Рішення №388557

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_____________________________________________________________________________ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


"24" січня 2007 р. Справа № 12/158-Б-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліна Т.Г., при секретарі Чернявській О.П., розглянувши справу

за заявою: К-1: Управління Пенсійного Фонду України в Скадовському районі Херсонської області

К-2: Скадовський районний центр зайнятості м. Скадовськ Херсонської області

до: Скадовського управління житлово-комунального господарства м. Скадовськ Херсонської області вул. Паризької Комуни 100 код ЄДРПОУ 22735966

про визнання банкрутом

за участю представників:

Від кредиторів: - не прибули

Від боржника: - не прибули

Від Скадовської міської ради –Заєць О.В., дов. № 2-33-768 від 14.12.2006р.


в с т а н о в и в:


Суб'єкт підприємницької діяльності - Скадовське управління житлово-комунального господарства (згідно довідки про включення до ЄДРПОУ від 13.01.1998 р. № 57855785) є юридичною особою.

Згідно Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року № 2181-ІП органи Пенсійного фонду України - стосовно збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є контролюючими органами, які мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які віднесені до їх компетенції.

Суб'єкт підприємницької діяльності - Скадовське управління житлово-комунального господарства згідно статуту є юридичною особою та знаходиться на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Скадовському районі як платник страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Внаслідок несвоєчасної та неповної

сплати страхових внесків Скадовським управлінням житлово-комунального господарства перед управлінням Пенсійного фонду України в Скадовському районі виникла заборгованість. Станом на 13.10.2006 року заборгованість Скадовського управління житлово- комунального господарства складає 263 884,54 грн., що підтверджується карткою особового рахунку, розрахунком заборгованості, звітами Д.23 за 2005-2006 рр. у тому числі: Недоїмка по страховим внескам - 245022,06 грн.; Штрафні санкції - 11081,48 грн.; Пеня-7781,00 грн.

Штрафні санкції та пеня були нараховані за несвоєчасну сплату страхових внесків згідно до ст. 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що підтверджується розрахунком заборгованості, карткою особового рахунку.

Останнє перерахування страхових внесків Скадовським УЖКГ відбулося у серпні 2005 року.

Відповідно до ст. 12 Закону України від 02.03.2000 року № 1533-!!! "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", Скадовський районний центр зайнятості є робочим органом виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття. На підставі Положення про Скадовський районний центр зайнятості, затвердженого 02 січня 2001 року й довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 100 від 30.03.2006 року, центр зайнятості є юридичною особою.

Стаття 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" зобов'язує роботодавця своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески. Скадовське управління житлово-комунального господарства має статус юридичної особи, використовує працю найманих працівників та у відповідності до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування " № 2213-III від 11.01.2001 року, є платником внесків на обов'язкове страхування ( в тому числі і страхування на випадок безробіття). Скадовське УЖКГ зареєстроване як платник зазначених внесків в Скадовському районному центрі зайнятості за № 211600408.

Згідно розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття за І 2006 року Скадовське УЖКГ мало недоїмку по сплаті внесків до Фонду, яка станом на 13.07.2006 року складала 40848,79 грн.

З розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття за 9 місяців видно, що недоїмка по сплаті внесків до Фонду не змінилась та станом на 13.10.2006 року складає 40848,79 грн. В травні 2003 року і в лютому 2006 року Скадовським районним центром зайнятості до господарського суду подавались позови про стягнення з боржника заборгованості до Фонду на всю суму недоїмки. Позови задоволене повністю, накази про стягнення суми боргу знаходяться на виконанні у Скадовській ДВС. Коштів в рахунок для погашення боргу від виконавчої служби з часу передачі наказів господарського суду по теперішній час до Фонду не надходило. Останнє перерахування страхових внесків боржником було проведено в 2002 році.

Скадовське управління житлово-комунального господарства має відкриті рахунки в установах банку - ХОД АППБ "Аваль" № 260082585 МФО 352093.

