Рішення №390021


КИЇВСЬКИЙ МІЖОБЛАСНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

____________________________________________

          01033, м.Київ, вул.Жилянська 58-б тел. 284-37-31


Іменем України

П О С Т А Н О В А


19.07.06 р.                                                                                                    № 96/20-06                                                                                

Київський міжобласний апеляційний господарський суд у складі колегії:


Головуючий                                                                                Андрейцева Г.М.

Судді                                                                                          

Фаловська І.М.

Швець В.О
при секретарі судового засіданні Рустам’ян Е.А.


за участю представників сторін:


від позивача: Панченко Г.В.-дов. б/н від 01.04.2006р., представник

від відповідача: не з’явився;

від третьої особи: не з’явився;


розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Будавтосервіс»на рішення господарського суду Київської області від 26.05.2006 року


у справі № 96/20-06 (суддя Іваненко Я.Л.)


за позовом закритого акціонерного товариства «Сага-Авто», м. Київ

до товариства з обмеженою відповідальністю «Будавтосервіс», м.Бровари

третя особа Державна виконавча служба у Дніпровському районі м. Києва

про стягнення 4570 грн.


в с т а н о в и в:


Закрите акціонерне товариство «Сага –Авто» звернулося до господарського суду Київської області з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю «Будавтосервіс»про стягнення збитків у розмірі 4570 грн. 00 коп. збитків. 26.05.2006р. позивач збільшив позовні вимоги та просить стягнути з відповідача 5530 грн.


Рішенням господарського суду Київської області від 26.05.2006р. у справі № 96/20-06 позов задоволено частково, стягнуто із товариства з обмеженою відповідальністю «Будавтосервіс»на користь закритого акціонерного товариства «Сага-Авто»збитки в розмірі 4 185 грн. 00 коп., 102 грн. 00 коп. витрат на сплату державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.


Не погоджуючись з прийнятим рішенням, товариство з обмеженою відповідальністю «Будавтосервіс»подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду Київської області від 26.05.2006 р. у справі № 96/20-06 та винести нове рішення у даній справі про відмову в задоволенні позову, оскільки вважає що факти, викладенні у рішенні, не відповідають обставинам справи, а саме рішення є незаконним і упередженим.


За апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Будавтосервіс»на рішення господарського суду Київської області від 26.05.2006 р. згідно ст. 98 ГПК України Київським міжобласним апеляційним господарським судом ухвалою від 03.07.2006 р. порушено апеляційне провадження у справі №96/20-06.


Згідно розпорядження В.о. Голови Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 19.07.2006р. розгляд справи здійснюється у наступному складі колегії суддів: головуючий суддя Андрейцева Г.М., судді Фаловська І.М., Швець В.О.


Представник відповідача та третьої особи в судове засідання не з’явилися, про причини неявки суд не повідомили, про час і місце розгляду справи належним чином були повідомлені ухвалою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 03.07.2006р., явка учасників провадження якою не була визнана обов’язковою, у справі достатньо матеріалів для розгляду скарги без участі представника відповідача та третьої особи. Відповідач надіслав листа № 35 від 17.07.2006р., в якому просить розглянути справу відповідно до чинного законодавства без участі його представника.

Представник позивача в судовому засіданні проти вимог апеляційної скарги заперечував, просив залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.


Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів Київського міжобласного апеляційного господарського суду дійшла до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню як необґрунтована, а рішення залишається без змін з наступних підстав.


Статтею 101 ГПК України встановлено, що апеляційний господарський суд в процесі перегляду апеляційної скарги перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого суду в повному обсязі. Тобто апеляційний суд повторно перевіряє відповідності нормам матеріального та процесуального права вимогу, заявлену позивачем.


Як вбачається з матеріалів справи, 02.02.04р. за дорученням відповідача до авторизованого сервісного центру «Бош Авто Сервіс»ЗАТ «Сага-Авто», що здійснює господарську діяльність по наданню послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, був доставлений автомобіль ВАЗ-21083, державний номер 492-75 КА.

За результатами діагностування були виявлені недоліки, для усунення яких автомобіль потребував передачі на ремонт, про що сторонами було укладено заявку № 4139/1 від 02.02.2004р. Договір про надання відповідачу в користування місця для стоянки та зберігання зазначеного транспортного засобу сторонами не укладався.

Позивач в порядку ст. 1212 ЦК України неодноразово надсилав листи відповідачу з проханням укласти договір або звільнити територію.


