Рішення №390155

ЛУГАНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 2

___________________________________________________________________________________________________


ПОСТАНОВА

Іменем України


09.01.2007 року                                                            Справа № 14/451Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:


головуючого:                              Єжової С.С.

суддів                                        Парамонової Т.Ф.

                                                            Семендяєвої І.В.

секретар

судового засідання                     Антонова І.В.

та за участю

представників сторін:                                        

від позивача                              представник за довіреністю Ільченко Л.М.,

довіреність №118 від 29.12.2006;

                                                  


від відповідача                      повноважний та компетентний

представник не прибув;

          

розглянувши

апеляційну скаргу                    Державного підприємства „Ровенькиантрацит”, м.Ровеньки Луганської області


на рішення          

господарського суду                    Луганської області

від                                                  18.10.2006

по справі                                        №14/451 (суддя –Лісовицький Є.А.)


за позовом                                        Товариства з обмеженою відповідальністю

                                                  „Східенерго”, м.Донецьк


до відповідача                              Державного підприємства „Ровенькиантрацит”, м.Ровеньки Луганської області


про           стягнення 3340 грн. 80 коп.


В С Т А Н О В И В:


Товариство з обмеженою відповідальністю „Східенерго”, м.Донецьк звернулося до господарського суду Луганської області з позовом до державного підприємства „Ровенькиантрацит”, м.Ровеньки Луганської області про стягнення 3340 грн. 80 коп.

Рішенням господарського суду Луганської області від 18.10.2006 позов задоволений.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду від 18.10.2006 державне підприємство „Ровенькиантрацит”, м.Ровеньки Луганської області звернулося до Луганського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, якою просить скасувати оскаржуване рішення та прийняти нове про відмову в задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування апеляційної скарги заявник посилається на те, що судом не з’ясовані всі обставини справи; що висновки суду не відповідають обставинам справи.

Позивач відзивом №7466/01-41 від 27.11.2006 вимоги апеляційної скарги відхилив, вважає рішення від 18.10.2006 законним та обгрунтованим.

Розпорядженням голови Луганського апеляційного господарського суду від 09.11.2006 відповідно до ст. 28 Закону України “Про судоустрій України” для розгляду апеляційної скарги державного підприємства „Ровенькиантрацит”, м.Ровеньки Луганської області на рішення господарського суду Луганської області від 18.10.2006 по справі №14/451 призначена судова колегія у складі: Єжова С.С.- суддя –головуючий, Парамонова Т.Ф. - суддя, Семендяєва І.В.–суддя.

Відповідно до ст.101 Господарського процесуального кодексу України в процесі розгляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково наданими доказами повторно розглядає справу.

Апеляційний суд не зв’язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції (ст.99 ч.2 Господарського процесуального кодексу України).

Заслухавши представника позивача, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, судова колегія вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Правовідносини сторін встановлені на підставі укладеного 04.03.2005 договору на поставку вугілля №58у/35-38 та додаткових угод до даного договору.

У виконання умов договору відповідач по залізничній накладній №51468452 від 11.02.2006 відправив на адресу структурного підрозділу позивача –Луганську ТЕС 552 тони вугілля марки АШ об.0-6 у 6-ти вагонах.

Як встановлено господарським судом Луганської області за матеріалами даної справи, пунктом 2.1 договору сторони встановили якісні показники вугілля і відповідач зобов’язався разом з вугіллям відправляти посвідчення якості вугілля.

Стаття 526 Цивільного кодексу України встановлює, що зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

Пунктом 4.2.1 договору сторони встановили порядок приймання продукції за якістю і кількістю, згідно якого у разі виявлення розбіжностей між фактичними і вказаними в документах відповідача показниками якості вугілля позивач зобов’язаний не пізніше 24 годин з моменту виявлення таких розбіжностей визвати факсограмою (з наступним підтвердженням телеграмою) поставника, а представник поставника повинний прибути не пізніше 24 годин з моменту отримання виклику.

12 лютого 2006 року, об 21 годині 20 хвилин на структурну одиницю позивача –Луганську ТЕС було доставлено вугілля у кількості 552 тони зазначеної марки, що підтверджується відомістю плати за користування вагонами № 023144 від 16.02.2006.

Інформація про кількість та якість вугілля була передана 12.02.2006 у вигляді довідки.

Посвідчення якості № 430 надійшло позивачу 15.02.2006.

