Рішення №385368

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


29.01.07 р.                     Справа № 6/388                               

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді _Подколзіной Л.Д.

При секретарі Шабановой Н.Ю.


розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю “Сервіс-Інвест” м.Донецьк

до відповідача: Закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” смт.Гольмовське м.Горлівка

третьої особи ____________________________________________________________________

про стягнення 4 759грн. 89коп.


за участю

прокурора

представників сторін:

від позивача – Тютюма К.В. - представник по довіреності №10/2 від 02.01.2007р.

від відповідача – не з”явився

від третьої особи


СУТЬ СПОРУ:


Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю “Сервіс-Інвест” м.Донецьк, звернувся до господарського суду з позовом про стягнення з Закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” смт.Гольмовське м.Горлівка заборгованості за послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії у сумі 407грн. 39коп. та заборгованості за спожиту активну електроенергію у сумі 4 352грн. 50коп. за період з 01.09.2006р. по 01.11.2006р. відповідно договору №3 0122 000 від 01.03.2004р. (Усього 4 759грн. 89коп.).

           Відповідач у засідання суду не з”явився, відзив на позовну заяву не надав. Ухвала про порушення справи від 22.12.2006р. була направлена відповідачу 25.12.2006р. рекомендованим листом з повідомленням за адресою вказаною у позові, договорі №3 0122 000 від 01.03.2004р. та довідці головного управління статистики у Донецькій області №22-2/4121 від 28.12.2006р., про що свідчить штамп канцелярії господарського суду. Повідомлення про вручення рекомендованого листа було повернуто з поштового відділення з відміткою про його вручення відповідачу. Суд вважає, що відповідач був повідомлений про розгляд справи відповідно діючого законодавства, але вимог суду не виконав, про причину неявки суду не повідомив. Враховуючи вищевикладене справа розглядається відповідно до ст.75 ГПК України без явки представника відповідача за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши представника позиваача, суд –

в с т а н о в и в :

1 березня 2004р. між Товариством з обмеженою відповідальністю “Сервіс-Інвест” м.Донецьк та Товариством з обмеженою відповідальністю “Микитівський вогнетривкий комбінат” м.Горлівка був укладений договір №3 0122 000, згідно умов якого позивач взяв на себе зобов”язання постачати відповідачу електроенергію, а відповідач зобов”язався оплачувати її вартість та здійснювати інші платежі згідно з умовами цього договору та додатками до договору, що є невід”ємними частинами.

3 березня 2004р. між Товариством з обмеженою відповідальністю “Сервіс-Інвест” м.Донецьк та Закритим акціонерним товариством “Микитівський вогнетривкий комбінат” м.Горлівка була укладена додаткова угода №1 до договору №3 0122 000 від 01.03.2004р., якою у зв”язку з реорганізацією Товариства з обмеженою відповідальністю “Микитівський вогнетривкий комбінат” в Закрите акціонерне товариство “Микитівський вогнетривкий комбінат”, замінено сторону у договорі №3 0122 000 від 01.03.2004р. з Товариства з обмеженою відповідальністю “Микитівський вогнетривкий комбінат” на Закрите акціонерне товариство “Микитівський вогнетривкий комбінат”, яке є повноправним правонаступником усіх прав, обов”язків та відповідальності попередньої юридичної особи ТОВ “Микитівський вогнетривкий комбінат”.

Згідно зі ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог.

           Позивач посилається на виконання своїх договірних зобов’язань у повному обсязі, де він у виконання умов договору у період з 01.09.2006р. по 01.11.2006р. здійснив постачання електроенергії у адресу відповідача. У підтвердження заявлених вимог позивачем представлені суду пояснення до розрахунку обсягів споживання та вартості активної електроенергії за вересень, жовтень 2006р.; обгрунтування розрахунку вартості послуг з компенсації електроенергії за вересень, жовтень 2006р.; супровідні листи №08-06/3214 від 04.10.2006р., №08-06/3240 від 05.10.2006р. та докази їх вручення відповідачу, акт про опломбування №191 від 03.10.2006р.

Пунктом 2.1 додатку №2 від 01.03.2004р. до договору №3 0122 000 від 01.03.2004р. сторони передбачили, що 30 (31) числа щомісячно позивач згідно з умовами цього додатку визначає обсяги та розраховує вартість спожитої відповідачем активної електроенергії та послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії за розрахунковий період, оформлює зі свого боку та надає відповідачу ряд документів.

