Рішення №385421

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України


25.01.07 р.                     Справа № 15/392                               

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Богатиря К.В.

при секретарі судового засідання Щитовій Л.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом комунального підприємства по теплопостачанню “Вуглик” Горлівської міської ради


до відповідача закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” смт. Гольмівське

про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію в розмірі 46997,49 грн.


за участю представників сторін:

від позивача: Корейша О.В. за довіреністю № 74-34 від 02.01.2007 р.

від відповідача: не з’явився.


До господарського суду Донецької області надійшла позовна заява комунального підприємства по теплопостачанню “Вуглик” Горлівської міської ради до закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” смт. Гольмівське про стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію в розмірі 46997,49 грн.

Ухвалою суду від 28.12.2006 р. позовна заява була прийнята до розгляду та порушено провадження у справі № 15/392.

У судовому засіданні 25.01.2007 р. представником позивача було заявлено письмове клопотання про ведення судового засідання без здійснення технічної фіксації, у зв’язку з чим відповідно до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України судом не здійснювалося фіксування судового процесу.

Судом, відповідно до вимог статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України складено протокол, який долучено до матеріалів справи.

У порушення вимог ухвали суду від 28.12.2006 р., 10.01.2007 р. відповідач в судове засідання 10.01.2007 р., 25.01.2007 р. не з’явився, відзив на позовну заяву та витребувані документи до суду не представив, про причини неявки до суду належним чином не повідомив.

У матеріалах справи є оригінали рекомендованих повідомлень № 5348842 від 29.12.2006 р. та № 5405951 від 11.01.2007 р. які направлялися господарським судом Донецької області до закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” за адресою: 84691, Донецька область, м. Горлівка, вул. Гардіна, 2, та були отримані представниками відповідача.

Позивач надав до суду пояснення, в якому визначив період виникнення заборгованості.

Відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України, якщо відзив на позовну заяву та витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Зважаючи на достатність представлених позивачем документів, згідно статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглянута за наявними у ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази та заслухавши у судовому засіданні пояснення представника позивача, господарський суд, –


ВСТАНОВИВ:

Між позивачем - комунальним підприємством по теплопостачанню “Вуглик” Горлівської міської ради та відповідачем - закритим акціонерним товариством “Микитівський вогнетривкий комбінат” смт. Гольмівське був укладений договір № 301 на постачання теплової енергії від 01.10.2004р. (надалі – Договір), який підписаний обома сторонами. Об’єкт теплопостачання відповідно до Договору є будівля (гуртожиток) по вул. Загородня, 8. площею 3660,80 кв.м.

Внаслідок підписання сторонами договору № 301 від 01.10.2004р. на постачання теплової енергії у позивача та відповідача виникли відповідні права та обов’язки.

У позивача виникло зобов’язання надати певні послуги, обумовлені вказаним договором. Крім цього, у позивача також виникло право вимагати від відповідача сплатити вартість наданих послуг з урахуванням вимог розділу 3 Договору № 301 від 01.10.2004 р.

У відповідача виникло право вимагати від позивача надання послуг, обумовлених підписаним між сторонами договором, а також відповідний обов’язок щодо своєчасної сплати їх вартості.

Згідно п. 3.2.1 Договору споживач оплачує постачальнику поставлену теплову енергію до 20-го числа поточного місяця за тарифом, затвердженим рішенням Горлівської міської ради виконавчого комітету № 897/2 від 24.09.2003 р. (за 1 м кв. – 2,08 грн. в т. ч. ПДВ).

Позивач свої зобов’язання згідно Договору щодо відпуску теплової енергії виконав в повному обсязі, що підтверджується: актом на підключення опалення від 22.10.2004р., копію якого додано до матеріалів справи.

Особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання визначаються Господарським кодексом України, а майнові зобов’язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України.

Свої зобов’язання щодо повної та своєчасної оплати отриманих послуг щодо теплопостачання відповідач всупереч статтям 509, 526 Цивільного кодексу України, статтям 174, 175, 193, 275 Господарського кодексу України не виконав (не здійснив оплату послуг за теплопостачання по рахункам - фактурам: № 1114 від 29.10.2004 р. на суму 5117,96 грн.; № 1335 від 18.11.2004 р. на суму 3807,23 грн.; № 1574 від 22.12.2004 р. на суму 3807,23 грн.; № 202 від 19.01.2005 р. на суму 3807,23 грн.; № 499 від 16.02.2005 р. на суму 3807,23 грн.; № 762 від 28.03.2005 р. на суму 3807,23 грн.; № 1028 від 15.04.2005 р. на суму 3807,23 грн.; № 1035 від 20.05.2005 р. на суму 3807,23 грн.; № 1039 від 16.06.2005 р. на суму 3807,23 грн.; № 1043 від 07.07.2005 р. на суму 3807,23 грн.; № 1051 від 19.08.2005 р. на суму 3807,23 грн.; № 1057 від 21.09.2005 р. на суму 3807,23 грн.) внаслідок чого за період з жовтня 2004 р. по вересень 2005 р. за ним склалася заборгованість у сумі 46997,49 грн.

