Рішення №390093

Київський міжобласний апеляційний господарський суд

________________________________________________________________________

          01033, м. Київ, вул. Жилянська, 58-б                                         


УХВАЛА

про прийняття апеляційної скарги до провадження

          

24.07.06 р.                                                                                № 17/16-2006/12


Київський міжобластний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

          Головуючого                                        Зеленіної Н.І.

Суддів: Андрейцевої Г.М.


Суддів: Фаловської І.М.

розглянувши апеляційне подання Заступника прокурора Київської області на рішення господарського суду Київської області від 01.06.2006 року


у справі № 17/16-06/12 (головуючий суддя Писана Т. О.,

судді: Маляренко А. В., Карпечкін Т. П.)


за позовом Заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, м. Київ


до 1. Дослідного господарства “Дмитрівка” Інституту садівництва, с. Дмитрівка Києво-Святошинського району

2. Товариства з обмеженою відповідальністю “Холдингова компанія “Ісполін”, м. Київ

3. Української академії аграрних наук, м. Київ


про           визнання біржового контракту недійсним та застосування наслідків недійсності правочину


в с т а н о в и в :

Рішенням господарського суду Київської області від 01.06.2006 року у справі № 17/16-06/12 (т. 1 а. с. 173-178) у задоволенні позову до Дослідного господарства “Дмитрівка” Інституту садівництва відмовлено, у задоволенні позову до Товариства з обмеженою відповідальністю “Холдингова компанія “Ісполін” відмовлено; у задоволенні позову до Української академії аграрних наук відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Заступник прокурора Київської області вніс апеляційне подання, в якому просить скасувати рішення господарського суду Київської області від 01.06.2006 року у справі № 17/16-06/12 та прийняти нове рішення у вказаній справі, яким повністю задовольнити позовні вимоги Заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Дослідного господарства “Дмитрівка” Інституту садівництва, Товариства з обмеженою відповідальністю “Холдингова компанія “Ісполін”, Української академії аграрних наук про визнання біржового контракту недійсним та застосування наслідків недійсності правочину.

Заступник прокурора Київської області звернувся до апеляційного господарського суду з клопотанням, викладеним в апеляційному поданні, в якому просить відновити строк для внесення апеляційного подання, оскільки рішення від 01.06.2006 р. у справі № 17/16-06/12 отримано прокурором 19.06.2006 р.

Перевіривши матеріали справи, розглянувши доводи клопотання про причини пропуску процесуального строку внесення апеляційного подання, апеляційний господарський суд встановив, що дане клопотання заступника прокурора підлягає задоволенню, а апеляційне подання приймається до провадження з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 ГПК України апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вноситься, протягом десяти днів з дня прийняття рішення місцевим господарським судом, а у разі якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення –з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи, в судовому засіданні 01.06.2006 р. оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення. Дату підписання повного тексту рішення, оформленого у відповідності до вимог ст. 84 ГПК України, судом не вказано. Отже, з врахуванням приписів ч. 3 ст. 51 ГПК України десятиденний строк на оскарження рішення місцевого господарського суду припав на 13.06.2006 р.

          Рішення від 01.06.2006 р. місцевим господарським судом надіслано прокурору 13.06.2006 р., що підтверджується відбитком штемпеля на поштовому конверті, тобто з пропуском п’ятиденного строку, встановленого ст. 87 ГПК України. Рішення від 01.06.2006 р. отримано прокуратурою 16.06.2006 р., тобто після закінчення десятиденного строку, встановленого ч. 1 ст. 93 ГПК України для внесення апеляційного подання.

Відповідно до ст. 53 ГПК України за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи суд може визнати причину пропуску встановленого законом процесуального строку поважною і відновити пропущений строк.

За результатами розгляду клопотання про відновлення пропущеного строку виноситься ухвала, зміст якої може бути викладено в ухвалі про прийняття апеляційної скарги. Відповідно до статті 53 ГПК України відновлення пропущеного строку здійснюється господарським судом за наявності поважної причини його пропуску. До кола поважних причин слід відносити, зокрема, отримання заявником рішення місцевого господарського суду після закінчення зазначеного процесуального строку (див. абз. 4 п. 6 роз’яснення ВГСУ № 04-5/366 від 28.03.2002 р. “Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України”).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги можливе протягом трьох місяців з дня прийняття рішення місцевим господарським судом.

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Враховуючи, що оскаржувану рішення отримано прокурором після закінчення процесуального строку, встановленого для оскарження, колегія суддів вважає за необхідне відновити процесуальний строк внесення апеляційного подання.

За вищенаведених обставин клопотання про відновлення строку внесення апеляційного подання підлягає задоволенню та апеляційне подання приймається апеляційним господарським судом до провадження.

Крім того, Заступник прокурора Київської області звернувся до Київського міжобласного апеляційного господарського суду із заявою, викладеною в апеляційному поданні, в якій просить з метою забезпечення позову заборонити відповідачам вчиняти будь-які дії щодо розпорядження багаторічними плодово-ягідними насадженнями, що є предметом спору, разом з земельною ділянкою площею 170,44 га та заборонити будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо вказаного майна, пов’язані із зміною права власності на них, їх якостей та властивостей, оскільки на даний час ТОВ “Холдингова компанія “Ісполін” в судовому порядку намагається оформити право на користування землею та в подальшому може здійснити відчуження багаторічних плодово-ягідних насаджень разом з земельною ділянкою площею 170,44 га іншим особам, що може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення господарського суду, що відповідно до ст. 66 ГПК України є підставами для вжиття заходів до забезпечення позову.

Колегія суддів апеляційного господарського суду приходить до висновку, що в даному випадку є достатньо обґрунтоване припущення, що можуть виникнути ускладнення під час виконання рішення суду в разі невжиття заходів до забезпечення позову, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 67 ГПК України позов забезпечується: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Забезпечення позову як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи може застосовуватись як за основним, так і за зустрічним позовом на будь-якій стадії процесу, включаючи перегляд рішення, ухвали, постанови (в подальшому –рішення) в апеляційному або у касаційному порядку. (див. п. 2 роз’яснення ВГСУ № 02-5/611 від 23.08.1994 р. “Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову”).

Умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред’явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення. (див. п. 3 роз’яснення ВГСУ № 02-5/611 від 23.08.1994 р. “Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову”).

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 53, 65, 66, 67, 86, 93, 98, 99 ГПК України, апеляційний господарський суд

                     ВСТАНОВИВ:


визнав подані матеріали достатніми для прийняття апеляційної скарги до провадження.

Керуючись ст.ст. 65, 93, 98, 99 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

                    

                    1. Прийняти апеляційну скаргу Заступник прокурора Київської обл. в інтересах держави в особі кабінету міністрів україни до провадження.

                    2. Розгляд справи призначити на 17.08.06р. о 11:25. Засідання відбудеться в приміщенні Київського міжобласного апеляційного господарського суду за адресою: м.Київ, вул.Жилянська 58 б

                    3. Викликати для участі у засіданні повноважних представників сторін.

                              

          Головуючий суддя                                                            Зеленіна Н.І.

          Судді

                                                                                          Андрейцева Г.М.


                                                                                          Фаловська І.М.