Рішення №378002

АПЕЛЯЦІЙНИЙ   СУД   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Справа №   22а-549       2006 р.                                            Головуючий по 1 інстанції

Категорія  оскарження рішення                                                                - Цебрина К.Г.

органу                           місцевого

самоврядування

Доповідач в апеляційній Інстанції   - Захарова А.Ф.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"8" грудня 2006 р Судова палата в цивільних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого                            Захарової А.Ф.

суддів                                       Подороги В.М., Адаменко Л.В.

при секретарі                           Авласовій М.Л.

з участю адвоката                   ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси апеляційну скаргу Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Степ-2000» на постанову Уманського міськрайсуду Черкаської області від 05 жовтня 2006 р. по справі за адміністративним позовом СТОВ «Степ-2000» до Степківської сільської ради Уманського району Черкаської області про визнання незаконним рішення Степківської сільської ради Уманського району Черкаської області НОМЕР_1.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши представника СТОВ «Степ-2000», який підтримав доводи апеляційної скарги, та голову селищної ради с Степківка Уманського р-ну, адвоката ОСОБА_1, які заперечували на ці доводи, судова палата, -

встановила:

В    липні    2006    року    Сільськогосподарське    підприємство    з    обмеженою відповідальністю (СТОВ) «Степ-2000» с Степківка Уманського району звернулося до суду з адміністративним позовом до Степківської сільської ради Уманського району про визнання незаконним рішення Степківської сільської ради.

Вказував, що 24 травня 2006 року директор СТОВ «Степ-2000» Кравчук Петро Артемович звернувся з листом до Степківської сільської ради про видачу виписки виконкому сільської ради на оформлення права власності на не житлові будинки, а саме : зерносклад, гаражі-майстерня, свинарник № 1, корівник. Дані приміщення перейшли у власність СТОВ «Степ-2000» згідно рішення загальних зборів членів КСПП «Степківка» протокол НОМЕР_2) та акта передачі майна для погашення кредиторської заборгованості.

Сільській раді для прийняття рішення і видачі відповідної виписки були додані слідуючі документи : копія рішення загальних зборів про розпаювання майна, копія актів. передачі   майна   та   кредиторської  заборгованості   ;   копія   додатку   до   Статуту   про правонаступництво; довідка про відсутність заборгованості по кредиторах.

Названими документами підтверджується право власності СТОВ «Степ-2000» на перечисленні вище приміщення як правонаступника, який погасив кредиторську заборгованість боржника згідно порядку розподілу та використання майна реорганізованих сільськогосподарських підприємств, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики України від 14.03.2001 року № 62, де вказано, що «Перелік активів, передбачених для задоволення кредиторської заборгованості, затверджений загальними зборами колишніх членів підприємства, що є співвласниками майна (далі збори співвласників) і підписаний членами комісії та керівництвом підприємства правонаступника разом з витягом і протоколу зборів співвласників, яким затверджено цей порядок активів, є підставою для оформлення прав власності підприємства-правонаступника на це майно реорганізованого підприємства».

Таким чином, на підставі наданих господарством документів сільська рада зобов'язана була прийняти законне рішення і видати необхідну виписку з нього. Незважаючи на це виконком сільської ради своїм рішенням від 09.06.2006 року за НОМЕР_1 фактично відмовив в задоволення вимоги і рекомендував додати документи, які не мають ніякого відношення до встановлення права власності СТОВ «Степ-2000» на перелічене в позові майно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 17, 18, 104-106, 162 КАС України просив визнати незаконним та скасувати рішення виконкому Степківської сільської ради від 09.06.2006 року. Зобов'язати виконком Степківської сільської ради на підставі представлених документів видати СТОВ «Степ-2000» необхідні вихідні документи на оформлення права власності на зазначені в позовній заяві нежилі приміщення у відповідності до законодавства України.

Постановою Уманського районного суду від 05 жовтня 2006 року в задоволенні позову СТОВ «Степ-2000» до Степківської сільської ради Уманського району про визнання незаконним рішення Степківської сільської ради Уманського району Черкаської області НОМЕР_1 відмовлено.

В апеляційній скарзі на цю постанову СТОВ «Степ-2000» просить її скасувати як постановленої з порушенням процесуального і матеріального права та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Обговоривши матеріали справи, судова палата вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення.

Наполягаючи на задоволенні своїх позовних вимог про скасування рішення виконкому Степківської сільської ради від 09.06.2006 року про відмову йому у видачі необхідних документів для оформлення права власності на не житлові будинки (зерносклад, гаражі-майстерня, свинарник № 1 , корівник), що перейшли у власність СТОВ «Степ-2000» згідно рішення загальних зборів членів КСПП «Степківка» від 21.02.2000 року протокол НОМЕР_2 та акта передачі майна для погашення кредиторської заборгованості , директор СТОВ «Степ-2000» ОСОБА_2 наголошував на тому, що СТОВ «Степ-2000» являється правонаступником КСПП «Степківка» відповідно до п. 6 ст. 31 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», до якого перейшли усі майнові права і обов'язки колишнього підприємства, кредиторська заборгованість якого погашена СТОВ «Степ-2000». Наголошував на тому, що згідно Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики України № 62 від 14 березня 2001 року перелік активів, передбачених для задоволення кредиторської заборгованості, затверджений загальними зборами колишніх членів підприємства, що є співвласниками його майна ( далі - збори співвласників), і підписаний членами комісії та керівником підприємства-правонаступника , разом з витягом із протоколу зборів співвласників, яким затверджено цей перелік активів, є підставою для оформлення прав власності підприємства-правонаступника на це майно реорганізованого підприємства.

