Рішення №388633

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2007 Справа № 4/379-06


Господарський суд Херсонської області у складі судді Ємленінової З.І. при секретарі Сокуренко Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом державного підприємства "Дельта-лоцман" м.Миколаїв

до приватного підприємства "Золоті ворота" м.Херсон

про стягнення 1.072,37 дол. США

за участю представників сторін:

від позивача - юрисконсульт Питомець Г.П.

від відповідача - не прибули

                                                   в с т а н о в и в:


Позивач звернувся з заявою про стягнення з відповідача 889,20 дол. США заборгованості, 120,93 дол. США пені та 62,24 дол. США штрафу. Підставою позовних вимог позивач зазначає невиконання відповідачем своєчасних розрахунків за надані послуги по безпечному проходженні суден по Бузько-Дніпровсько-Лиманському, Херсонському морських каналах відповідно до договору № 775/П-05 від 30.12.2005року.

Ухвалою суду від 21.12.2006року розгляд справи судом відкладався через неявку в засідання представника відповідача та неподання ним витребуваних судом доказів.

Відповідач своїм правом на участь в судовому засіданні не скористався, в засідання суду свого представника вдруге не надіслав. В отриманому судом відзиві на позов відповідач посилається на те, що заборгованість виникла у зв'язку з непогашенням боргу нерезидентом.

За таких підстав, відповідно до ст. 75 ГПК України справа підлягає розгляду за наявними в ній доказами, яких достатньо для вирішення спору по суті, оскільки подальше її відкладення призведе до порушення строку вирішення спору.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд дійшов до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню з урахуванням наступного.

Між державним підприємством «Дельта-лоцман»(позивач) та приватним підприємством «Золоті ворота»(відповідач по справі) укладено договір № 755/П-05 від 30.12.2005року. Згідно з цим договором позивач взяв на себе зобов'язання за заявками відповідача забезпечити безперебійне проходження суден по Бузько-Дніпровсько- Лиманському та Херсонському морському каналах і траси глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море. В свою чергу, відповідач зобов'язався здійснити розрахунки за послуги, надані позивачем (канальний збір) відповідно до умов договору по суднах, що плавають під іноземним прапором - у доларах США, а під прапором України –у національній валюті (пункт 2.2.2 договору).

Позивач, відповідно до пункту 2.1.1 зазначеного договору зобов'язався надати відповідачу рахунки для сплати зборів і платежів за надані послуги за встановленими цінами і державними тарифами, які відповідач зобов'язаний був сплачувати згідно з пунктом 3.2.3 договору не пізніше 10 днів від дня їх отримання. Порядок стягнення і розмір канального збору визначається відповідно до нормативно-правових актів, зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2000року №1544 «Про портові збори». При цьому, відповідач відповідно до вимог пункту 4.3 договору від 30.12.2005року несе повну матеріальну відповідальність перед позивачем за повноту і своєчасність оплати наданих послуг по розрахунках, як в національній валюті, так і в доларах США.

Матеріалами справи підтверджується, що 28.05.2006року судно “YOLCOBALT-116” прапор CAMBODIA, яке знаходилося під агентуванням відповідача, здійснило прохід Херсонським морським каналом. Зазначений факт підтверджується актом виконаних робіт від 30.06.2006року №163, підписаним представниками сторін.

Згідно з пунктом 2.1.1 договору від 30.12.2005року позивач надіслав на адресу відповідача рахунок на оплату вартості наданих послуг в сумі 889,20 дол.США. Отримання рахунку підтверджується реєстром одержання рахунків, підписаним директором відповідача (арк. спр. 20).

Відповідно до вимог пп. 1, 7 ст. 193 Господарського Кодексу України, ст.526 ЦК України зобов'язання сторонами повинні виконуватися належним чином відповідно до вимог договору, Господарського та Цивільного Кодексів, інших актів цивільного законодавства. Відповідач не виконав своїх зобов'язань по розрахунках згідно з умовами договору, чим порушив вимоги ст.525 ЦК України, відповідно до якої одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Оскільки і в засідання суду відповідач не надав доказів перерахування боргу, або будь-яких заперечень проти позову, вимоги позивача про стягнення основного боргу в сумі 889,20 дол.США підлягають задоволенню.

Крім того, пунктом 4.2 договору №755/П-05 від 30.12.2005року передбачено, що у разі несвоєчасної оплати рахунків відповідач на вимогу позивача сплачує неустойку від несплаченої суми у розмірі, встановленому ч.2 ст.231 Господарського Кодексу України. Відповідно до вимог зазначеної норми за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків зазначеної суми . З урахуванням викладеного, оскільки позивач є державним підприємством і на його відносини з відповідачем розповсюджуються вимоги ч.2 ст.231 ГК України, позовні вимоги про стягнення нарахованих позивачем 120,93 дол. США пені та 62,24 дол. США штрафу за прострочку сплати боргу також підлягають задоволенню.

Судом відхиляються посилання відповідача на заборгованість нерезидента, як на підставу несвоєчасних розрахунків, так як відповідно до статті 118 Кодексу торговельного мореплавства України до обов'язків судновласника входить надання морському агенту коштів, достатніх для здійснення його функцій.                              

          Таким чином, позовні вимоги обґрунтовані і підлягають задоволенню.

Судові витрати відповідно до статті 49 ГПК України відносяться на відповідача.

          В засіданні за згодою представника позивача оголошувалася вступна та резолютивна частина рішення.

          На підставі п. 1, 7 ст. 193, ч. 2 ст. 231 Господарського Кодексу України, ст. 525, 526 Цивільного Кодексу України та керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд

                                                   в и р і ш и в:


1. Позовні вимоги задовільнити в повному обсязі.

2. Стягнути з приватного підприємства "Золоті ворота" м. Херсон вул.49 Гвардійської дивізії, 18 корпус 1 кв. 55 валютний рахунок № 26008301750954/840 в Херсонському Центральному відділенні Промінвестбанку МФО 352286 код ЄДРПОУ 31390896 на користь державного підприємства "Дельта-лоцман" м. Миколаїв вул.Лягіна, 27 р/р 26009128400238 у Миколаївській філії ВАТ «Кредитпромбанк»МФО 326007 код ЄДРПОУ 25374003 –889,20 дол. США основного боргу, 120,93 дол. США пені, 62,24 дол. США штрафу, 20,20 дол. США витрат по сплаті державного мита.

          3. Стягнути з приватного підприємства "Золоті ворота" м.Херсон вул.49 Гвардійської дивізії, 18 корп. 1 кв. 55 р/р 26008301750954/980 в Херсонському Центральному відділенні Промінвестбанку МФО 352286 код ЄДРПОУ 31390896 на користь державного підприємства "Дельта-лоцман" м.Миколаїв вул.Лягіна № 27 р/р 26006129800238 у Миколаївській філії ВАТ «Кредитпромбанк»МФО 326007 код ЄДРПОУ 25374003 -118грн.00коп. витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.          

          Накази видати після набрання рішенням законної сили.          
           Суддя З.І. Ємленінова


                                                                      Рішення оформлено відповідно до

                                                                                ст. 84 ГПК України 30.01.2007року.