Рішення №388629

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


23.01.2007 Справа № 9/426-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ребристої С. В. при секретарі Муравльовій Г.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом відкритого акціонерного товариства комерційний банк “Надра”, м.Київ (представник: головний спеціаліст служби супроводження проблемних активів Південного МРУ ВАТ КБ “Надра” Чехлов Юрій Віталійович, довіреність від 10.05.2006р. реєст. № 3476)

до Фермерського господарства "Віта", с.Семенівка Каховського району Херсонської області

про стягнення 207476 грн. 57 коп.

за участю представників сторін:

позивача –Токарев-Талібов Д.Н.- юрисконсульт, дор. № 1-11-6836 від 19.07.2006р.

відповідача – Надточий Н.Б. –голова правління, паспорт МО 945368 виданий Великоолександрівським РВ УМВС України в Херсонській області 10.11.2001р.


Суть справи: 30.11.2006р. позивач звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з відповідача (ФГ “Віта”) заборгованість за кредитним договором № 804/05/04/2005/980-К/487 від 25.04.2005р. в сумі 207476 грн. 47 коп., із них основний борг за кредитним договором –166287 грн. 00 коп., відсотки –9522 грн. 33 коп., пеня по кредиту –22799 грн. 45 коп. та пеня по відсотках –8867 грн. 79 коп.

Представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі та надав у судовому засіданні акт звірки взаєморозрахунків станом на 14.11 2006р..

Відповідач позовні вимоги визнає, наявність заборгованості пояснює тяжким фінансовим станом підприємства.

У судовому засіданні оголошувалась перерва до 11 год. 50 хв. 23.01.2007р. з підстав, передбачених ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2005 року між позивачем (ВАТ «КБ «Надра») та відповідачем (ФГ «Віта») укладено Кредитний Договір № 804/05/04/2005/980-К/487. У відповідності до пунктів 1.1., 1.3., 3.1. Договору банк зобов’язався надати ФГ “Віта” (відповідач) кредит в сумі 231000 грн., а відповідач був зобов’язаний повернути кредит та сплатити відсотки у розмірі 24% річних згідно графіку, в термін до 24.09.2006р.

В забезпечення виконання зобов’язань по Кредитному Договору № 804/05/04/2005/980-К/487, які полягають у поверненні кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, можливої сплати неустойки, а також по відшкодуванню збитків у зв’язку з порушенням умов цього договору, 24.04.2005р. із позичальником укладений договір застави сільськогосподарської техніки.

Станом на 14.11.2006р. заборгованість по кредиту становить 166287 грн. 00 коп.

          Відповідно до пункту 3.4 Кредитного договору позичальником повинні сплачуватись відсотки за користування кредитом щомісячно до 5-го числа місяця, наступного за розрахунковим. Згідно пункту 3.1. вищезазначеного Кредитного договору відповідачу нараховані відсотки за користування кредитом за період з 26.04.2005р. по 14.11.2006р. в сумі 9522 грн. 33 коп.

          Відповідно до п.6.1 Кредитного договору за порушення термінів повернення кредиту або сплати відсотків за користування кредитом позичальник сплачує Банку пеню за кожен день прострочки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочки, від суми заборгованості за весь період прострочки. На підставі цього позичальнику нараховано:

-          пеню за порушення терміну сплати платежів по кредиту в сумі 22799 грн. 45 коп.

-          пеня за несвоєчасне погашення відсотків –8867 грн. 79 коп.

Загальна сума заборгованості відповідно до розрахунку суми заборгованості (арк. справи № 12) та акту звірки взаєморозрахунків станом на 14.11.2006р. становить 207476 грн. 57 коп.

Наявність заборгованості відповідач визнає в повному обсязі як у відзиві на позовну заяву так і в акті звірки розрахунків Фермерського господарства “Віта” за кредитним договором №804/05/04/2005/980-К/487 від 25.04.2005р. станом на 14.11.2006р., який складено сторонами з урахуванням проплат, здійснених відповідачем на підставі квитанцій №836 від 29.09.2006р. на суму 105200 грн. та квитанції №956 від 26.09.2006р. на суму 32500 грн.. Інших доказів сплати боргу відповідачем суду не надано.

Відповідно до положень ст.525 ЦК України одностороння відмова від виконання зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно п1. ст. 530 ЦК України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Зобов’язання строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Відповідно до положень ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов”язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов”язується повернути кредит та сплатити проценти.

Положеннями ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

З огляду на викладене, суд визнає позовні вимоги обгрунтованими і такими, що підлягають задоволенню в сумі 207476 грн. 57 коп.

Згідно вимог п.2 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” державне мито справляється із заяв немайнового характеру 1 відсоток ціни позову, але не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суд звертає увагу на ту обставину, що позивачем заявлено позовні вимоги про стягнення 207476 грн. 57 коп., а при поданні позовної заяви згідно до меморіальних ордерів №85/470 від 31.05.2006р. та №3/470 від 01.08.2006р. ним сплачено державне мито в розмірі 1700 грн. та 1373 грн. 43 коп. відповідно всього - 3073 грн. 43 коп., тобто відповідно до вимог вищезазначеного Декрету КМУ державне мито за поданою позовною заявою повинно складати 2074 грн. 76 коп., таким чином, 998 грн. 67 коп. є надмірно сплаченою сумою, яка підлягає поверненню позивачу.

Відповідно до положень ст.8 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” підставою для повернення державного мита є внесення державного мита у більшому розмірі, ніж передбачено законом.

Витрати позивача зі сплати державного мита в сумі 2074 грн. 76 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. відшкодовуються йому за рахунок відповідача, з вини якого спір доведено до врегулювання в судовому порядку.

На підставі викладеного, ст.ст.525, 526, 530, 1054 ЦК України, ст. 193 ГК України, керуючись ст.ст.44, 49, 82, 84, 85 ГПК України суд,


В И Р І Ш И В:


1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Стягнути з Фермерського господарства “Віта”, Херсонська область, Каховський район, с.Семенівка, вул. Пролетарська (код ЄДРПОУ 21283893 р/рахунок 26005001444001 в ХОФ АКБ “Укрсоцбанк”, МФО 352015) на користь відкритого акціонерного товариства комерційного банку “Надра”, м. Київ, вул. Артема, 15, (кор/рахунок 32002180102 в Головному управлінні НБУ по м.Києву і Київській області, МФО 321024, код ЄДРПОУ 20025456) –207476 грн. 57 коп. заборгованості, 2074 грн. 76 коп. витрат зі сплати державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.          Повернути позивачу - відкритому акціонерному товариству комерційному банку “Надра”, м.Київ, з Державного бюджету 998 грн. 67 коп. надмірно сплаченого державного мита. Видати довідку.


Наказ видати після набрання рішенням законної сили.Суддя С.В. РебристаДата підписання рішення

відповідно до вимог ст. 84 ГПК України