Рішення №374196

Справа №22ц-6118/2006                                                                                                  Головуючий в І інстанції - Ткаченко Н.Ю.

Категорія 19/21                                                                                                                 Доповідач - Рудь В.В.

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2006 року колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду Дніпропетровської області в складі:

Головуючого -Рудь В.В.

суддів               - Ремеза В.А., Можелянської З.М.

при секретарі - Худолій Н.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в М.Дніпропетровську цивільну справу за апеля­ційною скаргою Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці на рішення Тернів­ського міського суду Дніпропетровської області від 28.04.2006 року по справі за позовом ОСОБА_1 до Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці про стяг­нення страхової виплати за моральну шкоду, -

ВСТАНОВИЛА:

В квітні 2006 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці про стягнення страхової виплати за моральну шкоду (а.с.2).

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на те, що він тривалий час пра­цював на вугільних підприємствах ВАТ «Павлоградвугілля» та за час роботи одержав професій­ні захворювання. На підставі чого, за висновком МСЕК від 24.07.2002 року йому встановлено втрату професійної працездатності у розмірі 50%, а також визнано інвалідом 3 групи безстроко­во (а.с.З). В зв'язку з чим, у відповідності до ст.ст.21,28,34 Закону України «Про загально­обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профе­сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», просив суд стягнути на його ко­ристь з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці страхову виплату за моральну шкоду у розмірі 50000 грн.

Рішенням Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 28.04.2006 року позо­вні вимоги ОСОБА_1 задоволені частково, на його користь з Відділення виконавчої дирек­ції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних за­хворювань України в м.Тернівці стягнуто 35000 грн. страхової виплати за моральну шкоду, за­вдану в наслідок отримання професійного захворювання (а.с. 14-15).

В апеляційній скарзі Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці ставить питання про скасування рішення суду, посилаючись на відсутність медичного висновку щодо спричинення позивачу моральної шкоди, зупинення дії в 2006 році Закону України «Про зага­льнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» в частині, що стосується відшкодування моральної шкоди (а.с. 18).

Перевіривши законність та обгрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та заявлених вимог, заслухавши доповідь судді-доповідача, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення суду зміні, з наступних підстав.

Суд першої інстанції правильно встановив факт отримання ОСОБА_1 професійного захворювання під час роботи на вугільних підприємствах ВАТ «Павлоградвугілля», в наслідок чого за висновком МСЕК від 24.07.2002 року його визнано інвалідом 3 групи та встановлено 50% втрати професійної працездатності безстроково (а.с.З), та прийшов до обгрунтованого висновку, що в зв'язку з отриманим професійним захворюванням, позивачу спричинено моральну шкоду, яка підлягає відшкодуванню шляхом стягнення з відповідача страхової виплати за моральну шко­ду у відповідності до вимог ст.ст.21,28,34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне со­ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Посилання відповідача в апеляційній скарзі на відсутність медичного висновку щодо факту спричинення ОСОБА_1 моральної шкоди не можуть бути прийняті до уваги, оскільки у від­повідності до вимог ч.З ст.34 зазначеного вище Закону, вирішення питання щодо моральної шко­ди віднесено до компетенції суду, а наявні в матеріалах справи докази свідчать про доведеність її спричинення позивачеві.

Не можуть бути прийняті до уваги доводи щодо зупинення з 01.01.2006 року, на підставі ст.77 Закону України «Про Державний бюджет 2006 року», дії Закону України «Про загально­обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професій­ного захворювання, які спричинили втрату працездатності» в частині, що стосується відшкоду­вання моральної шкоди, оскільки позивач втратив працездатність у зв'язку з професійним захво­рюванням до 01.01.2006 року, первинно був оглянутий із встановленням розміру втрати працезда­тності та групи інвалідності ще 24.07.2002 року.

Разом з тим, виходячи з дійсних обставин справи та наслідків, які наступили, розміру втрати позивачем професійної працездатності та групи інвалідності, колегія суддів знаходить можливим зменшити розмір стягнутої моральної шкоди до 15000 грн., задовольнивши апеляційну скаргу ча­стково.

Керуючись ст.ст.ЗОЗ,304,307,309,316 ЦПК України, колегія суддів,-

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від не­щасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці задовольнити частково.

Рішення Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 28.04.2006 року змінити.

Зменшити стягнуту з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м.Тернівці страхову виплату за моральну шкоду на користь ОСОБА_1 до 15000 грн.

Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржено до Верховного Суду України протягом двох місяців.