Рішення №381368


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.01.07р.


Справа № А30/421-06

10 год. 40 хв., м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а, к.9

За позовом: Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Павлоград Дніпропетровської області

До відповідача: приватного підприємства виробничо-комерційної фірми "Норма", м. Павлоград Дніпропетровської області

Про: припинення юридичної особи

                                                                       Суддя Євстигнеєва Н.М.

Секретар Ворошило О.М.

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача: Міхненко В.В., державний податковий інспектор юридичного відділу, довіреність №20125/10 від 06.09.2006 року

Від відповідача: не з’явився

СУТЬ СПОРУ:

Західно-Донбаська об'єднана державна податкова інспекція (м. Павлоград Дніпропетровської області) звернулася до господарського суду із адміністративним позовом, яким просить припинити юридичну особу приватне підприємство виробничо-комерційну фірму "Норма" (м. Павлоград Дніпропетровської області), зобов'язати відповідача здійснити процедуру ліквідації у встановленому законом порядку, судові витрати по справі покласти на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач знаходиться на обліку в Західно-Донбаській об’єднаній державній податковій інспекції, є платником податків і зборів, та з 18.07.2005 року ухиляється від надання до органів державної податкової служби передбачених законодавством документів податкової і бухгалтерської звітності.

У зв’язку з неподанням відповідачем з 18.07.2005 року податкових декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів 15.11.2006 року начальником Західно-Донбаської об’єднаної державної податкової інспекції прийнято розпорядження №138-р про звернення до господарського суду про припинення юридичної особи приватного підприємства виробничо-комерційної фірми "Норма".

Відповідач у судове засідання не з’явився, хоч належним чином був повідомлений про день, час, місце розгляду справи (господарським судом були направлені копія позовної заяви з додатками, ухвалу про призначення попереднього та судового засідань та повістку суду з викликом відповідача на 10.01.2007 року на 10-30 год. на адресу, за якою він зареєстрований станом на 31.10.2006 року –довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців).

Відзив на позов приватне підприємство виробничо-комерційна фірмо "Норма" не надало.

Клопотання про застосування засобів технічної фіксації судового процесу (аудіо запис) при розгляді справи представником позивача не заявлялося.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Заслухавши представника позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

15.07.2003 року приватне підприємство виробничо-комерційна фірма "Норма" зареєстроване виконавчим комітетом Павлоградської міської ради як юридична особа, про що зроблений запис у журналі обліку реєстраційних справ за №04052229Ю0021865.

Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма "Норма" 15.07.2003 року взято на облік та включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з присвоєнням ідентифікаційного коду №32501787.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про систему оподаткування" відповідач є платником податків і зборів (обов'язкових платежів).

Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма "Норма" взято на облік у Західно-Донбаській об’єднаній державній податковій інспекції з 18.07.2003 року за №2966.

Відповідно до довідки начальника обліку відділу обліку та звітності Західно-Донбаської об’єднаної державної податкової інспекції приватне підприємство виробничо-комерційна фірма "Норма" станом на 02.11.2006 року заборгованості перед бюджетом не має (а.с. 10).

Відповідно до акту Західно-Донбаської об’єднаної державної податкової інспекції від 24.10.2006 року останню декларацію з податку на прибуток підприємств приватне підприємство виробничо-комерційна фірма "Норма" подало 18.07.2005 року №29421 за І півріччя 2005 року.

Причиною виникнення спору є неподання приватним підприємством виробничо-комерційною фірмою "Норма" податкових декларацій більше одного року, тобто з 18.07.2005 року.

Згідно п.п.2 п. 1 ст. 9 Закону України "Про систему оподаткування" та пп. 4.1.1., 4.1.4., п. 4.1. ст. 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" передбачений обов'язок платників податків подавати до державних податкових органів декларації та бухгалтерську звітність.

Згідно пункту 17 ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право звертатися до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Пунктом 8.6 Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.1998 року №80 із змінами та доповненнями, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14.12.1998 року за №791/3231, передбачено, що якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно суб’єкта господарювання –про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

У зв’язку із неподанням з 18.07.2005 року податкових декларацій та інших документів бухгалтерської звітності приватним підприємством приватним підприємством виробничо-комерційною фірмою "Норма" начальником Західно-Донбаської об’єднаної державної податкової інспекції прийнято розпорядження №138-р про звернення до господарського суду про припинення юридичної особи - приватного підприємства виробничо-комерційної фірми "Норма".

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" однією з підстав для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності юридичної особи є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Враховуючи наявність підстави для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи - неподання відповідачем, приватним підприємством виробничо-комерційною фірмою "Норма", податкових декларацій, інших документів бухгалтерської звітності з 18.07.2005 року, господарський суд вважає позовні вимоги в частині припинення юридичної особи обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців” суд призначає комісію з припинення (ліквідаційну комісію) в рішенні щодо припинення юридичної особи у зв'язку з її ліквідацією. Оскільки господарський суд припиняє юридичну особу (приватне підприємство виробничо-комерційну фірму "Норма") у зв’язку з неподанням останньою податкових декларацій та документів бухгалтерської звітності більше року, вимога про зобов’язання відповідача здійснити процедуру ліквідації задоволенню не підлягає.

Суд, який постановив рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій. (ч.1 ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”).

Згідно п.3 розділу VІІ „Прикінцеві та перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України” до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору судовий збір при зверненні до адміністративного суду сплачується у порядку, встановленому законодавством для державного мита. Позивач звільнений від сплати державного мита на підставі п.15 ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21.12.1993 року №7-93, тому при зверненні з позовом до суду судовий збір не сплачувався.

Відповідно до ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України судовий збір з відповідача не стягується.

Керуючись Законом України “Про державну податкову службу”, Законом України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців”, ст.ст. 87,94,98, 136, 161-163, розділом VІІ Прикінцеві та перехідні положення Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити частково.

Припинити юридичну особу приватне підприємство виробничо-комерційну фірму "Норма" (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Ватоліної, 4/312, код ЄДРПОУ 32501787, рахунок 2600830172150 в ПІБ в м. Павлограді, МФО 305556).

В решті позовних відмовити.

Направити копію судового рішення державному реєстратору за місцем реєстрації юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи приватного підприємства виробничо-комерційної фірми "Норма" в день набрання цим рішенням законної сили.

Постанова суду може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду шляхом подання до господарського суду Дніпропетровської області заяви на протязі 10 днів із дня складання постанови у повному обсязі або без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга подається протягом 20 днів після подання заяви на апеляційне оскарження.

Постанова набирає законної сили у відповідності до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.


СУДДЯ                                                              Н.М.ЄВСТИГНЕЄВА

(Дата складання постанови у повному обсязі відповідно до

вимог статті 163 КАС України, - 12.01.2007 року)