» покладено обов'язок підготовки будівельної площадки для виконання на ній передбачених договором робіт та передачі її ТОВ «МСБУД» по акту приймання-передачі, що замовником зроблено не було, тому вважає, що відсутні підстави щодо нарахування пені. Зазначає, що Компанія «СЕСА» не заявляла ТОВ «МСБУД» про виявлені недоліки та про необхідність прибуття уповноваженого представника підрядника для складання двосторонього Дефектного акту. Дефектний акт від 25.05.2006р., на який посилається замовник був складений та підписаний ЗАТ компанія «СЕСА» в одностороньому порядку за відсутності уповноваженого представника ТОВ «МСБУД», зазначає, що замовником не надані докази повідомлення ТОВ «МСБУД» про необхідність прибуття уповноваженого представника для складання Дефектного акту.

Сторони звернулись до суду з заявою про розгляд справи без застосування технічних засобів фіксації судового процесу. Ця заява розглянута судом та задоволена як така, що не суперечить чинному законодавству.

Ухвалою голови господарського суду Харківської області від 19.12.2006р. для розгляду справи № 21/308-06 призначено колегію суддів у складі: головуючий суддя Пелипенко Н.М., судді Жельне С.Ч., Ковальчук Л.В.

Розглянувши надані суду докази встановлено, що між позивачем та відповідачем укладено договір № 033/П-052-06 від 07.02.2006р. Відповідно до умов договору підрядник ТОВ «МСБУД» (позивач по справі), на замовлення ЗАТ "Компанія "СЕСА" (відповідач по справі), зобов'язалось на свій ризик виконати та здати замовнику роботи по влаштуванню бетонних підлог зі зміцнювачем на об'єкті "виробниче приміщення" за адресою: м. Черкаси, вул. Пацаєва 2/1, у відповідності з переліком робіт що вказані в кошторисі, а замовник зобов'язався прийняти та оплатити виконані підрядником роботи в строки та на умовах договору.

Загальна вартість робіт та матеріалів складає 151117,00 грн. В п. 2.2.1 договору № 033/П-052-06 від 07.02.2006р. сторони передбачили оплату авансового платежу в розмірі 105000,00 грн., яку замовник зобов'язався перерахувати на протязі 3-х робочих днів з моменту підписання договору, остаточний розрахунок за виконані роботи здійснюється замовником протягом 3-х робочих днів після підписання акту здачі-приймання виконаних робіт уповноваженими представниками сторін.

Згідно п.п. 6.2, 6.3 договору замовник на протязі 3-х днів з моменту отримання від підрядника акту повинен передати представнику підрядника акт або мотивовану відмову від приймання робіт. У випадку мотивованої відмови замовника від приймання робіт внаслідок наявності недоліків, або дефектів в роботі, сторони домовились складати двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання. Сторони визначили в п. 6.4 договору, що якщо замовник на протязі 3-х днів не передав підряднику підписаний акт здачі-приймання виконаних робіт або мотивовану відмову, як зазначено в п. 6.2 цього договору, роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті в безспірному порядку на основі виставленого підрядником рахунку.

Угодою від 20.03.2006р. сторони внесли зміни і доповнення до договору № 033/П-052-06 від 07.02.2006р. щодо виконання додаткових робіт в сумі 73843,20 грн. по влаштуванню бетонної підготовки під укладку керамічної плитки на другому поверсі на об'єкті за адресою: м. Черкаси, вул. Пацаєва 2/1. Згідно угоди від 16.05.2006р. про внесення змін та доповнень до договору № 033/П-052-06 від 07.02.2006р. сторони обумовили виконання додаткових робіт по влаштуванню герметизації швів у бетонній підлозі на першому поверсі виробничого приміщення на об'єкті за адресою: м. Черкаси, вул. Пацаєва 2/1, вартість додаткових робіт складає 7008,00 грн. Замовник зобов'язався здійснити попередню оплату до 16.05.2006р. Згідно з вимогами зазначених додаткових угод розрахунки за виконані роботи замовник проводить на протязі 4-х робочих днів після завершення робіт та підписання акту здачі-приймання виконаних робіт.

На підставі зазначеного договору та додаткових угод до договору підрядником виконано роботи по влаштуванню бетонної підлоги на другому поверсі на суму 80938,80 грн., що підтверджено актом приймання виконаних робіт за березень 2006р. та роботи по влаштуванню бетонної підлоги з системою зміцнення на суму 125893,20 грн., що підтверджено актом виконаних робіт за квітень 2006р. Зазначені акти підписані уповноваженими представниками сторін та скріплені печатками.

