Рішення №388636

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


16.01.2007 Справа № 14/384-06

Господарський суд Херсонської області у складі судді Гридасова Ю.В. при секретарі Шепель І.М., розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в особі центру електрозв'язку № 6 Херсонської філії відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", м. Нова Каховка Херсонської області, до відділу Державної автоінспекції УМВС України в Херсонській області, м. Херсон, про стягнення 8117грн.43коп., за участю представників

позивача: Лавронова Л.Г., юрисконсульт дов № 4277 від 20.12.05 р.,

відповідача: на засідання суду не прибув.

Позивач у позовній заяві, з урахуванням заяви про уточнення суми позову (зменшення суми позову) № 09/09 вих. від 16.01.07 р., просить стягнути з відповідача 6415грн.25коп. основного боргу, 1083грн.83коп. з урахуванням встановленого індексу інфляції, 289грн.02коп. з урахуванням 3% річних, 329грн.33коп. пені, відповідно до умов договору від 23.01.2006 року № 0370 про надання послуг електрозв'язку. В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на положення ст. ст. 33, 36, 63, 75 "Про телекомунікації", ст. ст. 15, 16, 22, 509, 526 ЦК України.

Представник позивача на засіданні суду підтримав вимоги, викладені у позовній заяві з урахуванням заяви про зменшення суми позовних вимог.

Представник відповідача, повідомленого про час і місце проведення засідання господарського суду належним чином, відповідно до ст. 64 Господарського процесуального кодексу України, на засідання суду не з’явився, не скориставшись своїм правом на участь у судовому процесі, про причини неявки господарський суд не повідомив. Відзив на позовну заяву до дня засідання суду не представив.

Відповідно до положень ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними у ній матеріалами.

За згодою представника позивача, судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, що прибули в судове засідання, дослідивши наявні матеріали справи, господарський суд

в с т а н о в и в :

Згідно договору № 0370 від 23.01.2006 p. BAT "Укртелеком" надавав послуги електрозв'язку Відділу Державтоінспекції УМВС України в Херсонській області в особі Новокаховського МРЕВ ДАІ МВС України в Херсонській області, а останній повинен був сплачувати їх вартість. Тобто, відповідачу надавались послуги електрозв'язку.

В порушення ст. 33 Закону України "Про телекомунікації" та п. п. 32, 108 "Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2005 р. № 720 (надалі Правила), зазначені послуги підлягають оплаті, але відповідач систематично те виконував свої зобов'язання в частині своєчасної та повної оплати отриманих послуг.

Пред'явлену підприємством зв'язку претензію № 09/1001 від 24.10.2006 року про сплату боргу та пені відповідач залишив без відповіді і задоволення.

Таким чином, станом на 16.01.07 р. відповідач має заборгованість перед позивачем у розмірі 6415грн.25коп. основного боргу.

Згідно із ст. 36 Закону України "Про телекомунікації" у разі затримки плати за надані оператором телекомунікаційні послуги споживачі сплачують пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

Відповідно до положень ст. 549 Цивільного кодексу України (435-4) неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною 2 статті 551 ЦК України передбачено що вразі, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

За поданим позивачем розрахунком розмір пені становить 329грн.33коп.

Згідно з вимогами частини 2 статті 625 ЦК України (435-4) боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до розрахунку позивача, розмір сум з урахуванням встановленого індексу інфляції та 3 % річних становить відповідно 1083грн.83коп. та 289грн.02коп.

Відповідно до положень ст. 526 Цивільного кодексу України (435-4) зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За вказаних обставин позовні вимоги, з урахуванням змін та доповнень, підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі зазначених вище норм матеріального права, керуючись ст. ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України,

в и р і ш и в :

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з відділу Державної автоінспекції УМВС України в Херсонській області, ідентифікаційний код - 23312149, адреса - будинок № 128, пр-т Сенявіна, місто Херсон, ррахунок –№ 35223001000019 в УДК в Херсонській області, МФО - 852010 на користь відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в особі центру електрозв'язку № 6 Херсонської філії відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", ідентифікаційний код –01188661, адреса –будинок № 29, вулиця Першотравнева, місто Нова Каховка Херсонської області, ррахунок - № 260012199 в АППБ "Аваль" м. Херсон, МФО - 352093, 6415грн.25коп. основного боргу, 1083грн.83коп. з урахуванням встановленого індексу інфляції, 289грн.02коп. з урахуванням 3% річних, 329грн.33коп. пені, 102грн.00коп. витрат по сплаті державного мита, 118грн.00коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

3. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог статті 84 Господарського процесуального кодексу України (вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини).

                    Суддя Ю.В. Гридасов.

Дата оформлення та підписання рішення

відповідно до вимог ст. 84 Господарського

процесуального кодексу України "22" січня 2007 р.