Рішення №385307

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


19.01.07 р.                     Справа № 44/438                               

Господарський суд Донецької області, у складі головуючого судді Мєзєнцева Є.І., при секретарі Ткаченко Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за позовною заявою товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми „Дніпротехсервіс” (представник Мельников А.О., довіреність 629 від 22.05.06 року), до державного підприємства „Експертно-аналітичний Центр сприяння технічному переозброєнню галузі (Центр)” Міністерства палива та енергетики України (представник до судового засідання не з’явився), про стягнення заборгованості за простими векселями у розмірі 29’000 грн.,


ВСТАНОВИВ:


Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма „Дніпротехсервіс” (далі – Товариство) звернулося до суду з позовом про стягнення заборгованості у розмірі 29’000 грн. за двадцятьма дев’ятьма простими векселями №№ 6433559321784-6433559321812 (далі – Векселі), емітованими 08.11.04 року векселедержателю Донецькій залізниці (далі – Залізниця) векселедавцем державним підприємством „Експертно-аналітичний Центр сприяння технічному переозброєнню галузі (Центр)” Міністерства палива та енергетики України (далі – Центр). Позовні вимоги Товариства ґрунтуються на неоплаті векселедавцем Центром Векселів, придбаних Товариством у Залізниці у якості оплати згідно пункту 7.1 договору поставки № ПР/НХ-061384/НЮ від 07.11.06 року, та пред’явленого Центру для платежу актом пред’явлення Векселів до сплати від 12.12.06 року.

Представник Товариства в судовому засіданні підтримав позовні вимоги та надав суду для звірення з наявними в матеріалах справи копіями – оригінали доказів, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Представник Центру до судового засідання не з’явився, не зважаючи на належне повідомлення судом про час та місце судового засідання, що підтверджено реєстром вихідної кореспонденції суду від 21.12.06 року та листом відповідача від 18.01.07 року, наразі суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами, оскільки ненаданий суду відзив не може істотно вплинути на юридичну кваліфікацію спірних правовідносин, крім того, надання відзиву є правом, а не обов’язком відповідача.

Відповідач до моменту прийняття рішення не скористався правом на ознайомлення з матеріалами справи № 44/438, хоча листом б/н від 18.01.07 року висунув клопотання із зазначеного приводу. Письмове твердження відповідача про неотримання копії позовної заяви спростовується поштовим повідомленням № 1271, наданим позивачем.

Вислухавши у судовому засіданні представника позивача, дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, суд вважає, що позов Товариства підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Оцінивши зміст Векселів, суд дійшов висновку, що означені цінні папери за своєю суттю та правовою природою є простими векселями векселедавця Центру зі строком платежу на певну дату, з наявними недатованими індосаментними написами Залізниці „платити наказу ДП „Придніпровська залізниця” без обігу на мене” та ДП „Придніпровська залізниця „платити наказу Товариства без обігу на мене”. Правове регулювання порядку видачі та обігу Векселів здійснюють норми Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, який набрав чинності для України 06.01.00 року в силу приєднання та ратифікації Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі.

Векселі підтверджують безумовне та безспірне зобов’язання Центру сплатити векселедержателю грошову суму 29’000 грн., яке згідно статей 33 та 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі мало бути здійснене Центром 12.12.06 року.

07.11.06 року між чинним векселедержателем ДП „Придніпровська залізниця” та Товариством укладено договір поставки № ПР/НХ-061384/НЮ, за змістом пункту 7.1 якої векселедержатель має передати Товариству Векселі у якості 5% оплати за поставлені проміжні клеми. Факт передачі Векселів Товариству підтверджується актом приймання-передачі від 17.11.06 року та недатованим індосаментом на Товариство, вчиненим за зворотному боці Векселів.

Права Товариства базуються на індосаментах Залізниці та ДП „Придніпровська залізниця” на Векселях, тому згідно статей 16 та 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, Товариство з моменту отримання Векселів стає його законним векселедержателем. Недатований індосамент, яким є індосамент, вчинений на Векселях, вважається судом вчиненим до закінчення строку, встановленого для здійснення протесту в силу статті 19 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі.

Зобов’язання за векселем відрізняється від інших цивільно-правових зобов’язань, оскільки воно є абстрактним (незалежним від обставин, що зумовили видачу векселя), безумовним та безспірним, а також таким, що може бути переданим за індосаментом.

Актом пред’явлення Векселів до сплати від 12.12.06 року з відміткою про вручення (вх.№ 774 від 12.12.06 року) Товариство пред’явило Центру Векселі для платежу, зазначивши всі необхідні реквізити для здійснення оплати, яка згідно статті 6 Закону України „Про обіг векселів в Україні” може бути проведена лише у безготівковій формі.

Наразі, оскільки відповідачем не надано суду жодних доказів повної або часткової оплати Векселів на користь Залізниці, ДП „Придніпровська залізниця” або Товариства, а також через те, що станом на день прийняття рішення Векселі перебувають у розпорядженні Товариства, то виходячи з норм статті 39 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, безготівкове грошове зобов’язання Центру перед Товариством на суму 29’000 грн. – не виконане, на порушення статей 525 та 526 ЦК України, які передбачають, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства (у тому числі Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі), а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, причому одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.

Таким чином, причиною виникнення спору є протиправне невиконання Центром безумовного грошового зобов’язання, яке ґрунтується на простих векселях, а також порушення відповідачем норм Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі та ЦК України, які регулюють загальні умови виконання зобов’язань та правила вексельного обігу.

Відповідно до статті 49 ГПК України, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються судом на відповідача.

На підставі статей 16, 19, 33, 38, 39, 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, ст.ст.525, 526 ЦК України, керуючись ст.ст.22, 35, 43, 49, 59, 75, 82-85 ГПК України, суд –


ВИРІШИВ:


Задовольнити позов товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми „Дніпротехсервіс” до державного підприємства „Експертно-аналітичний Центр сприяння технічному переозброєнню галузі (Центр)” Міністерства палива та енергетики України про стягнення заборгованості за простими векселями у розмірі 29’000 грн.

Стягнути з державного підприємства „Експертно-аналітичний Центр сприяння технічному переозброєнню галузі (Центр)” Міністерства палива та енергетики України на користь товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми „Дніпротехсервіс” суму боргу 29’000 грн., а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 грн. та відшкодування сплаченого державного мита у розмірі 290 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття і може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня прийняття рішення або в касаційному порядку протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.


          


Суддя Мєзєнцев Є.І.                               


Надруковано у 3 примірниках:

1 – позивачу

2 – відповідачу

3 – господарському суду Донецької області