Рішення №380971

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Київської області

01032, м. Київ - 32, вул. Комінтерну, 16.

тел. 230-31-77


У Х В А Л А

про порушення провадження у справі


"09" січня 2007 р. Справа № 3/014-07


Суддя Коротун О.М., розглянувши матеріали


за позовом ТОВ "Електрокар", м. Щелкіно


до ПП "Дамаянті", м. Яготин


про стягнення 2290,61 грн.,


визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.


Керуючись ст.ст. 64, 65 Господарського процесуального кодексу України,

                    

Суддя ухвалив:


1. Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи призначити на "08" лютого 2007 р. о 10:20, засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Комінтерну, 16, каб. 204.

3. Зобов'язати учасників процесу на підтвердження їх статусу юридичної особи і повного найменування подати суду оригінал і належну копію статуту (положення), свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, довідку з органів статистики про їх знаходження в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, довідку з обслуговуючого банку про найменування відкритих рахунків.

4. Зобов'язати позивача подати:

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, нема справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та нема рішення цих органів з такого спору;

- оригінали доданих до позовної заяви документів;

- довідку про знаходження відповідача в ЄДРПОУ станом на день розгляду справи.

5. Зобов'язати відповідача подати:

- відзив на позовну заяву у порядку, передбаченому ст. 59 ГПК України, з поясненнями по суті заявлених вимог та доданням підтверджуючих документів;

- контррозрахунок ціни позову.

6. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 36 ГПК України, а пояснення по суті спору викласти письмово.

7. Документи, витребувані ухвалою та додані до позовної заяви, подаються до господарського суду в оригіналах для огляду в судовому засіданні та копіях у справу.

8. Попередити сторони про майнову відповідальність, передбачену ст. 83 ГПК України, за неявку в судове засідання та невиконання вимог ухвали господарського суду.

9. У разі неявки сторін спір може бути розглянутий за наявними в справі матеріалами згідно ст. 75 ГПК України.

10. Повноваження представників сторін мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально, або, якщо довіреність видає юридична особа, - підписом її керівника з відтиском печатки цієї організації, установи). У разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновником - наказ, рішення, розпорядження, протокол тощо (або засвідчені належним чином витяги з них). Представникам сторін необхідно надати копії довіреностей та інших документів, перелічених у цьому пункті, в справу.          
Суддя                                                   Коротун О.М.