Рішення №388631

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


16.01.2007. Справа № 15/397-ПД-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Клепай З.В. при секретарі О.С.Бєловій, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Каштан"

до Приватного підприємства "Універсал"

про розірвання договору

          Позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "Каштан" звернулось з позовом до господарського суду, в якому просить договір без номеру від 26.07.06р. розірвати, який укладений ним з відповідачем на надання йому відповідачем будівельно - монтажних робіт. Свої вимоги мотивує тим, що відповідач в порушення умов договору не виконує своїх зобов'язань по договору і цей договір втратив для нього інтерес.

          Відповідач, повідомлений належним чином про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з’явився, відзив та витребувані судом докази не представив.

          Зважаючи на те, що в матеріалах справи є всі необхідні для її розгляду докази, справа, відповідно до ст. 75 ГПК України розглядається за відсутності представника відповідача за наявними в ній доказами.

          Розглянувши наявні в матеріалах справи документи, заслухавши представника позивача, суд

в с т а н о в и в:

          20.07.2005 р. між сторонами укладений договір про надання послуг, за яким позивач зобов'язався виконати будівельно-монтажні роботи по прибудові до магазину по вул. Некрасова, 150, на загальну суму 110425 грн.

Початок будівельних робіт - вересень 2005 р. Відповідно до п. 2.1.2 договору попередня оплата будматеріалів складає 45000 грн., здійснення відповідачем попередньої оплати передбачено і п. 3.2 договору. Таким чином за своєю суттю сторони уклали договір підряду та взаємовідносини сторін регулюються ст.ст.837-863 ЦК України. Відповідно до ст.837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Оскільки сторони є суб'єктами господарювання то ними укладений господарський договір і порядок його укладення, виконання та розірвання передбачений господарським кодексом України.

Позивач свої зобов'язання по перерахуванню 50% попередньої оплати виконав і на протязі липня - серпня 2005 року перерахував відповідачу 47600грн.

          Згідно з п. 3.4 - 3.6 договору відповідач надає послуги в межах попередньої оплати. По закінченню надання цих послуг сторони підписують акт про фактично надані послуги протягом 3-х днів з моменту закінчення робіт і позивач оплачує відповідачу залишкову суму оплати, але відповідач цю умову договору не виконав і до виконання робіт по спірному договору не приступив. Відповідно до ст.849 ЦК України якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

          Така ж умова передбачена і ст. 612 ЦК України, відповідно до якої боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

          Позивач звернувся до відповідача з вимогою повернути йому грошові кошти та з відмовою від договору 21.02.06., але відповідач на цю вимогу не зреагував . Ст.188 господарського кодексу України передбачено, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

          За таких умов позов підлягає задоволенню.

          Позивачем при звернені з позовом сплачено мито у сумі 102грн., у той час як по цій категорії спорів відповідно до ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року N 43-93 "Про державне мито" державне мито повинно сплачуватись у розмірі 5 неоподатковуваних мінімуму доходів громадян, що складає 85грн., тому надлишково сплачене мито у сумі 17грн. підлягає поверненню із державного бюджету.

          Керуючись ст.ст.82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в:

          1. Позов задовольнити у повному обсязі.

          2.Розірвати договір б/н від 26.07.06р., укладений між ПП "Універсал" м. Херсон, вул. Колодязна, 68, код 3239262 та ТОВ "Каштан" м. Херсон вул. Некрасова, 150, код 14134394 на виконання будівельних робіт по магазину по вул. Некрасова, 150 на суму 110425грн.

          3.Стягнути з приватного підприємства "Універсал" м. Херсон, вул. Колодязна, 68, код 32392462 на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Каштан" м. Херсон вул. Некрасова, 150, код 14134394 - 85грн. витрат по держмиту та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, всього - 203грн.

          4. Повернути позивачу із державного бюджету 17грн. державного мита як надлишково сплаченого по платіжному дорученню № 307 від 16.11.06р. Видати довідку. Платіжне доручення залишити в матеріалах справи.

          5.Накази видати після набрання рішенням законної сили.

          6.Рішення надіслати сторонам по справі.


Суддя З.В. Клепай


Дата підписання рішення ____________

відповідно до вимог ст. 84 ГПК України