Рішення №381332


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

21.12.06р.


Справа № 13/345-06

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації "Дніпрокран", правонаступник Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський дослідницький завод засобів механізації", м. Дніпропетровськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Транссервіс-2004", м. Дніпропетровськ

про стягнення 3 592 грн. 89 коп.

Суддя Рудь І.А.


Представники:

від позивача - не з'явився

від відповідача - не з'явився


СУТЬ СПОРУ:

Позивач просить стягнути з Відповідача заборгованість по оплаті оренди у розмірі 3 184 грн. 00 коп.

Позивач та Відповідач, витребувані судом документи, не надали, їх представники у судове засідання не з’явилися.

Справа згідно зі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України розглядається за наявними у ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, господарський суд, -


ВСТАНОВИВ:

15.08.2005 р. між Позивачем - Відкритим акціонерним товариством "Дніпропетровський дослідницький завод засобів механізації" та Позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Транссервіс-2004" укладено договір оренди № 51 (надалі Договір) на нежиле приміщення, площею 17,3 кв.м., розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 142 .

Відповідно до п. 5.1. договору оренди, орендна плата становить 311 грн. 40 коп. на місяць, з урахуванням водопостачання, каналізації й опалення.

Відповідно до п. 5.3. Договору орендна плата сплачується Відповідачем в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Позивача платіжним дорученням із зазначенням № договору, виду платежу (оренда) та місяць, за який вноситься оплата, не пізніше 10 числа поточного місяця.

В ході судового розгляду справи встановлені наступні обставини: 30.06.2006 р. між Позивачем та Відповідачем було зроблене звіряння взаєморозрахунків, про що був складений акт звіряння, підписаний сторонами за договором оренди. Згідно цього акту, заборгованість склала: по орендній платі - 2 179 грн. 80 коп., по енергопостачанню - 92 грн. 89 коп., а всього - 2 272 грн. 69 коп. До 01.10.2006 р. заборгованість збільшилась і склала: по орендній платі - 3 184 грн. 00 коп., по енергопостачанню - 478 грн. 89 коп., а всього - 3 592 грн. 89 коп.

Заборгованість Відповідача підтверджується: Договором, актом звірки взаєморозрахунків.

Позивач та Відповідач документи, витребувані судом, не надали, їх представники у судове засідання не з’явилися.

На момент розгляду справи доказів погашення заборгованості перед Позивачем Відповідачем не надано.

Оскільки Відповідач фактично погодився із сумою заборгованості, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків станом на 30.06.2006 р., підписаним та завіреним уповноваженою особою Відповідача, суд вважає наявних у справі документів достатньо для вирішення спору по суті.

В силу ст. ст. 525, 526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином та у встановлений строк у відповідності з вказівками закону, договору; одностороння відмова від виконання зобов’язань не допускається.

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов’язання є його не виконання або виконання з порушенням умов, які визначені змістом зобов’язання.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

За таких обставин, господарський суд вважає позовні вимоги Позивача обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно зі ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати слід покласти на Відповідача.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. ст. 4, 32-34, 43, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -


В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Транссервіс-2004", 49000, м. Дніпропетровськ, пров. 40Років Комсомолу, буд. 10, кв. 1 (код ЗКПО 33183646, р/р 2600901300224 ДФ ТОВ "Укрпромбанк") на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації "Дніпрокран", правонаступник Відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський дослідницький завод засобів механізації", 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 106-а (код ЗКПО 01412845, р/р 2600000100727 в КБ „Земельний капітал”, МФО 305880) 3 592 грн. 89 коп. (три тисячі пятсот девяносто дві гривні вісімдесят дев'ять копійок) – заборгованості, 102 грн. 00 коп. (сто дві гривні 00 копійок) - витрат по сплаті державного мита, 118 грн. 00 коп. (сто вісімнадцять гривень 00 копійок) - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.Суддя                                                                                                                        І.А.РудьРішення підписано 26.12.2006 р.