Рішення №388515


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33023 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"24" січня 2007 р. Справа № 15/34


За позовом : Перший заступник прокурора Рівненської області в інтересах держави в особі органу Міністерства освіти та науки України Української державної інноваційної компанії

До відповідача: приватної агропромислової фірми «Брошукова»

про стягнення в сумі 39019,00 грн.


СУДДЯ КОЛОМИС В.В.

Представники:

від позивача: Мазурок А.І.(довіреність в справі)

Чумак В.О. (дов. в справі)

від відповідача: не з’явився


ВСТАНОВИВ: Перший заступник прокурора Рівненської області просить суд стягнути з приватної агропромислової фірми «Брошукова»на користь Української державної інноваційної компанії, м.Київ - 39019,00 грн. заборгованості.

Безпосередньо в судовому засіданні представники позивачів повністю підтримали позовні вимоги.

Відповідач в судове засідання не з’явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду справи, витребуваних доказів суду не надав.

А так, суд вважає за можливе згідно ст. 75 ГПК України розглянути справу за наявними в ній матеріалами, оскільки останніх достатньо для вирішення спору по суті.

Заслухавши пояснення представників позивача, дослідивши всі фактичні докази у справі, давши цьому достатню і об’єктивну оцінку, суд прийшов до висновку про обгрунтованість позовних вимог.

При цьому суд встановив та врахував таке.

23 травня 1995 р. між Рівненським регіональним відділенням Державного інноваційного фонду України, та Млинівським племптахорадгоспом “Іква" був укладений інноваційний договір № 18 (а.с.7-9), щодо внесення цільового вкладу у підприємство для здійснення інноваційного проекту по освоєнню, випуску та реалізації інноваційної продукції яєць кросу “Білорус –9”.

Відповідно до додаткової угоди до інноваційного договору від 23 травня 2005 р., племптахорадгосп “Іква” інноваційну позику в сумі 40 000,00 грн. зобов’язувалось повернути до Держіннофонду України до 31 березня 1997 р.

Як з’ясовано судом і про що свідчать наявні в матеріалах справи докази, правонаступником Млинівського птахорадгоспу “Іква” є ТОВ “Птахогосподарство “Іква” с.Дядьковичі Рівненського району.

При цьому, 10 березня 2006 року між Рівненським РВ Української державної інноваційної компанії та Приватною агропромисловою фірмою “Брошукова” був укладений договір про відступлення права вимоги (а.с.5,6), відповідно з яким відповідач, як новий кредитор прийняв на себе право вимоги за інноваційним договором № 18 від 23.05.95 р. і відповідно, одержав право вимагати від боржника –ТОВ “Птахогосподарство “Іква” сплати коштів в розмірі 39019,00 грн. (п.1.1, 1.2 Договору).

При цьому, пунктом 3.3 договору передбачено, що з моменту набрання чинності цим договором, незалежно від виконання боржником його обов’язків перед новим кредитором (відповідачем) у первісного кредитора (позивача) виникає право вимоги до нового кредитора щодо стягнення 39019,00 грн.

При цьому, новий кредитор (відповідач) зобов’язаний виконати грошове зобов'язання на користь первісного кредитора (позивача) протягом терміну, визначеного в п.2.2 дійсного договору.

Відповідно до п.п2.2 Договору, погашення заборгованості відбувається до 10 червня 2006 року.

Натомість відповідач в порушення взятих на себе зобов’язань та умов договору погашення заборгованості боржника за інноваційним договором № 18 від 23.05.95 р. у розмірі 39019,00 грн. в установлені строки не здійснив.

Доказів сплати 39019,00 грн. боргу відповідач суду не надав.

Враховуючи викладене, позовні вимоги про стягнення 39019,00 грн. боргу обгрунтовані, законні, підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами і на підставі стст.173, 193, 225 ГПК України, стст. 509, 525, 526, 530 п.1 ЦК України підлягають до задоволення.

Судові витрати, передбачені ст.44 ГПК України і понесені позивачем в зв’язку з зверненнями до суду за захистом порушеного права на підставі ст.49 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд


ВИРІШИВ :

Позов задоволити.

Стягнути з приватної агропромислової фірми «Брошукова»(с.Іваничі, Рівненського району, Рівненської області) на користь Української державної інноваційної компанії (01601, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,65Б) 39019 (тридцять дев’ять тисяч дев’ятнадцять) грн. 00 коп. заборгованості.

Стягнути з приватної агропромислової фірми «Брошукова»(с.Іваничі, Рівненського району, Рівненської області) в доход державного бюджету 390 (триста дев’яносто) грн. 19 коп. державного мита , на користь ДП “Судово-інформаційний центр” 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. інформаційних послуг по забезпеченню судового процесу.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.Суддя


Рішення підписано "30" січня 2007 р.