Рішенням господарського суду Київської області у справі № 376/12-04 від 08.11.2004р., що набрало законної сили 19.11.2004р., відповідача зобов'язано звільнити територію позивача по вул. Гродненській, 32-А, від автомобіля ВАЗ-21083, державний номер 492-75 КА. Рішенням також встановлено, що відповідач своїми діями чинить перешкоди у здійсненні позивачем його права користування виробничою територією шляхом безпідставного зайняття її частини під автомобіль, що є власністю відповідача, чим порушує норму ч.1 ст. 12 ЦК України щодо здійснення особою вільно і на власний розсуд своїх цивільних прав.

Згідно ст. 35 ГПК України, факти, встановлені рішенням господарського суду під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони. Рішення господарського суду Київської області у справі № 376/12-04 від 08.11.2004р. має преюдиційне значення.


На виконання рішення у справі № 376/12-04 після набрання ним законної сили господарським судом Київської області було видано наказ, який позивачем було пред'явлено до виконання у відділ державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції, проте до цього часу рішення господарського суду Київської області № 376/12-04 не виконано.


На час розгляду справи в господарському суді Київської області автомобіль ВАЗ-21083, державний номер 492-75 КА, що належить відповідачу, продовжує знаходитись на території позивача і зберігається в індивідуальному закритому гаражному боксі, що підтверджується Актом обстеження виробничої території станції технічного обслуговування АСЦ «Бош Авто Сервіс»ЗАТ «Сага-Авто», складеним 10.05.06р. та підписаним членами комісії співробітників позивача, копія якого знаходиться в матеріалах справи.


Відповідно до ст. 322 ЦК України, власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Зазначена стаття встановлює презумпцію обов'язку власника нести всі витрати, пов'язані з утриманням належного йому майна.

Частиною 2 ст. 13 ЦК України визначено, що при здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб.

Відповідно до ст. 144 ГК України, майнові права та майнові обов'язки суб'єкта господарювання можуть виникати внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав.

Кожна особа, відповідно до ст. 15 ЦК України, має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Одним із способів захисту цивільних прав та інтересів судом є відшкодування збитків.

Відповідно до ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).


Безпідставне зайняття частини виробничої території позивача шляхом незвільнення її відповідачем від власного автомобіля, є протиправною поведінкою відповідача, яка встановлена рішенням господарського суду Київської області у справі 376/12-04 від 08.11.2004р., та полягає в тому, що відповідач своїми діями чинить перешкоди у здійсненні позивачем його права користування виробничою територією, порушуючи норми ч.1 ст. 12 ЦК України щодо здійснення особою вільно і на власний розсуд своїх цивільних прав, і як наслідок призводить до вимушеного виконання позивачем обов’язку зберігача майна відповідача поза власною волею.


Відповідач не довів відсутності його вини у заподіянні збитків.

Позивач позбавлений права розмістити на власній території СТО автомобілі інших осіб з метою надання послуг по обслуговуванню, що свідчить про наявність безпосереднього причинного зв'язку між протиправною поведінкою особи, яка заподіяла збитки, і самими збитками.


Плата за зберігання на території позивача автомобілів, своєчасно не забраних після діагностування або ремонту з 03.01.03р. складала 5,00грн., на підтвердження чого надано копію наказу генерального директора ЗАТ „Сага-Авто" № 2-В, а з 15.08.05р. - 10,00грн., на підтвердження чого було надано копію наказу № 16-В.

Колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду, що розмір збитків у вигляді упущеної вигоди, завданих позивачу неправомірною бездіяльністю відповідача, складає 4185,00грн. (з 19.11.04р. по 14.08.05р. - 269 днів помножені на 5,00грн., та з 15.08.05р. по 26.05.06р. - 284 дні помножені на 10,00грн.).


У апеляційній скарзі відповідач вважає дії позивача шахрайським заволодінням автомобіля. Колегія суддів вважає, що факти порушення законності, які містять ознаки злочину, переслідуваного в кримінальному порядку, встановлюються не господарським судом в силу його компетенції, а органами, наділеними спеціальними повноваженнями в ході здійснення ними оперативно-розшукових, кримінально-процесуальних дій.


Приймаючи до уваги вищевикладене, колегія суддів апеляційного господарського суду прийшла до висновку, що рішення господарського суду Київської області від 26.05.2006р. у справі № 96/20-06 прийнято у відповідності до вимог чинного законодавства і підстави для його скасування та задоволення апеляційної скарги відсутні.


Керуючись ст. ст. 99, 101, п. 1 ст. 103, ст. 105 ГПК України, Київський міжобласний апеляційний господарський суд


П О С Т А Н О В И В:


1. Рішення господарського суду Київської області від 26.05.2006р. у справі № 96/20-06 залишити без змін, апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Будавтосервіс»–без задоволення.

2. Справу № 96/20-06 повернути господарському суду Київської області.


          


Головуючий                                                                                Андрейцева Г.М.

Судді                                                                                          

Фаловська І.М.

Швець В.О