Рішення №385348

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А


24.01.07 р.                      Справа № 44/441           

                                        

Господарський суд Донецької області, у складі головуючого судді Мєзєнцева Є.І., при секретарі Ткаченко Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за позовною заявою закритого акціонерного товариства „Фарлеп-Телеком-Холдінг” (представник Шалободіна О.А. довіреність 9 від 03.10.06 року), до товариства з обмеженою відповідальністю „Колос” (представник до судового засідання не з’явився) про стягнення суми боргу за надані телекомунікаційні послуги та пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у розмірі 1’173,87 грн.,


ВСТАНОВИВ:


Закрите акціонерне товариство „Фарлеп-Телеком-Холдінг” (далі – Товариство) звернулося до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю „Колос” (далі – Замовник) про стягнення суми боргу за надані послуги у розмірі 1’130,14 грн. та пені 43,73 грн. Позовні вимоги Товариства ґрунтуються на неповному виконанні Замовником грошового зобов’язання, що виникло на підставі договору про надання телекомунікаційних послуг № П002/2598 від 02.12.05 року (далі – Договір).

Представник позивача підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача до судового засідання не з’явився, не зважаючи на належне повідомлення судом про час та місце судового засідання, що підтверджується реєстром вихідної кореспонденції суду 22.12.06 року. Проте відповідач надав відзив, згідно якого сума боргу та пені повністю оплачена 19.01.07 року.

Вислухавши у судовому засіданні представника позивача, дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, суд вважає, що провадження за позовом Товариства до Замовника підлягає припиненню виходячи з наступного.

Дослідивши матеріали, які підтверджують волю сторін на встановлення правовідносин, суд дійшов висновку, що укладений між сторонами Договір за своєю правовою природою є подібним до правочину про надання послуг, який підпадає під правове регулювання норм Закону України „Про телекомунікації” та статей 901-907 ЦК України.

Таким чином, в силу 901 ЦК України, а також розділів 1 та 4 Договору, Товариство зобов’язалося надавати Замовникові телекомунікаційні послуги, перелік яких визначено додатками до Договору, а Замовник зобов’язався сплачувати зазначені послуги.

За додатком № 1/1 до Договору, надання послуг здійснюється за номером телефону № 3871263, 3871262.

Згідно розділу 4 Договору, розрахунки за абонентну плату та оплату похвилинного обліку за кожен попередній місяць провадяться Замовником протягом десяти днів з моменту отримання рахунку, але не пізніше двадцяти днів місяця, наступного за розрахунковим.

Згідно наданих суду позивачем 7 рахунків, залучених до матеріалів справи, відповідачеві з березня до серпня 2006 року включно надано послуги електрозв’язку та інші телекомунікаційні послуги на суму 1’130,14 грн. Докази оплати боргу суду не надавалися.

Право вимоги виконання грошового зобов’язання виникало у позивача щомісячно, згідно пункту 4.4 Договору, на двадцять перший день місяця, що наступає за розрахунковим, а право вимоги на неоплачену суму 1’130,14 грн. виникло 21 вересня 2006 року.

Таким чином, грошове зобов’язання Замовника перед Товариством з повної оплати наданих послуг у розмірі 1’130,14 грн. на момент прийняття рішення – не виконане, на порушення норм статей 525-526 ЦК України, які передбачають, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, причому одностороння відмова від виконання зобов’язання не допускається.

Прострочення Замовником грошового зобов’язання за умовами пункту 5.3.2 Договору тягне за собою обов’язок сплати пені у розмірі облікової ставки НБУ, що відповідає змісту статей 549-550 ЦК України, статті 36 Закону України „Про телекомунікації” та статті 232 ГК України. Судом арифметично перевірено вимогу позивача стосовно стягнення пені у розмірі 43,73 грн., нарахованої у період, що не перевищує 122 дні з моменту виникнення права вимоги, а оскільки подібний спосіб нарахування відповідає нормам частини 6 статті 232 ГК України, суд вважає, що вимоги позивача в цій частині підлягають задоволенню.

За платіжним дорученням № 485 від 19.01.07 року відповідач оплатив суму боргу та санкцій у розмірі 1’173,87 грн., через що провадження у справі підлягає припиненню через відсутність предмету спору. Відповідно до статті 49 ГПК України, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються судом на відповідача – оскільки спір виник саме з вини останнього.

На підставі ст.ст.241, 525-526, 549-550, 901-907 ЦК України, статті 36 Закону України „Про телекомунікації”, керуючись ст.ст.22, 25, 33, 43, 49, 75, п.11 ч.1 ст.80, ст.86 ГПК України, суд –


УХВАЛИВ:


Припинити провадження у справі за позовом закритого акціонерного товариства „Фарлеп-Телеком-Холдінг” до товариства з обмеженою відповідальністю „Колос” про стягнення суми боргу за надані телекомунікаційні послуги та пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у розмірі 1’173,87 грн.


Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Колос” на користь закритого акціонерного товариства „Фарлеп-Телеком-Холдінг” витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 грн. та відшкодування сплаченого державного мита у розмірі 102 грн.


Ухвала може бути оскаржена через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня прийняття ухвала або в касаційному порядку протягом одного місяця.


.

          

Суддя Мєзєнцев Є.І.                               


.