Акти приймання виконаних робіт № 3 та № 4 за травень 2006р. на суму 26580,00 грн. та на суму 7008,00 грн. замовником не підписані, роботи не прийняті. Суду надані докази надсилання підрядником замовнику актів приймання виконаних робіт № 3 та № 4, що підтверджено поштовою квитанцією № 2298 від 31.05.2006р.

Враховуючи вимоги п.п. 6.4, 6.2 договору № 033/П-052-06 від 07.02.2006р. та те, що суду не надано доказів надсилання замовником мотивованої відмови від прийняття робіт з моменту отримання від підрядника актів, суд вважає роботи по актам № 3 та № 4 за травень 2006р. такими, що прийняті замовником. Таким чином роботи підрядником виконані на загальну суму 240420,00 грн., а оплачені замовником частково на загальну суму 193289,80 грн., оскільки сторони інших договорів не укладали та між сторонами відсутні інші правовідносини. Заборгованість складає 47130,20 грн. За таких обставин первісні позовні вимоги підлягають задоволенню в сумі 47130,20 грн. В іншій частині позовних вимог по сумі основного боргу слід відмовити, оскільки позивачем не враховано всі оплати, що здійснені ЗАТ "Компанія "СЕСА" у лютому 2006р. на суму 105000,00 грн., у квітні 2006р. на суму 80938,80 грн., у травні 2005р. в сумі 6000,00 грн., у червні 2006р. в сумі 1351,00 грн.

Згідно з п. 8.3 договору № 033/П-052-06 від 07.02.2006р. за порушення обов'язків по оплаті позивачем нарахована пеня, яка підлягає задоволенню частково в сумі 585,62 грн.

В іншій частині позовних вимог по пені слід відмовити як безпідставно заявленим.

Зустрічні позовні вимоги підлягають задоволенню частково в сумі 458,30 грн. за несвоєчасне виконання робіт по договору № 033/П-052-06 від 07.02.2006р. В підтвердження неякісного виконання робіт суду надано Дефектний акт від 25.05.2006р., який складено ЗАТ "Компанія "СЕСА" в одностороньому порядку. Суду не надано доказів повідомлення підрядника про виявлення недоліків у виконаній роботі. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 853 ЦК України, замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і у разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків, негайно заявити про них підряднику.

Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

Посилання ЗАТ "Компанія "СЕСА" на відмову представника ТОВ "МСБУД" Кожина О.О. від підпису Дефектного акту є необгрунтованим, оскільки суду не надано доказів того, що Кожин О.О. є уповноваженим представником ТОВ "МСБУД".

В іншій частині зустрічних позовних вимог слід відмовити, оскільки ТОВ "Компанія "СЕСА" не враховані всі роботи, виконані підрядником, прийомка виконаних робіт здійснена з порушенням вимог розділу 6 договору № 033/П-052-06 від 07.02.2006р.

Враховуючи, що відповідно до вимог ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Керуючись ст.ст. 22, 33, 60, 82-84 ГПК України,-ВИРІШИЛА:


Первісні позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства "Компанія "СЕСА" (код 31609947, Харківська обл., Харківський р-он, смт. Васищеве, вул. Промислова 12, р/р 260033013016 в АКБ "Золоті ворота" м. Харків, МФО 351931) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МСБУД" (код 21555958, м. Київ, Святошинський р-он, вул. Святошинська, 34, р/р 2600500960015 в АКБ "Правекс-Банк", МФО 321983) - суму основного боргу 47130,20 грн., пеню 585,62 грн., держмито 477,15 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 118,00 грн.

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Зустрічні позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МСБУД" (код 21555958, м. Київ, Святошинський р-он, вул. Святошинська, 34, р/р 2600500960015 в АКБ "Правекс-Банк", МФО 321983) на користь Закритого акціонерного товариства "Компанія "СЕСА" (код 31609947, Харківська обл., Харківський р-он, смт. Васищеве, вул. Промислова 12, р/р 260033013016 в АКБ "Золоті ворота" м. Харків, МФО 351931) - пеню в сумі 458,30 грн., держмито в сумі 102,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 118,00 грн.

В іншій частині зустрічних позовних вимог відмовити.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.


Головуючий суддя Пелипенко Н.М.


суддя Ковальчук Л.В.


суддя Жельне С.Ч.