Рішення №386989

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=======================================================================


РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


"22" січня 2007 р. Справа № 9/701/06

м. Миколаїв

За позовом: Приватне підприємство „Зак-МІ”, м.Миколаїв, вул.Бузника, 8, к.23, код ЄДРПОУ 33513817

До відповідача: Відкрите акціонерне товариство „Племзавод „Шляховий”, Миколаївська область, Доманівський район, с.Маринівка, код ЄДРПОУ 00854891

Суддя Філінюк І. Г.


П Р Е Д С Т А В Н И К И:

Від позивача: Тимченко А. О., дор від 18.04.06р.

Від відповідача: Рудницька Н.В., дор. від 01.10.2006р.

При секретарі: Сіренко І. М.

Суть спору:

Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача 75033,60грн. заборгованості за надані послуги, 10378,82грн. пені, 1107,71грн. 3-х відсотків річних, 582,32грн. збитків від інфляції та судових витрат.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши представників сторін, господарський суд,


Встановив:


Між відповідачем (замовник) та позивачем (виконавець) було укладено договори про охорону об’єктів від розкрадання сільськогосподарських культур №2 та №5 від 25.05.2005р.

Умовами п. 1.1 зазначених договорів сторони встановили, що відповідач доручає, а позивач приймає на себе обов’язок надавати послуги по охороні об’єктів відповідача, перерахованих у переліку (додатку ) № 1 до договору, а саме: поля, сад та тік, які розташовані у с. Маринівка Доманівського району.

          На підставі п. 3.1 договорів, сторони встановили, що відповідач щомісячно сплачує послуги по охороні об’єктів згідно до протоколу договірної ціни, яка є невід’ємною частиною договору, додаток № 2, в якому сторони зазначили ціну охорони.

          Відповідач за умовами п.3.2 договорів прийняв зобов’язання оплатити вартість наданих йому послуг на протязі 5-ти банківських днів з моменту закінчення місяця за який здійснюється оплата.

Позовні вимоги охоронної фірми ПП „Зак-МІ” обґрунтовані зазначеними договорами і актами виконавчих робіт за надані послуги по охороні об’єктів з червня 2005р. по вересень 2006р., які підписані керівниками позивача і відповідача без зауважень та скріплені печатками останніх. Із цих актів випливає, що сторони (позивач і відповідач) претензій один до одного не мають (а.с. 15-32).

З наданих позивачем матеріалів вбачається, що позивачем надані послуги з охорони на загальну суму 115072,00грн.

          Між сторонами була проведена звірка взаємних розрахунків, відповідно до якої, станом на 01.07.2006р. заборгованість відповідача перед позивачем складає 66606,60грн.


Відповідач свої зобов’язання за договором виконав в неповному обсязі, за надані позивачем послуги розрахувався частково на суму 40038,40грн., внаслідок чого виникла заборгованість в розмірі 75033,60грн.

Згідно приписів ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином та в встановлені строки, одностороння відмова від виконання зобов’язання і одностороння зміна умов договору не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.

Умовами п. 4.2 договорів встановлена відповідальність відповідача на несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у виді пені, в розмір 1% за кожний день затримки від суми договору, розмір якої за підрахунком позивача з 11.11.05р. по 01.11.06р. з урахуванням подвійної облікової ставки НБУ складає 10378,82грн.

Згідно до вимог ст.625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції, що за період з січня по вересень 2006р. складає 582,32 грн., а також 3-ти відсотка річних, що за період з червня 2005р. по вересень 12006р. складає 1107,71 грн.


Враховуючи вказане, керуючись ст. ст. 44,49,82,84,85 ГПК України, господарський суд, -


В И Р І Ш И В:


Позов задовольнити.

          Стягнути з Відкритого акціонерного товариства „Племзавод „Шляховий” (Миколаївська область, Доманівський район, с.Маринівка, р/р2600001802197 в БТОООАО „Укрексимбанк” м.Вознесенськ, МФО 326739, код ЄДРПОУ 00854891) на користь Приватного підприємства „Зак-МІ” (м.Миколаїв, вул.Бузника, 8, к.23, р/р26001000169001 в МФ „Індексбанк”, МФО 326944, код ЄДРПОУ 33513817) –75033,60грн. заборгованості, 10378,82грн. пені, 1107,71грн. 3-х відсотків річних, 582,32грн. збитків від інфляції, 871,02грн. держмита та 118,00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

          

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.


Суддя I.Г.Фiлiнюк