Рішення №373076

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

_________________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2007 р.

Справа № 31-11/115-06-3187

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

судді доповідача                    Картере В.І.

суддів:                              Пироговського В.Т., Жекова В.І.

при секретарі судового засідання – Буравльовій Н.Ю.

за участю представників сторін:

від прокуратури –не з’явився,

від позивача –Фанін О.В.,

від відповідача –Дорось Ю.В.,

розглянувши відкритому судовому апеляційне подання заступника прокурора Малиновського району м. Одеси

на рішення господарського суду Одеської області від 03.10.06р.

по справі № 31-11/115-06-3187

за позовом Одеської митниці

до Дочірнього підприємства територіального міжгалузевого об’єднання «Темо»

про стягнення 552 678грн.

В С Т А Н О В И В:

Одеська митниця, як правонаступник Чорноморської регіональної митниці, звернулася до господарського суду Одеської області з позовом, в якому просить стягнути з відповідача збитки у сумі 552 678грн. на підставі договору відповідального зберігання № 91 від 14.07.2004 року, укладеному між Чорноморською регіональною митницею та ДП ТМО «Темо».

Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на те, що ДП ТМО «Темо», в порушення умов договору № 91 від 14.07.04р. самостійно розпорядилося майном на загальну суму 276339,0 грн., що було передано йому на відповідальне зберігання Чорноморською регіональною митницею, як предмети порушення митних правил.

Розмір позовних вимог визначений позивачем виходячи з подвійної вартості майна з посиланням на приписи п.п. 1,2 Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.96р. №116.

Рішенням господарського суду Одеської області від 03.10.2006р. (суддя Лєсогоров В.М.) в задоволенні позову відмовлено повністю.

Відмовляючи в позові, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що відповідач не спричинив позивачу збитки, оскільки, товарами, які були передані позивачем на відповідальне зберігання ДП ТМО «Темо»розпорядився Малиновський районний суд м. Одеси, повернувши зазначений товар власникам.

Не погоджуючись із рішенням місцевого господарського суду заступник прокурора Малиновського району м. Одеси вніс апеляційне подання, в якому просить рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове судове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.

Апеляційне подання обґрунтоване з посиланням на те, що суд першої інстанції не врахував той факт, що передача зберігачем на утилізацію майна, яке знаходиться у нього на відповідальному зберіганні здійснена із порушенням законодавства України.

Відповідач відзиву на апеляційне подання не надав.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи, та проаналізувавши на підставі встановлених в ній фактичних обставин правильність застосування судом першої інстанції при винесені оскаржуваного рішення норм матеріального і процесуального права, апеляційний господарський суд вважає, що апеляційне подання підлягає задоволенню частково з наступних підстав:

Як вбачається з матеріалів справи між Чорноморською регіональною митницею та ДП ТМО «Темо»14.07.04р. укладений договір відповідального зберігання №91.

За умовами вказаного договору ДП ТМО «Темо»зобов’язалося приймати на відповідальне зберігання майно, затримане за порушення митних правил та інше майно, що переходить у власність держави в асортименті та кількості згідно відповідних супровідних документів, які є невід’ємною частиною цього договору.

На виконання умов даного договору Чорноморська регіональна митниця передала ДП ТМО «Темо»на відповідальне зберігання:

- згідно акту передачі майна на відповідальне зберігання від 19.10.04р. м’ясопродукти загальною вагою 7,484кг. та вартістю 49381грн., вилучені на підставі протоколу про порушення митних правил №1691/50000/04 від 19.10.04р.;

- згідно акту передачі майна на відповідальне зберігання від 15.01.05р. печінку яловичу загальною вагою 17 494кг. та вартістю 209928,0 грн., вилучені на підставі протоколу про порушення митних правил №0047/50000/05 від 15.01.05р.;

- згідно акту передачі майна на відповідальне зберігання від 21.01.05р. сало морожене загальною вагою 9 500кг. та вартістю 104500,0 грн., вилучені на підставі протоколу про порушення митних правил №0074/50000/05 від 20.01.05р.

Зазначену вище продукцію ДП ТМО «Темо», як вбачається з актів від 18.11.04р., від 31.01.05р. та від 14.02.05р., в порушення умов договору відповідального зберігання № 91 від 14.07.2004 року та приписів ст. ст. 942, 943 ЦК України, без відома митного органу передало на утилізацію.

Відповідно до приписів ст. 950 ЦК України за втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на зберігання, зберігач відповідає на загальних підставах.

Згідно зі ст. 951 ЦК України збитки завдані поклажодавцеві втратою речі відшкодовуються зберігачем у розмірі її вартості.