Рішенням Скадовської міської ради Херсонської області № 100 від 31.08.2006 року Скадовське управління житлово-комунального господарства виключено з переліку комунальних підприємств, до яких не застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Пунктом 3 статті 6 Закону України від 14.05.1992 р. № 2343-ХП "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (із змінами) передбачено, що про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги за до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після настання встановленого для їх погашення строку.

Кредиторські вимоги управління Пенсійного фонду України в Скадовському районі на 13.07.2006 р. складали 263 884,54 гри.., станом на 13.10.2006 р. не змінились та складають 263 884,54 грн., тобто погашені боржником протягом 3-х місяців не були. Кредиторські вимоги Скадовського районного центру зайнятості станом на 13.10._2006 р. складали 40848,79 грн., станом на день розгляду справи не змінились та складають 40 848,79 грн., тобто погашені боржником протягом 3-х місяців не були.

Сукупні вимоги кредиторів - Управління ПФУ в Скадовському районі та Скадовського р-ну складають 304733,33 грн. (триста чотири тисячі сімсот тридцять три грн. тридцять три коп.) тоді як 300 мінімальних розмірів заробітної плати - 300x375 грн. = 112500,00 грн., тобто сукупних вимог кредиторів більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати. Відповідно до п. 9 ст.7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", кредитори мають право об'єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією заявою. Таким чином в наявності підстави для порушення справи про банкрутство боржника.Надані боржником та власником боржника –Скадовською міською радою –документи свідчать про те, що у боржника відсутні будь-які власні активи для погашення заборгованості перед кредиторами , господарська діяльність боржником припинена, що є підставою для визнання його банкрутом за правилами статті 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За пропозицією державного органу з питань банкрутства ліквідатором боржника призначається арбітражний керуючий Севрюков І .О.

Вищевикладене свідчить про те, що підприємницька діяльність боржника відсутня, боржник неспроможний провести розрахунок з кредиторами без визнання його банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури .

Згідно статті 209 Господарського кодексу України, у разі нездатності суб'єкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобов'язання перед іншими особами або державою інакше як через відновлення його платоспроможності, цей суб'єкт відповідно до частини четвертої статті 205 цього Кодексу визнається неспроможним.

Нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 22 –34, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” , ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 209 –215 Господарського кодексу України, суд -

п о с т а н о в и в:


1. Визнати заборгованість Скадовського УЖКГ перед управлінням Пенсійного фонду України в Скадовському районі стосовно страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 263 884,54 двісті шістдесят три тисячі вісімсот вісімдесят чотири грн. п'ятдесят чотири коп.); та перед Скадовським районним центром зайнятості зі сплати страхових внесків до загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття в сумі 40 848,79 грн., (сорок тисяч вісімсот сорок вісім грн. сімдесят дев'ять коп.). Всього в сумі: 304733,33 грн. (триста чотири тисячі сімсот тридцять три грн. тридцять три коп.).

2. Визнати Скадовське управління житлово-комунального господарства м.Скадовськ Херсонської області, вул. Паризької комуни,100, код ЄДРПОУ 22735966 банкрутом та відкрити щодо нього ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці, до 24.04.2007р.

3. Призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Севрюкова Івана Олексійовича ( ліц. АБ №. 271555 від 11.11.05р. адреса: м. Херсон 34-е Кошове відділення а/с 145 73034) та зобов'язати його здійснити повноваження ліквідатора згідно ст.ст. 25 –34 Закону, щомісяця надавати повні звіти суду та кредиторам, до 30.04.2007р. подати суду звіт та ліквідаційний баланс боржника згідно ст. 32 Закону.

4. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, припинити повноваження власників майна банкрута.

5. Постанову надіслати: УПФУ в Скадовському р-ні, Скадовському РЦЗ, боржнику, ДВС Скадовського р-ну,          Скадовській міській раді, ліквідатору Севрюкову І.О., Херсонському обласному сектору з питань банкрутства, Скадовській райдержадміністрації (державному реєстратору),Суддя Т.Г. Пінтеліна


10 екз.