Проте під час розгляду даної справи судом встановлено, що на момент проведення загальних зборів пайовиків КСПП «Степківка» 21 лютого 2000 року правонаступником останнього СТОВ «Степ-2000» не було. Зміни до Статуту СТОВ «Степ-2000» щодо цього були внесені 01.03.2000 року, а затверджені ці зміни загальними зборами засновників товариства 29 лютого 2000 року в особі двох братів ОСОБА_2, ОСОБА_3, про що власники майнових паїв не знали. Ці ж співвласники майнових паїв колишнього КСПП «Степківка» на загальних зборах своїх 21 лютого 2000 року рішення про те, що правонаступником КСПП «Степківка» буде СТОВ «Степ-2000» не приймали.

Присутня на цих зборах начальник юридичного відділу Уманської райдержадміністрації Любарська Т.А. вказала на передчасність таких зборів щодо затвердження переліку майна пайовиків і розмірів їх часток у спільному майні, оскільки комісія по інвентаризації та розпаюванню майна не визначила майновий пай кожного члена КСП в грошовому вимірі ( ар. спр. 6-14).

Колишній голова КСП «Степківка» Люльчак Р.П. показав, що вважає дії самого представника позивача-директора і засновника СТОВ «Степ-2000» та членів створеної ним комісії по розпаюванню майна, в яку не ввійшли члени правління та спеціалісти, -незаконними, в зв'язку з чим відмовився підписувати реєстр актів - передач майна з КСП «Степківка» у користування СТОВ «Степ-2000».

Наведене вказує на те, що належним чином перелік активів, передбачених для задоволення кредиторської заборгованості КСП «Степківка» на загальних зборах співвласників майна затверджений не був.

Судом встановлено, що як на момент передачі основних засобів КСПП «Степківка» до СТОВ «Степ-2000» для погашення кредиторської заборгованості перед організаціями на 01.03.2000 року так і до теперішнього часу оцінка вказаного майна не проводилась, майно передавалось лише за балансовою вартістю, чого не заперечував і позивач, а підтвердила свідок ОСОБА_4 - колишній ІНФОРМАЦІЯ_1. Остання зокрема пояснила, що ніяких звірок з організаціями-кредиторами відносно кредиторської заборгованості на момент передачі проведено не було, перелік організацій був дуже великий і навіть після оголошення в газеті претензій матеріального характеру ніхто з них не пред'являв.

В судовому засіданні позивач гне надав суду реальних доказів погашення кредиторської заборгованості перед організаціями, а також погашення кредиторської заборгованості до бюджету, по заробітній платі, надавши лише довідку про те, що СТОВ «Степ-2000» таку заборгованість погасив ( ар. спр. 23), яка підписана директором СТОВ «Степ-2000», тобто зацікавленою особою.

Фактично ж матеріалів справи вбачається, що майно, яке було виділено під забезпечення боргів перед бюджетом (комора, тік, зерноочисний пункт, заправка, нова вага, склад міндобрив та таке інше) весь час використовується СТОВ «Степ-2000» по прямому його призначенню, з отриманням прибутків від цього, хоча ніякої орендної плати за це позивач не виплачував і не виплачує, тобто йдеться про безпідставне використання майна колишнього КСПП.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що право на майновий пай мали 3666 осіб ( зі слів представника відповідача) - колишніх членів КСПП «Степківка», а з 274 чи 276 особами, як стверджував позивач, були укладені договори оренди майна строком на 5 років, хоч фактично користувались всім майном всіх власників КСП «Степківка» навіть і після закінчення строків договорів оренди.

Не було надано позивачем до суду і структури пайового фонду та плану розподілу пайового фонду згідно рішення комісії по розпаюванню. А без структури пайового фонду практично неможливо визначитись щодо майна, на яке претендує позивач, чи підлягає. таке виділенню і чи може бути виділено в даному випадку.

Оцінюючи все наведене у сукупності, судова палата вважає, що за таких обставин, розглядаючи заяву позивача про оформлення права власності СТОВ «Степ-2000» на нежитлові будівлі Стенківська сільська рада 09 червня 2006 року прийняла обгрунтоване рішення за НОМЕР_1 про необхідність додати їй для вирішення питання належним чином : 1) структури пайового фонду; 2) акту про перелік майна, яке розпаковується між членами КСПП «Степківка» і 3) рішення повторних загальних зборів власників на майновий пай колективного сільськогосподарського підприємства про згоду на передачу об'єктів : зерноскладу, гаражів-майстерні, свинарника, корівника з прибудовами у власність СТОВ . «Степ-2000».

Таким чином рішення суду про відмову в задоволенні позовних вимог СТОВ «Степ-2000» відповідає зібраним доказам по справі, вимогам діючого законодавства і підстав для його скасування та задоволення апеляційної скарги, - не вбачається.

Керуючись ст.ст. 185,186, 195, 196,198, 200 КАС України, судова палата, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Степ-2000» залишити без задоволення.

Постанову Уманського міськрайонного суду від 05 жовтня 2006 року залишити без змін.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого адміністративного суду України на протязі місячного строку.