Рішення №390137

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

29.11.06р.

Справа № А23/295

За позовом  Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції, м. Павлоград, Дніпропетровської області  

до  Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи - ОСОБА_1, м. Павлоград, Дніпропетровської області  

про стягнення 7 358 грн. 03 коп.

Суддя  Добродняк І.Ю.

Представники сторін:

  Від позивача: Паніна І.М - держподатінспектор, дов. від 06.09.06, №20123/10

  Попелюх Н.В. - головдержподатревізор-інспектор, дов. від 29.11.06, №26611/10

 Від відповідача:  ОСОБА_1 - підприємець, паспорт НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_1

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся з позовом про звернення стягнення на активи суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 на суму 7103,00 грн. податкового боргу з податку на додану вартість та на суму 255,03 грн. податкового боргу з орендної плати з фізичних осіб.

29.11.06 позивачем подана письмова заява про уточнення позовних вимог, в якій позивач  у зв'язку з частковою сплатою відповідачем податкового боргу з орендної плати з фізичних осіб уточнює позовні вимоги, просить звернути стягнення на активи відповідача в сумі 7103,00 грн. в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість.

Відповідач надав пояснення по справі, відповідно до яких 05.12.01 ним була подана заява до податкової інспекції на перехід до спрощеної системі оподаткування із скасуванням реєстрації як платника податку на додану вартість. Весь 2002 рік відповідач сплачував єдиний податок у розмірі 200 гривен щомісячно.

Відповідач не подавав заяву на ведення діяльності ні в 2003, ні в 2004, ні в 2005 році, не поновлював і не отримував нове свідоцтво платника ПДВ, старе було скасоване по заяві відповідача у 2001 році.  Разом з тим відповідач подавав до позивача поквартально декларації про доходи з інформацією про відсутність доходів.

Стосовно орендної плати за землю - борг на цей час погашено.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників позивача, відповідача, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В  :

Відповідач - суб'єкт підприємницької   діяльності фізична  особа ОСОБА_1 зареєстрований виконавчим комітетом Павлоградської міської ради народних депутатів як приватний підприємець 01.10.97, про що зроблено запис в журналі обліку реєстраційних справ за НОМЕР_2, знаходиться на обліку Західно - Донбаській ОДПІ як платник податків.

За результатами проведення аналізу стану розрахунків відповідача з бюджетом позивачем встановлено, що станом на 29.08.06 відповідач мав податковий борг з податку на додану вартість в сумі 7103,00 грн., та орендній платі з фізичних осіб в сумі 255,03 грн. Всього - 7358 грн. 03 коп.

На момент вирішення спору податковий борг відповідача складає 7103,00 грн. по податку на додану вартість.

Заперечення відповідача, що він не є платником податку на додану вартість, суд не може прийняти в якості підстав для звільнення відповідача від обов'язку по погашенню зобов'язань перед бюджетом. Викладені ним обставини не підтверджені наявними в матеріалах справи доказами, в тому числі поданими сторонами додатково на вимогу суду. Реєстрація відповідача як платника податку на додану вартість в установленому порядку не скасована, свідоцтво платника податку на додану вартість НОМЕР_3, видане відповідачеві 31.03.99,  не анульовано.

Податковий борг в сумі 7103,00 грн. складається з несплачених в повному обсязі податкових зобов'язань з цього податку, визначених податковим органом внаслідок нарахувань штрафних санкцій за результатами перевірок платника податків. 

На підставі акту перевірки про порушення податкового законодавства від 16.03.05 НОМЕР_4 позивачем винесено податкове повідомлення-рішення НОМЕР_5 від 16.03.05, яким  визначено податкове зобов'язання  з податку на додану вартість -штрафні санкції на підставі пп.17.1.1 п.17.1 ст.17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" в сумі 6290,00 грн., яке було вручено особисто відповідачу 16.03.05 (а.с.11).

