Рішення №388574

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


16.01.2007 Справа № 16/333-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Немченко Л.М. при секретарі Горголь О. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Відкритого акціонерного товариства "Херсонська теплоелектроцентраль",м. Херсон

до відповідача-1:Товариства з обмеженою відповідальністю "Наш дім", м. Херсон

відповідач-2: ДП "Жилкомфорт" ТОВ "Наш дім , м. Херсон"

про стягнення 16414 грн. 83 коп.

за участю:

представників сторін:

від позивача - Розов Г. Є. довіреність № 04/120 від 16.01.07

від відповідача-1: Крижановська Є. С. довіреність № б/н від 30.11.06

від відповідача-2: Крижановська Є. С. (доручення у справі)

          ВАТ “Херсонська теплоелектроцентраль” (позивач) звернувся до суду про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю “ Наш дім” ( відповідач) суми 16414 грн. 83 коп., що склалась як заборгованість за отриману теплову енергію та судові витрати

          Відповідач позовні вимоги визнавав частково, пояснивши, що частина боргу склалася з іншим використовувачем теплової енергії -ДП “Жилкомфорт”, який також обслуговує житлові будинки у Таврійському мікрорайоні м. Херсона

          Вивчивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд


в с т а н о в и в:

          Між позивачем та дочірнім підприємством “Газ-тепло” НАК “ Нафтогаз України” 01.10.04 було укладено договір № 17/04-328 про надання послуг з переробки природного газу та транспортування теплової енергії. Між тими ж сторонами 01.10.04 був укладений договір комісії № 12/04-329. Згідно п.2.1 договору комітент ( ДП "“Газ -Тепло2) доручає, а комісіонер (позивач) зобов'язаний здійснити діяльність по продажу обумовленої теплової енергії відповідно до умов договору та укласти від свого імені, але за рахунок комітента та відповідно до вказівок останнього угоди із споживачами теплової енергії.

На виконання умов договору комісії між сторонами укладався договір № 370/г-т від 01.12.03 на постачання теплової енергії у вигляді гарячої води в обумовлених обсягах, яка є власністю ДП “ газ-тепло” НАК Нафтогаз України” № 16/03-90 від 08.10.03 на переробку природного газу і постачання теплової енергії, договору комісії № 12/03-91. За умовами договору Постачальник (позивач) приймає на себе зобов'язання постачати Споживачу (відповідачу) теплову ен6ергію, а Споживач зобов'язується приймати та сплачувати її за встановленими тарифами в термін визначений цим договором. За умовами договору Споживач зобов'язувався щомісячно сплачувати вартість отриманої теплової енергії. На наступні роки між сторонами договірні зобов'язання були продовжені на тих же умовах, що підтверджено укладеними договорами № 510/г-т від 15.09.04 та № 546 від 01.01.06

          Відповідно до ст.526 ЦК України зобов'язання має виконувались належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

          Відповідно до ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

          Позивач свої зобов'язання щодо поставки теплової виконав. Відповідач свої грошові зобов'язання виконав частково.

          За даними позивача станом на 10.11.06 у розрахунках за використану теплову енергію між відповідачем та позивачем обліковувався борг у сумі 13385 грн. 89 коп.                     Відповідач зазначену суму боргу не визнавав. В зв'язку з цим ухвалою суду у справі сторони зобов'язувалися провести звірку розрахунків.

          В ході звірки сторони визначили, що сума основного боргу складає суму 9428 грн.13 коп.

          Сторони в судовому засіданні заявили клопотання про затвердження мирової угоди в частині позовних вимог на суму 9428 грн.13 коп.

          Мирова угода підписана повноважними посадовими особами з обох сторін, підписи закріплені відбитками печаток.

          Зазначена мирова угода є добровільним волевиявленням сторін, направлена на виконання зобов'язань за договором, не порушує прав і охоронюваних законом інтересів сторін, тому затверджується судом .

          Провадження у справі в частині стягнення суми боргу 9428 грн.13 коп. припиняється.

          Оскільки позивач не виконав ухвалу суду щодо надання акту звірки заборгованості в решті позовних вимог позив залишається без розгляду.

          Керуючись .п.7 ст. 80, п.5 ст.81 85 Господарського процесуального кодексу України, суд


в и р і ш и в:1.          Провадження у справі в частині стягнення 9428 грн.13 коп. припинити. В решті позовних вимог позов залишити без розгляду.

2.          Затвердити мирову угоду від 04.01.07, за якою сторони дійшли згоди, що на укладення мирової угоди борг відповідача перед позивачем за договорами №370/г-т від 01.12.03, № 510/г-т від 15.09.04, № 546 (юр) від 01.01.06 на постачання теплової енергії становить 9428 грн. 13 коп. В свою чергу борг повивача перед відповідачем за договором від 03.01.03 по обслуговуванню внутрішньо будинкових мереж і обладнання становить 24663 грн.18 коп. Заборгованість відповідача перед позивачем у розмірі 9428 грн.13 коп. договорами №370/г-т від 01.12.03, № 510/г-т від 15.09.04, № 546 (юр) від 01.01.06 на постачання теплової енергії підтверджується актами звірки. Відповідно до умов цієї мирової угоди сторони домовились про зарахування між собою однорідних вимог у розмірі 9428 грн. 13 коп. за отриману теплову енергію на користь позивача, про що 27.12.06 був складений відповідний акт про зарахування однорідних зустрічних вимог.Суддя Л.М. Немченко