Вказаним приписам цивільного законодавства відповідає п. 5.1 договору відповідального зберігання № 91 від 14.07.2004 року, відповідно до якого відповідач зобов’язався нести відповідальність за збереження і цілісність майна з дати передачі на зберігання і до дати повернення митному органу, а випадку втрати за свій рахунок відшкодувати понесені збитки.

Отже, у зв’язку із втратою переданих на відповідальне зберігання продуктів, відповідач зобов’язаний відшкодувати позивачу вартість цих продуктів.

Втім, слід зазначити, що передані на зберігання відповідачу згідно акту передачі майна на відповідальне зберігання від 19.10.04р. м’ясопродукти загальною вагою 7,484кг., вилучені на підставі протоколу про порушення митних правил №1691/50000/04 від 19.10.04р. підлягають вилученню з обороту і утилізації, що підтверджується постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 10.11.04р. по справі №3-1122.

З огляду на дану обставину, вартість зазначеної продукції не може бути визначена виходячи з цін на аналогічну продукцію належної якості, а відтак ствердження позивача про збитки у сумі 49381грн. у зв’язку із втратою м’ясопродуктів загальною вагою 7,484кг, переданих відповідачу згідно акту передачі майна на відповідальне зберігання від 19.10.04р. є недоведеним.

Крім того, згідно рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 23.05.05р. по справі №2-2696/2005 збитки від втрати печінки яловичої загальною вагою 17 494кг., вилученої на підставі протоколу про порушення митних правил №0047/50000/05 від 15.01.05р. та переданої відповідачу згідно акту передачі майна на відповідальне зберігання від 15.01.05р. відшкодовані власнику вказаної продукції Морозу Р.А.

Враховуючи наведені обставини апеляційний господарський суд погоджується із висновком суду першої інстанції, щодо відсутності у позивача правових підстав вимагати відшкодування збитків у зв’язку з нестачею м’ясопродуктів загальною вагою 7,484кг. та печінки яловичої загальною вагою 17 494кг.

Апеляційний господарський суд не приймає до уваги посилання позивача на порушення відповідачем порядку передачі на утилізацію майна, яке знаходиться у нього на відповідальному зберіганні, оскільки в даному випадку наявність або відсутність таких порушень не впливає на вирішення спору по суті.

Разом з тим, апеляційний господарський суд не погоджується із висновком суду першої інстанції щодо відсутності у позивача правових підстав вимагати відшкодування збитків, що завдані відповідачем в результаті передачі на утилізацію сала мороженого загальною вагою 9 500кг. та вартістю 104500,0 грн., вилученого на підставі протоколу про порушення митних правил №0074/50000/05 від 20.01.05р.

Так, згідно постанови Малиновського районного суду м. Одеси від 21.03.05р. по справі №3-266-05 вантаж сало морожене загальною вагою 9 500кг. та вартістю 104500,0 грн. підлягає поверненню власнику.

Отже, власник зазначеного майна вправі пред’явити вимогу про повернення йому вказаного товару до Одеської митниці, як правонаступника митного органу, що здійснив неправомірне вилучення цього товару, у зв’язку з чим у Одеської митниці існує зобов’язання щодо відшкодування вартості зазначеного вище продукту.

Наведене підтверджує наявність у позивача збитків у зв’язку із втратою сала мороженого загальною вагою 9 500кг. у зв’язку з чим позовні вимоги в частині стягнення вартості вказаного продукту у сумі 104500,0 грн., підлягають задоволенню.

При цьому слід зазначити, що вимога позивача щодо відшкодування вартості втраченого майна у подвійному розмірі не ґрунтується на умовах договору відповідального зберігання № 91 від 14.07.2004 року та приписах чинного законодавства, посилання позивача на п.п. 1,2 Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.96р. №116 є помилковим, оскільки згідно п.5.2 вказаного договору в такому порядку відповідач зобов’язався відшкодовувати збитки лише у разі пошкодження переданого на зберігання майна або втрати ним товарного виду.

Враховуючи викладене, оскаржену постанову слід змінити у зв’язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи.

Керуючись ст. ст. 77,85,99,101-105 ГПК України, апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

Рішення господарського суду Одеської області Одеської області від 03.10.06р. по справі №31-11/115-06-3187 змінити.

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Дочірнього підприємства територіального міжгалузевого об’єднання «Темо»на користь Одеської митниці:

-          збитки у сумі 104 500грн., що складаються з вартості переданого на відповідальне зберігання майна (сало заморожене вагою 9500кг.);

-          судові витрати –держмито у сумі 1045,00грн. та витрати на ІТЗ судового процесу у сумі 118грн.

В решті рішення залишити без змін.

Доручити господарському суду Одеської області видати відповідний наказ.

Постанова в порядку ст. 105 ГПК України набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку.


Головуючий суддя:                                                            В.І. Картере


Судді:                                                                                В.Т. Пироговський


В.І. Жеков