Рішення №388520

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

33001 м. Рівне, вул. Яворницького, 59


ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


"24" січня 2007 р. Справа № 11/34


За позовом Дубенського міськрайонного центру зайнятості м.Дубно

до відповідача: Сільськогосподарського виробничого кооперативу “Іква” с.Іваннє Дубенського району

про стягнення 1010 грн. 82 коп. заборгованості по сплаті страхових внесків

Суддя Грязнов В.В.


Представники сторін:
від позивача-           Григоренко Н.С., юрисконсульт (10-287 від 17.01.06р.);

від відповідача- не з’явився;


Відповідач в судове засідання 24 січня 2007р. не з’явився, хоч про час та місце слухання справи був повідомлений у встановленому порядку.

Суддею роз'яснено стороні статті 27, 28, 29, 49, 51 КАС України. Відводу судді не заявлено.

Суть спору: Позивач звернувся до господарського суду з заявою про стягнення з відповідача 1010 грн. 82 коп. заборгованості по сплаті страхових внесків за 3 квартал 2006р.

Відповідач не подав суду витребуваних ухвалою від 02.01.07р. заперечень проти позову, доказів сплати внесків, вимог не оспорив.

Суд вбачає, що наявних у справі матеріалів достатньо для розгляду заяви без участі відповідача.

В результаті розгляду матеріалів справи господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідач –сільськогосподарський виробничий кооператив “Іква” є страхувальником –роботодавцем, який відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” нараховує та сплачує страхові внески до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.(надалі в тексті Фонд).

Згідно поданої розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду за 3 квартал 2006р., складеної і підписаної уповноваженою особою відповідача 20.10.2006р., заборгованість відповідача по сплаті страхових внесків до Фонду станом на 01.10.2006р. становить 2765грн.35коп.

Відповідно до рішень господарського суду Рівненської області від 08.08.2005р. по справі №3/186, яке набрало законної сили - з сільськогосподарського виробничого кооперативу “Іква” на користь Фонду підлягає стягненню 1198грн.86коп. страхових внесків та від 14.12.2005р. по справі №18/315, яке набрало законної сили- з сільськогосподарського виробничого кооперативу “Іква” на користь Фонду підлягає стягненню 555 грн. 67 коп. страхових внесків.

Таким чином, на день пред’явлення позову недоїмка по сплаті внесків до Фонду складає 1010грн.82коп., що стверджується матеріалами справи.

Відповідач своєчасно в добровільному порядку внесків в повному обсязі не сплатив.

Обов'язковість сплати страхових внесків на випадок безробіття для роботодавців встановлено пп.2 ст. 35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», а відповідальність за несвоєчасність та неповноту сплати страхових внесків передбачено ст. 38 цього Закону.

Нарахування та сплата страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття здійснюється у строки і у розмірах, визначених Законами України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»та «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування».

          Відповідно до п.3 ст.17 Закону України №1533-, роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внески один раз на місяць в день одержання роботодавцями в установах банків кошти на оплату праці.

          Згідно п.3 ч.3 ст.35 Закону України №1533- роботодавець зобов'язаний надавати виконавчій дирекції Фонду відомості в установленому порядку про сплату страхових внесків. Відповідно до п.6.7 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 339 від 18.12.2000р., зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001р. за № 30/5221 роботодавці щокварталу складають у двох примірниках розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (згідно додатку 5 цієї інструкції), один екземпляр якої подається до центру зайнятості за місцем реєстрації платника в такі строки: 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня.

          Згідно ст.39 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»№1533- спори, що виникають із правовідносин за цим Законом, вирішуються в судовому порядку.

          Згідно з п.2 ст.12 Закону №1533- міський центр зайнятості є робочим органом виконавчої дирекції Фонду і наділений правом провадити збір страхових внесків та представляти інтереси Фонду в судових органах. Відповідно до п.2 розділу 8 Закону №1533- до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідач доказів сплати боргу суду не подав.

З урахуванням вищевикладеного, позов обгрунтований, підлягає задоволенню в сумі 1010грн.82 коп. На відповідача покладаються витрати по сплаті судового збору на підставі п.3 ч.3 прикінцевих та перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України, внаслідок його неправильних дій - доведення спору до господарського суду.

Керуючись статтями 158, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задоволити.

2. Стягнути з сільськогосподарського виробничого кооперативу “Іква”, який знаходиться в с.Іваннє Дубенського району на користь Дубенського міськрайонного центру зайнятості, який знаходиться в м.Дубно, вул.Д.Галицького,26 1010 грн.82 коп. заборгованості по сплаті страхових внесків за 3 квартал 2007р.

3. Стягнути з сільськогосподарського виробничого кооперативу “Іква”, який знаходиться в с.Іваннє Дубенського району в доход державного бюджету України 10 грн 10 коп. державного мита (судового збору).

4. Видати виконавчі листи після набрання постановою суду законної сили.

5. Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного господарського суду через суд першої інстанції, який ухвалив постанову. Заява про апеляційне оскарження подається протягом 10 днів з дня складення постанови в повному обсязі. Апеляційна скарга подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження. Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.


Постанова складена в повному обсязі 26 січня 2007 року.                              Суддя