Рішення №388640

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И


16.01.2007 Справа № 14/4-07

Господарський суд Херсонської області у складі судді Гридасова Ю.В. при секретарі Шепель І.М., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом приватного підприємства "Торгова фірма "Луг-агропром-торг", м. Луганськ, до приватної фірми "ІМКС", м. Херсон, про стягнення 138000грн.57коп.,

за участю представників

позивача: Маркова Т.А., ю/к, дов. № 29-707 від 01.09.06 р.

відповідача: на засідання суду не прибув.

Позивач у позовній заяві, з урахуванням заяви про доповнення (збільшення) позовних вимог № 11/01-17 вих. від 11.01.07 р., просить стягнути з відповідача 116178грн.00коп. основного боргу, 9830грн.99коп. з урахуванням встановленого індексу інфляції, 1833грн.17коп. з урахуванням 3% річних, 9577грн.52коп. пені, 580грн.89коп. штрафу, відповідно до умов договору поставки від 18.07.2006 року № 18/ММ-07-06, посилаючись на положення ст. ст. 526, 527, 530, 625 ЦК України та ст. ст. 193, 198, 220, 265 ГК України.

Представник позивача на засіданні суду підтримав вимоги, викладені у позовній заяві з урахуванням доповнень.

Представник відповідача, повідомленого про час і місце проведення засідання господарського суду належним чином, відповідно до ст. 64 Господарського процесуального кодексу України, на засідання суду не з’явився, не скориставшись своїм правом на участь у судовому процесі, про причини неявки господарський суд не повідомив. Відзив на позовну заяву до дня засідання суду не представив.

Відповідно до положень ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними у ній матеріалами.

За згодою представника позивача судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, що прибули в судове засідання, дослідивши наявні матеріали справи, господарський суд

в с т а н о в и в :

Позивач з Відповідачем уклали Договір поставки від 18.07.2006 року № 18/ММ-07-06 (надалі Договір). Згідно п. 1.1. Договору Позивач (Постачальник за Договором) зобов'язався передати Відповідачу (отримувач за Договором) товар - "масло сливочное монолит ГОСТ". Відповідач, в свою чергу, зобов'язався здійснити оплату за отриманий товар на умовах п. 5.1. Договору, тобто сплатити 100% вартості товару за фактом отримання товару протягом одного банківсткого дня.

20 липня 2006 року Позивач здійснив постачання та передачу товару представнику Відповідача - Безрідному Є.В. по довіреності серії ЯММ № 024412 та видав видаткову накладну від 20 липня 2006 р. № ЛГ - 20-07-06-01 підписану обома сторонами, що засвідчило факт отримання товару.

У відповідності до вказаного вище п. 5.1. Договору Відповідач, по факту отримання товару протягом одного банківського дня - тобто 21 липня 2006 року - зобов'язувався перерахувати 100% вартості отриманого товару - суму 116178,00 грн. (з ПДВ) на р/рахунок Позивача. Сума за отриманий товар до дати складання позовної заяви від Відповідача не надійшла. Фактично на момент складання позовної заяви сума основного боргу складає 116178,00 грн. (з ПДВ).

Сторонами, станом на 30.09.2006 р. складено акт звірки, котрим Відповідачем підтверджена зазначена сума основного боргу.

Строк платежу по спірному зобов'язанню згідно п. 5.1. Договору - 21 липня 2006 року.

Відповідно до положень ст. 549 Цивільного кодексу України (435-4) неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною 2 статті 551 ЦК України передбачено що вразі, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно з пунктом 6.2. Договору у разі необґрунтованої відмови від оплати або прийомки товару сторони передбачили сплату відповідачем пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочки.

Законом України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” (№543/96-ВР від 22.11.1996р.) встановлено, (ст. 3 Закону) що розмір пені, передбачений статтями 1 та 2 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу, та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня.

Статтею 232 (ч. 6) Господарського кодексу України (436-4) встановлено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

За поданим позивачем розрахунком розмір пені становить 9577грн.52коп.

Враховуючи, що позивачем не представлено доказів відмови Відповідача від виконання грошового зобов'язання, що також підтверджується діями Відповідача з підписання акту звіряння взаєморозрахунків, позовні вимоги в частині стягнення 580грн.89коп. штрафу, передбаченого пунктом 6.2. Договору, судом визнаються необґрунтованими.

Згідно з вимогами частини 2 статті 625 ЦК України (435-4) боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до розрахунку позивача, розмір сум з урахуванням встановленого індексу інфляції та 3 % річних становить відповідно 9830грн.99коп. та 1833грн.17коп.

Разом з тим, враховуючи, що Позивачем під час розрахунку суми 3% річних здійснювалось нарахування на суму основного боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції, частина позовних вимог щодо стягнення 143грн.02коп. з урахуванням 3 % річних.

Відповідно до положень ст. 526 Цивільного кодексу України (435-4) зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За вказаних обставин, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню в частині щодо стягнення 116178грн.00коп. основного боргу, 9830грн.99коп. з урахуванням встановленого індексу інфляції, 1690грн.15коп. з урахуванням 3% річних, 9577грн.52коп. пені. Не підлягають задоволенню позовні вимоги в частині щодо стягнення 580грн.89коп. штрафу та 143грн.02коп. з урахуванням 3% річних.

Заява позивача про вжиття заходів до забезпечення позову залишається судом без задоволення, оскільки позивачем не обґрунтовано в чому саме полягає можливе утруднення чи унеможливлення виконання рішення господарського суду.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача та позивача пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі зазначених вище норм матеріального права, керуючись ст. ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України,

в и р і ш и в :

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з приватної фірми "ІМКС", ідентифікаційний код - 19229136, адреса –буд. № 1/70, пров. Новосільський, місто Херсон та буд. № 14, вул. Декабристів, м. Херсон, ррахунок –№ 26000301000341 "Херсон-Трансбанк" у м. Херсоні, МФО - 352822 на користь приватного підприємства "Торгова фірма "Луг-агропром-торг", ідентифікаційний код –33472032, адреса –будинок № 20, вулиця Оборонна, місто Луганськ, ррахунок - № 26005229133 в АБ "Укркомунбанк" м. Луганська, МФО - 304988, 116178грн.00коп. основного боргу, 9830грн.99коп. з урахуванням встановленого індексу інфляції, 1690грн.15коп. з урахуванням 3% річних, 9577грн.52коп. пені, 1372грн.77коп. витрат по сплаті державного мита, 117грн.38коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

3.           Відмовити в задоволенні позовних вимог щодо стягнення 580грн.89коп. штрафу та 143грн.02коп. з урахуванням 3% річних.

4.          Стягнути з приватного підприємства "Торгова фірма "Луг-агропром-торг", ідентифікаційний код –33472032, адреса –будинок № 20, вулиця Оборонна, місто Луганськ, ррахунок - № 26005229133 в АБ "Укркомунбанк" м. Луганська, МФО - 304988, в доход Держбюджету України код отримувача - 24104230 відділення Держказначейства у м. Херсоні, Банк УДК по Херсонській області, МФО - 852010, ррахунок № 31112095600002, код призначення платежу - 22090200, символ звітності 095 –63грн.98коп. державного мита. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

5.          Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог статті 84 Господарського процесуального кодексу України (вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини).


Суддя Ю.В. Гридасов.


Дата оформлення та підписання рішення

відповідно до вимог ст. 84 Господарського

процесуального кодексу України "22" січня 2007 р.