Пунктом 3.1 додатку №2 від 01.03.2004р. до договору №3 0122 000 від 01.03.2004р. сторони встановили, що 30 (31) числа щомісячно при здійсненні розрахунків за звітний розрахунковий період позивач повинен надавати відповідачу остаточний рахунок за фактично спожиту в звітному розрахунковому періоді активну електроенергію з урахуванням планових рахунків за цей період, що були надані відповідачу раніше та рахунок для оплати очікуємого обсягу споживання електроенергії відповідачем в наступному розрахунковому періоді.

Листами від 04.10.2006р. №08-06/3214 та від 05.10.2006р. №08-06/3240 позивач надіслав у адресу відповідача для здійснення остаточного розрахунку за спожиту у вересні 2006р. та жовтні 2006р. електроенергію ряд документів, передбачених п.п.2.1, 3.1 додатку №2 від 01.03.2004р. до договору №3 0122 000 від 01.03.2004р.

          У пункті 3.2 додатку №2 від 01.03.2004р. до договору №3 0122 000 від 01.03.2004р. сторони встановили, що відповідач здійснює оплату отриманих від позивача рахунків самостійно, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання позивача, а саме: до 05 числа поточного місяця сплачує суму остаточного розрахунку за попередній розрахунковий період.

          Пунктом 4.2 додатку №2 від 01.03.2004р. до договору №3 0122 000 від 01.03.2004р. сторони передбачили, що відповідач у п”ятиденний термін після отримання рахунку повинен сплатити вартість послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позивача.

Але відповідач свої зобов”язання за договором не виконав, в результаті чого у Закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” смт.Гольмовське м.Горлівка перед позивачем за період з 01.09.2006р. по 01.11.2006р. виникла заборгованість за послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії у сумі 407грн. 39коп. та заборгованість за спожиту активну електроенергію у сумі 4 352грн. 50коп. яка до теперішнього часу ним не погашена.

Відповідно до вимог ст. 526 ЦК України зобов’язання повинні виконуватися належним чином та у встановлений строк, одностороння відмова від виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно до вказівок закону, договору, не допускається. (ст.525 ЦК України).

Однак, відповідач всупереч вимогам ст.526 ЦК України свої зобов’язання по оплаті спожитої активної електроенергії та послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії своєчасно не виконав.

Відповідно зі ст.43 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності. Оскільки відповідачем до теперішнього часу послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії у сумі 407грн. 39коп. та спожита активна електроенергія у сумі 4 352грн. 50коп. не оплачені, то суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та підлягаючими задоволенню повністю.

З урахуванням зазначеного, суд вважає, що витрати по сплаті держмита, та витрати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу треба віднести на відповідача, оскільки він необґрунтовано довів розгляд справи до суду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.525, 526 ЦК України, ст.ст. 33, 43, 44, 49, 75, 82, 84, 85 ГПК України, суд –


В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю “Сервіс-Інвест” м.Донецьк до Закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” смт.Гольмовське м.Горлівка про стягнення 4 759грн. 89коп. задовольнити повністю.


Стягнути з Закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” (84691, смт.Гольмовське, м.Горлівка, Донецька область, вул.Гардіна,2, п/р № 26000301553696 у філії ЦГВ ПІБ м.Горлівки Донецької області, ЄДРПОУ 32270439) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Сервіс-Інвест” (83055, м.Донецьк, б.Шевченка, 11, п/р № 26000301750649 в філії ГУ Промінвестбанку України в Донецькій області, МФО 334635, ЄДРПОУ 31018149) заборгованість за послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії у сумі 407грн. 39коп., витрати по сплаті держмита у сумі 102грн. та витрати по сплаті інформаційно-технічного забезпечення судового процесу у сумі 118грн.


Стягнути з Закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” (84691, смт.Гольмовське, м.Горлівка, Донецька область, вул.Гардіна,2, п/р № 26000301553696 у філії ЦГВ ПІБ м.Горлівки Донецької області, ЄДРПОУ 32270439) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Сервіс-Інвест” (83055, м.Донецьк, б.Шевченка, 11, п/р із спеціальним режимом використання №260393011290 в Донецькому обласному управлінні ВАТ “Державний Ощадний банк України), МФО 335106, ЄДРПОУ 31018149) заборгованість за спожиту активну електроенергію у сумі 4 352грн. 50коп.


Рішення було оголошено у судовому засіданні 29.01.2007р.

Видати накази після набрання рішення законної сили.


Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.


          


Суддя Подколзіна Л.Д.