Рішення №388625

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


19.01.2007 Справа № 4/373-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ємленінової З.І. при секретарі Сокуренко Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом приватного підприємства "Будівельно-торгова фірма "Владна" м.Херсон

до товариства з обмеженою відповідальністю "Будінвест" м. Херсон

про стягнення 3.281 грн. 71 коп.


за участю представників сторін:

від позивача - уповноважена особа Рубан Т.Г.

від відповідача - не з'явився           

                                                   в с т а н о в и в:

          Позивач звернувся з заявою про стягнення з відповідача 2.845грн.00коп. заборгованості за отриманий товар відповідно до товарно-транспортних накладних №3 від 12.08.2005року, № 4 від 12.08.2005року, № 6 від 19.08.2005року, №8 від 11.09.2005року , №9 від 23.09.2005року. Крім того, він просить стягнути 92грн.46коп. річних відсотків, 344грн.25 коп. збитків від інфляції та віднести на відповідача 285грн.00коп. витрат за надання юридичних послуг.

          В наступних засіданнях позивач відповідно до ст. 22 ГПК України зменшив позовні вимоги, посилаючись на часткове погашення відповідачем суми основного боргу після порушення провадження у справі. Він просить стягнути 173грн.54коп. втрат від інфляції, 42грн.68коп. –3% річних.

          Відповідач своїм правом на судовий захист не скористався, в засідання суду не з’явився, відзив на позов і витребувані судом документи не надав, незважаючи на те, що був повідомлений про час розгляду справи належним чином.

          За таких підстав, оскільки клопотання про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило, відповідно до ст.75 ГПК України справа розглядається без участі відповідача, за наявними в справі доказами, яких достатньо для об’єктивного вирішення спору, оскільки подальше відкладення розгляду справи призведе до порушення строку вирішення спору.

          Справа розглядалася з перервою, яка відповідно до ст.77 ГПК України оголошувалася в засіданні 18.01.2007року.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд дійшов до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково з урахуванням наступного.

Між приватним підприємством "Будівельно-торгова фірма "Владна" (позивач по справі) та товариством з обмеженою відповідальністю "Будінвест" (відповідач) укладено угоди купівлі-продажу, які оформлено накладними №3 від 12.08.2005року, № 4 від 12.08.2005року, № 6 від 19.08.2005року, №8 від 11.09.2005року , №9 від 23.09.2005року.

Згідно з зазначеними накладними позивач передав, а відповідач через свого представника Ксензюк В.І., який діяв на підставі довіреностей ЯКЯ №849373 від 12.08.2005року та ЯКЯ №849434 від 21.09.2005року отримав у позивача товари на загальну суму 20.528грн.04 коп.

Частиною 1 статті 692 ЦК України передбачено, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший порядок оплати товару.

Вимоги зазначеної норми закону відповідач виконав частково, сплативши 17.683грн. 04коп.

Відповідно до ч.2 ст. 530 ЦК України, якщо строк виконання боржником зобов'язання не встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства. На виконання зазначеної норми закону позивачем 11.04.2006року за №12 надіслано на адресу відповідача вимогу сплати боргу в сумі 2845грн.00коп., яка відповідачем залишена без задоволення.

Після порушення провадження у справі, відповідач 22.12.2006року перерахував позивачеві 2845грн.00коп., про що свідчить наданий позивачем платіжний документ, тому провадження у справі в частині стягнення зазначеної суми підлягає припиненню на підставі п.1-1 ст. 80 ГПК України.

Крім того, відповідно до частини 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З урахуванням вимог ч.2 ст. 625 ЦК України вимоги позивача (з урахуванням заяви про зміну суми позову від 18.01.2006року) про стягнення 173грн.54коп. втрат від інфляції та 42грн.68коп. –3% річних підлягають задоволенню.

Державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до ст. 49 ГПК України відносяться на відповідача, оскільки спір виник з його вини.

В засіданні за згодою представника позивача оголошувалася вступна та резолютивна частина рішення.


          Керуючись ст. 22, 44, 49, 77, п. 1-1 ст. 80, ст. 82-85 ГПК України, суд

                                                   в и р і ш и в:


          1. Позовні вимоги задовільнити частково.

          2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Будінвест" м.Херсон проспект 200 років Херсона № 43 код 32391618 (інші реквізити суду невідомі) на користь приватного підприємства "Будівельно-торгова фірма "Владна" м. Херсон вул.Лавреньова, 27/11 р/р 2600701693374 в АКБ “Укрексімбанк” м.Херсон МФО 352639 код ОКПО 33589823 –173грн.54коп. втрат від інфляції, 42грн.68коп. –3% річних, 102грн.00коп. витрат по сплаті державного мита та 118грн.00коп. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.          

          Наказ видати після набрання рішенням законної сили.          

          3. Припинити провадження у справі в частині стягнення 2.845грн.00коп. основного боргу.Суддя З.І. Ємленінова


                                                                                Рішення оформлено відповідно до

                                                                                ст.84 ГПК України 22.01.2007року.