Рішення №385383

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

У Х В А Л А

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ


22.01.07 р.                     Справа № 4/423а


Суддя господарського суду Донецької області Гринько С.Ю., розглянувшиматеріали позовної заяви:

за позовом - Закритого акціонерного товариства “Біт” м. Краматорськ

до відповідача - Донецького територіального управління Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку м. Донецьк

про визнання нечинними та скасування постанов про накладання санкцій №234-ДО від 22 березня 2006року, №427-ДО від 4 травня 2006року, №457-ДО від 15 травня 2006року, №491-ДО від 31 травня 2006року, №531-ДО від 29 червня 2006року та розпоряджень про усунення порушень №118-ДО від 22 березня 2006року, №174-ДО від 4 травня 2006року

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Закрите акціонерне товариство “Біт” м. Краматорськ звернувся до господарського суду з позовною заявою про визнання нечинними та скасування постанов про накладання санкцій №234-ДО від 22 березня 2006року, №427-ДО від 4 травня 2006року, №457-ДО від 15 травня 2006року, №491-ДО від 31 травня 2006року, №531-ДО від 29 червня 2006року та розпоряджень про усунення порушень №118-ДО від 22 березня 2006року, №174-ДО від 4 травня 2006року Донецького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку м. Донецьк, розгляд якої згідно пунктів 6,7 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами, внесеними Законом України “Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України” від 6 жовтня 2005року, до початку діяльності окружного адміністративного суду підвідомчий господарському суду Донецької області.

При поданні заяви позивачем не дотримано вимог ст. ст. 18,19,106 КАС України, тому позовна заява залишена без руху і позивачу пропоновано усунути порушення та надати письмове обґрунтування щодо однорідності та пов’язаності позовних вимог між собою. Позивачем усунуті недоліки в межах терміну, який зазначений в ухвалі.

Керуючись статями 4-12,23,58,107,114, пунктом 6 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України зі змінами, внесеними Законом України “Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України” від 6 жовтня 2005року,-


У Х В А Л И В:


1. Прийняти до розгляду позовну заяву Закритого акціонерного товариства “Біт” м. Краматорськ до Донецького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку м. Донецьк про визнання нечинними та скасування постанов про накладання санкцій №234-ДО від 22 березня 2006року, №427-ДО від 4 травня 2006року, №457-ДО від 15 травня 2006року, №491-ДО від 31 травня 2006року, №531-ДО від 29 червня 2006року та розпоряджень про усунення порушень №118-ДО від 22 березня 2006року, №174-ДО від 4 травня 2006року та відкрити провадження в адміністративній справі №4/423а.

2. Призначити по адміністративній справі №4/423а попереднє судове засідання на 11год. 00хв. 30.01.2007року, у приміщенні господарського суду Донецької області, за адресою м. Донецьк, 83048, вул. Артема, 157, кабінет № 305.

3. Позивачу надати документи, які свідчать про нечинність винесених відповідачем процесуальних документів ( постанов, розпоряджень) з посиланням на норми діючого законодавства.

4. Відповідачу надати обґрунтований відзив на позов.

5.          Явка представників сторін у судове засідання є обов’язковою.

6.          Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі, права та обов’язки сторін та третіх осіб передбачені статтею 49,51,54 Кодексу адміністративного судочинства України зазначені на зворотному боці ухвали.

7.          Адміністративна справа буде розглядатись господарським судом Донецької області у складі судді Гринько С.Ю. одноособово.

          

Суддя Гринько С.Ю.


Надруковано 3 примірника:

Позивачу-1,

Відповідачу-1,

До справи-1,


Стаття 49 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.


1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Стаття 51 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки сторін.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї–не будь права, свободи чи інтереси.


Стаття 54 Кодексу адміністративного судочинства України

Права та обов'язки третіх осіб.


1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права позивача.

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають права та обов'язки, визначені у статті 49 цього Кодексу.