На підставі акту про результати документальної невиїзної (камеральної) перевірки податкової декларації з податку на додану вартість від 28.10.05 НОМЕР_6 винесено податкове повідомлення-рішення від 28.10.05 НОМЕР_7, яким нараховані штрафні санкції з податку на додану вартість в сумі 1020,00 грн. на підставі пп.17.1.1 п.17.1 ст.17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" за затримку подання податкових декларацій по податку на додану вартість (отримано відповідачем 28.10.05 -а.с.14).

Приймаючи до уваги, що відповідачем зазначені податкові повідомлення-рішення в установленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" порядку оскаржені не були, в силу пп.5.2.1 п.5.2 ст.5 цього Закону визначені в цих податкових повідомленнях-рішеннях податкові зобов'язання вважаються узгодженими у день отримання платником податків (відповідачем) податкових повідомлень-рішень,  нараховані в них суми підлягають погашенню протягом десяти календарних днів від дня отримання податкових повідомлень-рішень -пп.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Відповідно до пп.5.4.1 п.5.4 ст.5 зазначеного Закону узгоджена сума податкового зобов'язання, не сплачена платником податків у встановлені строки, визнається сумою податкового боргу платника податків (відповідача).

В порядку п.п. 6.2.1-6.2.3 вказаного Закону позивачем надіслані до відповідача письмові вимоги погасити суму податкового боргу: перша податкова вимога  від 29.03.05 за НОМЕР_8 на суму 6290,00 грн., вручена особисто відповідачу 14.04.05, друга податкова вимога НОМЕР_9 від 19.12.05, вручена особисто 25.05.05. 

На момент вирішення спору з урахуванням часткової оплати відповідачем суми податкового боргу заборгованість відповідача з податку на додану вартість становить суму 7097,08 грн.

В порядку, визначеному ст. 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", Інструкцією про порядок нарахування та погашення пені, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України № 77 від 01.03.01, платнику податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням узгодженого податкового зобов'язання нарахована пеня в сумі 5,92 грн. 

Статтею 67 Конституції України закріплений обов'язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Закон  України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", який встановлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), надає право звернення стягнення в рахунок погашення податкового боргу платника податків на його активи. 

Під активами платника податків цей Закон України визначає кошти, матеріальні та нематеріальні цінності, які належать юридичній або фізичній особі за правом власності або повного господарського відання (п.1.7 ст. 1).

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" активи платника податків можуть бути примусово стягнені в рахунок погашення його податкового боргу виключно за рішенням суду.

Оскільки докази погашення відповідачем податкового боргу з податку на додану вартість в сумі 7103,00 грн. сторонами не подані, із матеріалів справи не вбачаються, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню  в сумі 7103 грн. 00 коп.

Приймаючи до уваги, що первісно розмір позовних вимог складав 7358,03 грн., фактично поданою 29.11.06 заявою, підписаною повноважним представником позивача, позивач відмовився від позову в частині звернення стягнення на активи відповідача в розмірі 255,03 грн., суд за встановлених обставин справи, приймаючи до уваги, що  такі дії позивача не суперечать закону, не порушують прав, свобод та інтересів будь-яких осіб, вважає можливим прийняту таку відмову від позову, провадженні у справі в цій частині підлягає закриттю.

Згідно ч.4 ст.94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.94, п.2 ч.1 ст.157, ст.ст.160-163   Кодексу адміністративного судочинства України, господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Звернути стягнення на активи суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_10,  на користь державного бюджету через відділення державного казначейства в м. Павлограді (р/р № 31116029600032, код 14010100,банк одержувача УДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код отримувача 24237540) в сумі 7103 грн. 00 коп. в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість.

Видати виконавчий лист.

В решті позову провадження в адміністративній справі закрити.

Постанова набирає законної сили відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя

І.Ю. Добродняк

 Згiдно з оригіналом

                   09.01.07

Помічник судді

Н.Ф. Голов'яшкіна