Вказані рахунки-фактури додані до матеріалів справи разом із доказами їх отримання представниками відповідача.

Позивачем було надане пояснення щодо періоду виникнення заборгованості, в якому зазначає, що з жовтня 2004 р. по квітень 2005 р. комунальне підприємство по теплопостачанню “Вуглик” Горлівської міської ради згідно договору № 301 від 01.10.2004 р. забезпечувало тепловою енергією гуртожиток відповідача, розташований по вул. Загородня, 8. Але у зв’язку з тим, що об’єктом теплопостачання був жилий гуртожиток, тому позивач пред’явив (по усній домовленості) до сплати рахунки, виходячи з тарифу 1,04 грн. з ПДВ (тариф на теплопостачання з розрахунку щомісячної оплати протягом усього року за 1 м.кв), а не по тарифу 2.08 грн. з ПДВ (тариф на протязі тільки опалювального періоду), як вказано в п. 3.2.1. Договору.

Але загальна сума оплати від цього не змінюється (при збільшенні періоду оплати пропорційно зменшується тариф). Тому у відповідача за розрахунком позивача виникла заборгованість за період з жовтня 2004 р. по вересень 2005 р. включно щодо оплати за тарифом 1,04 грн. з ПДВ за 1 кв.м (ціна у рахунках 0.87 грн. без ПДВ)

Як зазначено позивачем в позовній заяві, за заявою закритого акціонерного товариства „Керамет” м. Донецьк господарським судом Донецької області порушено провадження по справі про банкрутство закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” смт. Гольмівське внаслідок його фінансової неспроможності за № 42/108Б.

Ухвалою від 12.10.2004 р. у справі про банкрутство за результатами попереднього засідання суд визнав конкурсні вимоги позивача як кредитора стосовно відповідача як боржника. Позовні вимоги позивача у даній справі за періодом їх виникнення до банкрута є поточними, а не конкурсними, тому як виникли у період після порушення справи про банкрутство.

Згідно Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, вимоги по зобов’язанням боржника, визнаного банкрутом, які виникли під час проведення процедури банкрутства, можуть бути пред’явленні тільки в межах ліквідаційної процедури.

Відповідно до ухвали господарського суду Донецької області від 05.10.2006 р. строк ліквідаційної процедури у справі про банкрутство відповідача продовжений до 24.02.2007 р.

На підставі вищевикладеного, суд вважає вимоги позивача щодо зобов’язань боржника, визнаного банкрутом, обґрунтованими та такими, що не суперечать законодавству.

Приймаючи до уваги, що позов позивачем обґрунтований, відповідає законодавству, фактичним обставинам справи, підтверджений відповідними доказами, суд вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України державне мито та витрати на інформаційно–технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 12; 22; 32-34; 36; 43; 49; 75; 82 - 85; 115 Господарського процесуального кодексу України”, господарський суд, -


В И Р І Ш И В:


Позов задовольнити.

Стягнути з закритого акціонерного товариства “Микитівський вогнетривкий комбінат” (юридична адреса: 84691, Донецька область, м. Горлівка, смт. Гольмівське, вул. Гардіна, 2; ЄДРПОУ 32270439; розрахунковий рахунок 26000301553696 в ПІБ м. Горлівка; МФО 334464) на користь комунального підприємства по теплопостачанню “Вуглик” Горлівської міської ради (юридична адреса: 84601, Донецька область, м. Горлівка, вул. Ушева, 1; ЄДРПОУ 30500344; розрахунковий рахунок 26000302554832 в філії „Центрально-Міського відділення Промінвестбанку в м. Горлівка Донецької області”; МФО 334464) суму боргу 46997,49 грн., крім того витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 грн. та витрати на сплату державного мита у розмірі 469,97 грн.


У судовому засіданні 25.01.2007 р. оголошено текст рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його оголошення.

У разі подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.


          


Суддя Богатир К.В.