Рішення №388544

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_____________________________________________________________________________

О К Р Е М А У Х В А Л А


"25" січня 2007 р. Справа № 6/157-Б-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригузи П.Д. розглянувши справу

за заявою: Державної податкової інспекції у м. Херсоні. вул. І Куліка, 143-А, м.Херсон

до: Житлово-експлуатаційного об'єднання Комсомольського району, ЄДРПОУ 05478752, вул. Куліша, 13, м. Херсон

про визнання банкрутом


в с т а н о в и в:


Справа про банкрутство порушена ухвалою суду від 09.08.2006р.

Постановою від 05.09.2006р. боржника визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

Постановою господарського суду від 05.09.2006р. витребувано від АППБ “Аваль”, МФО 380805, м. Київ, Печерський район, вул. Лєскова, 9, виписку про рух коштів по рахунку №260084833, належного банкруту - Житлово-експлуатаційному об’єднанню Комсомольського району, ЄДРПОУ 05478752, вул. Куліша, 13, м. Херсон за період з дня відкриття рахунку до цього часу або до дня його закриття.

Банк не виконав вимоги суду, витребувані судом відомості не надав.

Банком не повідомлено господарський суд про наявність будь-яких причин, які є перешкодою для виконання постанови суду.

Керівником банку порушено банківське законодавство та інші законодавчі акти України, що відповідно до ст.90 ГПК України зобов’язує суд винести окрему ухвалу та направити повідомлення до правоохоронних органів з приводу наявності ознак злочину в діях керівника вказаної філії банку, а саме - умисне невиконання службовою особою постанови суду, що набрала законної сили, або перешкоджання її виконанню.

          Порушення банківського законодавства полягає в наступному.

          Банк, у відповідності до п.2 ст.62 Закону “Про банки і банківську діяльність” зобов’язаний розкрити інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вимога до банку про надання інформації була викладена в резолютивній частині постанови господарського суду і підлягає безумовному виконанню у відповідності до Конституції України, ГПК України та інших актів законодавства. Так, відповідно до ст.124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України. Відповідно до ст.4-5 ГПК України Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються іменем України. Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.

За порушення банківського законодавства, наразі, встановлена відповідальність відповідно до ст.166-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а щодо умисного невиконання судового рішення, що набрало законної сили встановлена кримінальна відповідальність у відповідності до ст.382 Кримінального кодексу України.

Суд одночасно зауважує, що відповідно до п.5 ст.83 ГПК України господарський суд, приймаючи рішення, має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

          Вказані недоліки в роботі банку повинні бути виправлені із наданням витребуваних судом відомостей.

У разі невиконання вказаних вимог суду відповідне повідомлення буде направлене до правоохоронних органів, а про дії керівника банку, що містять ознаки адміністративного проступку - Національному банку України.

          На підставі ст.90, 86 ГПК України, суд


у х в а л и в:


1. Цю окрему ухвалу направити до АППБ “Аваль”, МФО 380805, м. Київ, Печерський район, вул. Лєскова, 9 для прийняття відповідних заходів щодо виправлення вказаних недоліків і виконання вимог постанови господарського суду Херсонської області.


2. Відповідь з приводу зазначеного в цій ухвалі та прийнятих заходів надіслати до суду в строк до 20.02.2007р., надавши суду виписки про рух коштів по рахунку № 260084833, належного банкруту - Житлово-експлуатаційному об’єднанню Комсомольського району, ЄДРПОУ 05478752, вул. Куліша, 13, м. Херсон за період з дня відкриття рахунку до цього часу або до дня його закриття.          Суддя            П.Д. Пригуза