Рішення №387523


ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

_________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                  ПОСТАНОВА                                                                                                                                                                                                                            

09.01.07                                                                                           Справа № П-12/277Львівський апеляційний господарський суд в складі колегії суддів: Кузь В.Л. /головуючий/, Юркевич М.В., Городечна М.І., розглянувши апеляційну скаргу закритого акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк»(м. Дніпропетровськ)

на рішення господарського суду Івано-Франківської області

від 26.10.2006р. у справі № П-12/277

за позовом прокурора Снятинського району в інтересах держави в особі

позивача-1 Головне управління Державного казначейства в Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ)

позивача-2 регіонального відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ)

до відповідача закритого акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк»(м. Дніпропетровськ)

про стягнення 18383,10грн заборгованості


за участю представників:

від прокуратури: не з’явився

від позивача-1: Чайковський В.С.

від позивача-2: не з’явився

від відповідача: Карпів О.Я.


З правами та обов’язками, передбаченими ст. 22 ГПК України, сторони ознайомлені.

В судовому засідання Львівського апеляційного господарського суду 09.01.2007року було задоволено клопотання позивача-1 та на підставі ст. 25 ГПК України проведено процесуальне правонаступництво шляхом заміни відділення Державного казначейства у Снятинському районі на Головне управління Державного казначейства в Івано-Франківській області.


Рішенням від 26.10.2006р. у справі №П-12/277 господарського суду Івано-Франківської області (суддя Матуляк П.Я.) задоволено позов прокурора Снятинського району в інтересах держави в особі Головного управління Державного казначейства в Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ) та регіонального відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області (м. Івано-Франківськ) до закритого акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк»(м. Дніпропетровськ) про стягнення 18383,10грн. заборгованості.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням, закритим акціонерним товариством «Комерційний банк «ПриватБанк»(м. Дніпропетровськ) подано апеляційну скаргу, у якій скаржник просить рішення господарського суду Івано-Франківської області скасувати, з огляду на наступне:

- місцевим господарським судом були порушені правила територіальної підсудності, встановлені ст. 15 ГПК України;

- норми здійснення оцінки вартості орендованого приміщення передбачають обов’язкове вчинення експертного висновку, чого не було зроблено позивачами в порядку підготовки до подання позовних вимог з метою обґрунтування вартості завданих збитків інше.

Колегія суддів, заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування місцевим господарським судом норм процесуального права, вважає, що рішення господарського суду Івано-Франківської області підлягає скасуванню, з огляду на наступне:

Відповідно до ч.1 ст. 1 ГПК України правом на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів наділені підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності згідно із встановленою підвідомчістю господарських справ.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 ГПК України сторонами в судовому процесі (позивачами та відповідачами) можуть бути підприємства та організації, зазначені у ст. 1 цього Кодексу.

Таким чином, відповідно до вищенаведених норм процесуального законодавства сторонами в судовому процесі є юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи.

Разом з тим, як встановлено Львівським апеляційним господарським судом, сторонами у договорі оренди від 25.02.2002року (а.с. 7-9), на який посилається позивач у поданій позовній заяві, є Акціонерний комерційний агропромисловий банк «Україна», правонаступником якого в частині розпорядження об’єктом оренди є позивач-1 з однієї сторони та ЗАТ КБ «ПриватБанк» - з іншої.

Отже, сторонами у договорі були юридичні особи, які у встановленому законом порядку набули відповідного статусу.

Відповідно до наведеного, а також згідно з оскаржуваним рішенням, стороною у справі є ЗАТ КБ «ПриватБанк», а не його Івано-Франківська філія.

Разом з цим, згідно з нормою ч. 1 ст. 15 ГПК України справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються господарським судом за місцезнаходженням сторони. Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача.

Таким чином, при прийнятті позовної заяви Прокурора Снятинського району в інтересах держави в особі Головного управління Державного казначейства в Івано-Франківській області та регіонального відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області до провадження, господарським судом Івано-Франківської області були порушені вищезазначені норми ст. 15 ГПК України, оскільки відповідно до листа Управління статистики у Снятинському районі № 36 від 29.03.2005року (а.с. 30) Івано-Франківська філія «ПриватБанк»в ЄДРПОУ Снятинського району не включена, а юридичною адресою відповідача у справі є: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, про що зазначає і сам позивач, та доказом чого є належним чином засвідчені копії довіреностей, видані Лисенко В.В. та Карпів О.Я. на представництво інтересів відповідача в господарському суді.

Відповідно до наведеного, дана справа за територіальною підсудністю підлягає розгляду в господарському суді Дніпропетровської області.

Разом з цим, доводи позивача-1 про те, що відповідно до припису ч. 4. ст. 15 ГПК України якщо юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору визначається з урахуванням частин першої –третьої цієї статті залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу, визнаються Львівським апеляційним господарським судом безпідставними, оскільки ним не було подано жодних доказів на підтвердження цієї обставини. Зокрема, Головним управлінням Державного казначейства України в Івано-Франківській області відповідно до вимог ст. 33 ГПК України не доведена належними та допустимими доказами (ст. 34 ГПК України) наявність у Івано-Франківської філії ЗАТ «ПриватБанк»повноважень на представництво інтересів ЗАТ КБ «ПриватБанк»як юридичної особи в господарському суді. Відсутні такі докази і в наявних у справі матеріалах.

Натомість, господарський суд апеляційної інстанції зазначає, що під час розгляду даної справи в порядку апеляційного провадження відповідачем у справі було долучено до матеріалів справи належним чином засвідчену копію витягу Положення про Івано-Франківську філію ЗАТ КБ «ПриватБанк», відповідно до п.п.3.1.5 п. 3 якого Філія не має право виступати стороною у справі в якості відповідача.

Згідно з вищевикладеним, Львівський апеляційний господарський суд зазначає, при прийнятті оскаржуваного рішення господарським судом Івано-Франківської області були порушені норми процесуального законодавства, оскільки рішення прийнято з порушенням правил територіальної підсудності, що в будь-якому випадку є підставою для скасування рішення місцевого господарського суду.

На підставі наведеного та відповідно до вимог ст. ст. 99, 101, 103, 105, 106 ГПК України, Львівський апеляційний господарський суд –


П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу закритого акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк»(м. Дніпропетровськ) задоволити. Рішення від 26.10.2006р. у справі №П-12/277 господарського суду Івано-Франківської області скасувати. Справу №П-12/277 направити на новий розгляд в господарський суд Дніпропетровської області через господарський суд Івано-Франківської області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку.

Матеріали даної справи повернути в господарський суд Івано-Франківської області.


Головуючий          суддя                                                  Кузь В.Л.

                                        суддя                                                  Юркевич М.В.

                                        суддя                                                  Городечна М.І.