Рішення №388583

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


15.01.2007 Справа № 10/300-ПД-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Александрової Л.І. при секретарі Валігурському Г.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Відкритого акціонерного товариства "Приладобудівний завод "Сокіл"

до Торгівельно-виробничої фірми "Сокол-ЛТД"

про розірвання договору оренди та стягнення 2406 грн. 05 коп.

за участю представників сторін:

від позивача: Тесля І.В. - представник; Євчук М.М. - ю/к;

від відповідача: Пономарьов О.П. - заст. директора.


В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення після закінчення розгляду справи.

Позивач звернувся з позовом про розірвання договору оренди № 35-юр від 01.09.2005 р. укладеного з відповідачем у зв'язку з несплатою останнім орендної плати більш ніж за три місяці та про стягнення заборгованості по орендній платі в сумі 2371 грн. 05 коп. і 35 грн. річних. 27 листопада 2006 р. позивач подав до суду доповнення до позовної заяви якими фактично змінив підстави позовних вимог про розірвання Договору оренди, просить розірвати Договір оренди у зв'язку з передачею орендованого відповідачем приміщення в суборенду іншій особі без згоди орендодавця.

Відповідач проти позовних вимог заперечує.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд


в с т а н о в и в:


Сторонами укладено Договір оренди № 35-юр від 01.09.2005 р. (далі Договір). Відповідно до умов Договору позивач передав відповідачу в оренду приміщення площею 538,8 кв.м., що розташоване за адресою: вул. Свєтлова, 2, м. Нова Каховка, що підтверджується актом приймання-передачі нежилого приміщення від 01.09.2005 р.

Розмір щомісячної орендної плати складає 228 грн. 10 коп. Орендна плата за наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за звітний місяць (пункти 4.1., 4.2 Договору)

Відповідно до п. 4.3 Договору орендна плата встановлюється в грошовій формі і сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок орендодавця щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

Відповідач обов'язок по перерахуванню орендної плати з 01.09.2005 р. до 31.07.2006р. не виконував у зв'язку з чим за ним утворилась заборгованість в сумі 2371 грн. 05 коп.

Крім того позивач на підставі ст. 625 ЦК України нарахував відповідачу 35 грн. річних за прострочення виконання грошового зобов'язання.

У відзиві на позовну заяву відповідач повідомив про сплату 31.10.2006 р. (до звернення позивача до суду) заборгованості з орендної плати, що підтверджено представниками позивача в судовому засіданні, а тому в задоволенні позовних вимог про її стягнення має бути відмовлено.

До стягнення підлягає лише 3% річних в сумі 35 грн., оскільки нараховані обґрунтовано, у зв'язку з тим, що відповідач прострочив виконання грошового зобов'язання - не сплачував орендну плату з 01.09.2005 р. по 31.07.2006 р.

Щодо позовних вимог про розірвання договору оренди, то слід зазначити наступне.

Відповідно до п. 9.1 та 9.2 Договору строк оренди складає 11 місяців з 01.09.2005 р. по 01.08.2006 р. Якщо жодна із сторін за місяць до закінчення строку договору, тобто до 01.07.2006 р., не заявить про намір розірвати даний договір, він автоматично продовжує діяти на той же строк і на тих же умовах.

Згідно зі ст. 627 та ч. 1 ст. 628 ЦК України відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості, а зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними.

Отже, при укладанні Договору сторони погодили строк дії договору, порядок припинення та продовження його дії.

Наданий позивачем лист № 609 від 03.07.2006 р. про розірвання Договору у зв'язку із закінченням строку на який було його укладено, отриманий відповідачем 10.07.2006 р. Таким чином, лист направлений позивачу з порушенням строку погодженого сторонами в п. 9.2 Договору, а тому Договір автоматично продовжує діяти на той же строк і на тих же умовах, тобто до 01.07.2007 р.

Позивач просить розірвати Договір оренди у зв'язку з несплатою відповідачем орендних платежів протягом трьох місяців, а також у зв'язку з передачею відповідачем орендованого майна в користування іншій особі.

Згідно зі ст. 782 ЦК України наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд.

У разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.

Таким чином, зазначеною нормою орендодавцю надано право самостійно відмовитись від договору оренди та всатновлено порядок і підстави здійснення такої відмови.

Позивач повідомлення про відмову від договору відповідачу не направляв.

Пунктом 2 ст. 783 ЦК України встановлено, що наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі.

Згідно з положеннями ст. 188 ГК України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором.

Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

На вимогу суду позивачем не надано документального підтвердження звернення до відповідача з пропозицією про розірвання договору, представники позивача пояснили, що така пропозиція відповідачу не надсилалась.

За таких обставин в задоволенні позовних вимог про розірвання Договору оренди має бути відмовлено.

Судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд


в и р і ш и в:


1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Торгівельно-виробничої фірми "Сокол-ЛТД" (вул. Горького, 38, м. Нова Каховка Херсонської області; пр-т Перемоги, 13, кв. 125, м. Нова Каховка Херсонської області) код ЄДРПОУ 1416520, р/р 26003150002001 у філії ВАТ КБ "Надра" Херсонського РУ, МФО 352770 на користь Відкритого акціонерного товариства Приладобудівного заводу "Сокіл" (пр-т Перемоги, 7, м. Нова Каховка Херсонської області) код ЄДРПОУ 14313151, р/р 260058784 в АППБ "Аваль" м. Херсон, МФО 352093 - 35 грн. річних, 01 грн. 02 коп. витрат по сплаті державного мита та 01 грн. 18 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. В задоволенні решти позову відмовити.

4. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

5. Копії даного рішення направити сторонам по справі.


Суддя Л.І. Александрова Дата оформлення рішення відповідно

до вимог ст. 84 ГПК України 19.01.2007 р.