Рішення №381318


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.12.06р.


Справа № А37/350

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „Видавничий дім „Дніпровська хвиля”, м. Дніпропетровськ

до Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська

про скасування податкових повідомлень-рішень


Суддя Кеся Н.Б.

Представники

Від позивача: Сидорчук П.П. –дор. від 03.10.2006 р.

Від відповідача: Куце вол Д.В. –дор. Від 03.11.2006 р. № 36565/6/10


На підставі ст.160 Кодексу адміністративного судочинства України оголошена вступна та резолютивна частина.


СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Видавничий дім „Дніпровська хвиля” (далі –позивач) звернулося з позовом до Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська (далі –відповідач) і просить суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 21.07.2006року №0000452200/0, від 17.08.2006року №0000452200/1 та від 06.10.2006року №0000452200/2. Позовні вимоги обґрунтовані незгодою позивача з нарахуванням йому відповідачем пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності (далі –ЗЕД), оскільки вказані розрахунки передбачені в національній валюті України та за послуги, які надавалися позивачем на території України.

Відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що позивачем порушені строки розрахунків у сфері ЗЕД, за що Законом України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” передбачено нарахування пені.

Заслухавши пояснення представників сторін, досидівши матеріали справи, суд

В с т а н о в и в :

На підставі акту від 14.07.2006року №428/231/32965259/01-046 відповідачем видані податкові повідомлення-рішення від 21.07.2006року №0000452200/0, від 17.08.2006року №0000452200/1 та від 06.10.2006року №0000452200/2, якими позивачу нараховано пеню за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД на суму 1397,0грн.

Видання спірних повідомлень-рішень пов’язується з наступними обставинами згідно з актом перевірки.

Позивачем було укладено договір доручення № 01/06-05 від 01.06.2005року між ТОВ „Митра Люкс” (Довіритель) та ТОВ „Видавничий дім „Дніпровська хвиля” (Довірений). Предметом договору є: довіритель доручає, а повірений бере на себе зобов’язання:

-          за рахунок та за дорученням довірителя придбати товар-апаратуру ВЧ - зв’язку по ЛЕП, АВС-1-1 в кількості одна штука по ціні 2238000,00 грн.

-          Укласти договір зберігання та здати під відповідальне зберігання придбаний для довірителя товар. Винагорода складає 0,1% від суми договору.

Згідно з актом приймання –передачі векселя від 02.06.2005року довіритель передав, а повірений прийняв для розрахунку за товар, що придбається для довірителя згідно з договором доручення № 01/06-05 від 01.06.2005року вексель №616010.

Згідно з актом приймання –передачі виконаних робіт від 06.06.2005 по договору доручення № 01/06-05 від 01.06.05 повірений виконав наступні дії:

1.          Придбав для довірителя товар –апаратуру ВЧ - зв’язку по ЛЕП, АВС-1-1 в кількості одна штука по ціні 2 238 000,00 грн.

2.          Товар, згідно вимог договору-доручення, передано на відповідальне зберігання, про що свідчить зберігач товару –ПП „ Експорт-Імпорт ГИТА” . Місто зберігання –Україна, м. Дніпропетровськ, пров. Юнатів, 1. Складське свідоцтво № 13 додається.

3.          Сума винагороди повіреного за виконання умов даного договору складає 0,1%, що складає 2238,00 грн. в т.ч. ПДВ 20% 373,00 грн.

На придбання товару було укладено договір поставки № 01/06-05С від 01.06.2005року між ТОВ „Стрела - ЛТД” та ТОВ „Видавничий дім „Дніпровська хвиля” - Покупець. Придбання товару оформлено накладною від 02.06.2005року № 02/06-01 в сумі 2238000,00 грн.

Згідно з актом про вексельний платіж від 03.06.2005року ТОВ „Видавничий дім „Дніпровська хвиля” передав ТОВ „Стріла ЛТД” вексель №616010, чим завершив виконання доручення, покладеного на нього ТОВ „Митра Люкс” Довірителя.

Фактично, за умовами даного договору на користь ТОВ „Видавничий дім” Дніпровська хвиля” плата за виконані послуги станом на 31.03.2006 не надходила.

Викладення фактичних обставин підтверджується матеріалами справи та не заперечуються сторонами по справі.

За висновком відповідача, станом на 05.09.2005року (91-й день з моменту виконання послуг на користь нерезидента) у підприємства виникла дебіторська заборгованість. При перевірці правильності виконання даного договору встановлено несвоєчасне отримання коштів на загальну суму 22380,00 грн., що є порушенням ст.1 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, що тягне нарахування пені згідно ст.4 вищевказаного Закону в розмірі 0,3 % за кожен день прострочки.

Суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст.1 Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Статтею 4 зазначеного Закону встановлено, що порушення резидентами термінів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості.

Відповідно до ст.1 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” товар - це, у тому числі послуги, а експорт (експорт товарів) - це продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Із останнього визначення терміну експорту судом вбачається можливість надання експортних послуг на території України.

За обставинами справи позивачем надавалися послуги з виконання доручення на території України, що з урахуванням наведеного не звільняє його від дотримання вимог Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”.

Пунктом 17 Указу Президента України від 21 січня 1998 року N 41/98 „Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі” встанволено, що розрахунки у валюті України за експортно-імпортними операціями здійснюються резидентами України в порядку, передбаченому для розрахунків у іноземній валюті Законом України "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті".

Це кореспондується з пунктом 4.9 Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затвердженого постановою Правління НБУ від 26.03.1998року N 118, яким встановлено, що відповідно до Указу Президента України "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" за N 41/98 від 21.01.98 р. на розрахунки за експортно-імпортними операціями через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках України, поширюється дія Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" за N 185/94-ВР від 23.09.94 р. Про всі випадки порушень резидентами зазначеного Закону уповноважені банки повинні повідомити податкові органи за місцем реєстрації резидентів.

Таким чином, оплата експортних послуг в національній валюті України, що має місце за обставинами справи, також не звільняє позивача від дотримання вимог Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”.

Враховуючи викладене, суд вважає, що спірні податкові повідомлення-рішення прийняті відповідачем обґрунтовано та правомірно, тому в позові слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 94,158-163, 254, п.п.3,6 Розділу VІІ Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, суд –


ПОСТАНОВИВ :


В позові відмовити.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України, та може бути оскаржена у строки та порядку, передбачені ст.ст.185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.


Суддя Н.Б.КЕСЯ


Постанову оформлено у повному обсязі 10.01.2007року