Рішення №388613

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


16.01.2007 Справа № 15/393-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Клепай З.В. при секретарі О.С.Бєловій, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Каштан"

до Приватне підприємство "Універсал"

про стягнення 56270грн.

за участю

представників сторін:

від позивача: Корчма Ю.О. - адвокат, дор. № 02-ЮР від 19 липня 2006р.

від відповідача: не прибули

Позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "Каштан" звернулось до суду з позовом в якому просить стягнути з відповідача - приватного підприємства "Універсал" 56270 грн. збитків, у тому числі 47600 грн. сплаченого авансу за договором підряду від 26.07.2005 р. на виконання будівельно-монтажних робіт та 8568грн. неотриманого прибутку (реальні збитки).

Відповідач, повідомлений належним чином про час та місце судового засідання, в засідання не прибув, витребувані матеріали та докази наявності поважної причини невиконання вимог суду не надав.

За викладених обставин справа розглядається за наявними матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.

В засіданні за згодою позивача оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши представника позивача, суд

встановив:

20.07.2005 р. між сторонами укладений договір про надання послуг, за яким позивач зобов'язався виконати будівельно-монтажні роботи про прибудові до магазину по вул. Некрасова, 150, на загальну суму 110425 грн.

Початок будівельних робіт - вересень 2005 р. Відповідно до п. 2.1.2 договору попередня оплата складає 56270 грн., здійснення відповідачем попередньої оплати передбачено і п. 3.2 договору.

Згідно з п. 3.4 - 3.6 договору відповідач надає послуги в межах попередньої оплати. По закінченню надання цих послуг сторони підписують акт про фактично надані послуги протягом 3-х днів з моменту закінчення робіт і позивач оплачує відповідачу залишкову суму оплати.

Згідно з ст. 509 ЦК України зобов’язанням є правовідносини, в яких одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов’язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Зобов’язання має грунтуватись на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно з ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

На виконання умов договору позивач сплатив відповідачу готівкою в липні - серпні 2005 р. 47600 грн., що підтверджується квитанціями до прибуткових ордерів № 74-76 та № 97. З цієї суми 2600 грн. сплачені за проектну документацію і 45000 грн. на виконання будівельно-монтажних робіт.

Відповідно до п. 4.1.1 та 4.1.2 договору відповідач зобов'язаний своєчасно та якісно надавати послуги і при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов'язань, терміново повідомити про це позивача. Докази повідомлення відповідачем позивача про наявність таких обставин відсутні.

Згідно з ст. 224 ГК України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Ст. 611 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов'язання наступають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; відшкодування збитків.

Ч. 2 ст. 849 ЦК України якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу, або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків.

Звернення позивача до відповідача з вимогою про повернення коштів та відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням відповідачем зобов'язань, підтверджується його претензією № 7 від 21.02.2006 р., яка вручена відповідачу 23.02.2006 р. відповідно до повідомлення про вручення поштового відправлення.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Оскільки відповідачем доказів передачі позивачу проектної документації, а також початку виконання робіт не надано, сплачені позивачем кошти в сумі 47600 грн. підлягають стягненню.

Позивачем також заявлена до стягнення сума 8568грн. неотриманого прибутку, який складається із втраченої ним торгової надбавки, розрахунок якої доданий до позову, але позивач не вказав, чому при невиконанні відповідачем договору підряду він втратив торгову надбавку та не довів причинний зв'язок між неориманням ним торгової надбавки та невиконанням відповідачем своїх зобов'язань по договору підряду. Сам оборотний баланс не є доказом неотримання прибутку позивачем за вини відповідача та доказом розміру неориманого прибутку, оскільки доведення розміру збитків, які понесені відповідачем у зв'язку з невиконанням відповідачем зобов'язань по договору, та причинний зв'язок між цими подіями покладається на потерпілого. Із наданого позивачем розрахунку зменшення торгової надбавки вказаних умов не вбачається, а тому і підстав для стягнення вказаної суми нема.

Позивачем помилково до суми позову включена сума державного мита в сумі 102 грн. без пояснення причин стягнення мита в такій сумі, оскільки при звернені з позовом ним сплачено мито у сумі 562грн. 70коп., тому фактично сума позову складає 56168грн., а позов підлягає задоволенню в сумі 47600грн. Судові витрати відносяться на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

          Керуючись ст. 82-85 ГПК України,

в и р і ш и в:

          1. Позовні вимоги задовольнити частково.

          2.Стягнути з приватного підприємства "Універсал", м. Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км, р/рах. 2600800281 в ХФ "Західінкомбанк" м. Херсона, МФО 352327, код 32392462, на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Каштан", м. Херсон, вул. Некрасова, 150, р/рах. 26007561 в Укрсоцбанку м. Херсона, МФО 352015, код 14134394, - 47600грн. основного боргу, 476 грн. держмита та 109грн. 76 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

          3. В решті позову відмовити.

          4.Наказ видати після вступу рішення в законну силу.

          5.Рішення надіслати сторонам по справі.

Суддя З.В. Клепай

          Дата підписання рішення ____________

відповідно до вимог ст. 84 ГПК України