Рішення №385309

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


11.01.07 р.                     Справа № 26/382пн                               

Суддя господарського суду Донецької області К.Г.Наумова розглянув у відкритому судовому засіданні справу


за позовом: Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя (м. Маріуполь)

до відповідача: Підприємства “БКЦ ДОБРОДІЙ” Маріупольського благодійного товариства “Милосердний самарянин” (м. Маріуполь)


про припинення юридичної особи


за участю представників сторін:

від позивача: – Лукащук Т.М. за дов. від 09.01.07р. №3

від відповідача: – представник не з’явився           


СУТЬ СПРАВИ:


Жовтнева міжрайонна державна податкова інспекція м. Маріуполя (м. Маріуполь) заявила позов до Підприємства “БКЦ ДОБРОДІЙ” Маріупольського благодійного товариства “Милосердний самарянин” (м. Маріуполь) про припинення юридичної особи, у зв’язку з непредставленням до державної податкової інспекції документів податкової звітності більш одного року.

Відповідач відзив на позов суду не представив, свого представника для участі у розгляді справи у судове засідання не направив хоча про місце дату і час розгляду справи був судом належним чином повідомлений. За таких обставин, згідно ст. 75 ГПК України – справа розглянута за наявними у ній матеріалами.


Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд


ВСТАНОВИВ:


Відповідач, Підприємство “БКЦ ДОБРОДІЙ” Маріупольського благодійного товариства “Милосердний самарянин” (м. Маріуполь), є суб’єктом підприємницької діяльності – свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи видане 30.08.2005року виконавчим комітетом Маріупольської міської ради Донецької області, про що зроблено запис про державну реєстрацію №12741020000002873.

Відповідно до Законів України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, “Про оподаткування прибутку підприємств”, “Про податок на додану вартість”, суб’єкт підприємницької дiяльностi зобов’язаний представляти державній податковій інспекції, на яку покладенi функції по контролю за своєчасним їх представленням згідно ст.10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, податкові декларації, бухгалтерську звiтнiсть у встановленi чинним законодавством строки.

Відповідач не надає звітність про свою фінансово – господарську діяльність з моменту реєстрації, тобто – більш одного року, що підтверджено актом державної податкової інспекції від 15.11.2006р. № 24.

Згiдно ч. 2 ст. 38 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” неподання юридичною особою протягом року до органiв державної податкової служби декларацiй, документiв фінансової звiтностi є пiдставою для постановленні судового рішення про припинення цієї особи.

Враховуючи викладене, вимоги Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м. Маріуполя (м. Маріуполь) про припинення відповідача як юридичної особи є обґрунтованими та такими, що пiдлягають задоволенню.

Витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, судові витрати підлягають віднесенню на відповідача.

Враховуючи вищевикладене, керуючись Законами України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, “Про оподаткування прибутку підприємств”, “Про податок на додану вартість”, ст.ст. 33, 43, 49, 82-85, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,


ВИРІШИВ:


Позов задовольнити.

Припинити юридичну особу - Підприємство “БКЦ ДОБРОДІЙ” Маріупольського благодійного товариства “Милосердний самарянин” (м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 3/1, ЄДРПОУ 33653830), – свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи видане 30.08.2005року виконавчим комітетом Маріупольської міської ради Донецької області, про що зроблено запис про державну реєстрацію №12741020000002873.

Стягнути з Підприємства “БКЦ ДОБРОДІЙ” Маріупольського благодійного товариства “Милосердний самарянин” (м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 3/1, ЄДРПОУ 33653830) на користь державного бюджету України держмито у розмірі 85 грн.

Стягнути з Підприємства “БКЦ ДОБРОДІЙ” Маріупольського благодійного товариства “Милосердний самарянин” (м. Маріуполь, вул. Чорноморська, 3/1, ЄДРПОУ 33653830) на користь державного підприємства “Судовий інформаційний центр” (вул. Трутенко, 2, м. Київ, 03680, р/р 26002014180001 у ВАТ “Банк Універсальний” м. Львів, МФО 325707, код ЄДРПОУ 30045370) витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн.

Копію рішення, після набрання ним законної сили, надіслати Державному реєстратору за місцезнаходженням відповідача.


          


Суддя Наумова К Г.