Відповідно до п.4.1.2 договору позивачем проведений хімічний аналіз вугілля за результатами якого складений Акт відібрання проб і хіманалізу № 344 від 13.02.2006, у якому встановлено відхилення показників якості, що зазначені у довідці про якість від 12.02.2006. Позивач відповідно до п.4.2.1 договору факсограмою від 13.02.2006 № 7591/11а викликав представників відповідача для сумісного опробування вугілля з наступним підтвердженням телеграмою від 15.02.2006, що стало підставою для затримки вагонів з вугіллям.

Актом сумісного відібрання проб та хіманалізу від 15.02.2006, складеного з участю представників відповідача, підтверджена невідповідність вугілля якісним показникам. Також у даному акті зазначено, що викликано представників факсограмою від 13.02.2006 № 7591/11 а.

20.02.2006 сторонами проведено ще один аналіз арбітражних проб поставленого вугілля, після чого відповідач погодився з тим, що поставив вугілля з гіршими якісними показниками, ніж зазначені у посвідченні якості та довідці про якість і виставив рахунок на оплату з урахуванням зменшення вартості вугілля.

Внаслідок простою вагонів з 12.02.2006 до 15.02.2006 з позивача стягнута плата за користування вагонами в сумі 3340 грн. 80 коп. яку він просить стягнути з відповідача як збитки у зв’язку з неналежним виконанням відповідачем зобов’язань за договором.

Згідно пункту 6.2 сторона, яка не виконує або неналежним чином виконує зобов’язання по даному договору відшкодовує другій стороні всі пов’язані з цим збитки, документально підтверджені.

Статтею 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, до яких віднесено відшкодування збитків.

Стаття 224 Господарського кодексу України встановлює, що учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб’єкту, права або законні інтереси якого порушені.

Стаття 614 Цивільного кодексу України встановлює, що відповідальність сторони, яка порушила зобов’язання, настає за наявністю її вини, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається в обґрунтування своїх доводів і заперечень.

Факт поставки відповідачем вугілля невідповідної умовам договору якості підтверджено матеріалами справи і відповідачем не оспорюється.

Відповідачем оспорюється факт завдання з його вини збитків в заявленій сумі у зв’язку з затримкою позивачем вагонів до прибуття представника відповідача.

Доводи відповідача за апеляційною скаргою спростовуються наступним.

Сторонами у п.2.3 договору №58у/35-38 від 04.03.2005 визначено, що інформація про якість вугілля передається факсимільним зв’язком протягом 24 годин з моменту відвантаження.

У довідці від 12.02.2006 відповідач невірно вказав якісні показники вугілля, що підтверджується сумісними Актами відбору проб і хіманалізу від 15.02.2006 і 20.02.2006.

Таким чином, позивач цілком правомірно, у межах його прав, передбачених п.4.2.1 договору, затримав вагони та викликав представника відповідача факсограмою від 13.02.2006. Факт отримання факсограми 13.02.2006 і прибуття повноважних представників відповідача для участі у прийманні вугілля за якістю 15.02.2006 підтверджується актом від 15.02.2006 та відповіддю Відкритого акціонерного товариства „Укртелеком” в особі Луганської філії на запит Луганського апеляційного господарського суду №06-07/12 від 09.12.2007, в якій підтверджується факт відправлення факсограми.

          На підставі вищевикладеного, судова колегія Луганського апеляційного господарського суду дійшла до висновку, що простій вагонів мав місце із-за неналежного виконання відповідачем своїх зобов’язань за договором і відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду Луганської області від 18.10.2006 по справі №14/451 ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин та відповідає вимогам матеріального та процесуального права.

          У судовому засіданні за згодою представника позивача оголошені вступна та резолютивна частини постанови.

Відповідно до ст.49 витрати по сплаті державного мита за подання апеляційної скарги відносяться на заявника –державне підприємство „Ровенькиантрацит”, м.Ровеньки Луганської області.

          Керуючись ст.ст. 43, 49, 99, 101, п.1 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів

П О С Т А Н О В И В:


1. Апеляційну скаргу державного підприємства „Ровенькиантрацит”, м.Ровеньки Луганської області Луганської області на рішення господарського суду Луганської області від 18.10.2006 по справі №14/451 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду Луганської області від 18.10.2006 по справі №14/451 залишити без змін.


          Відповідно ч. 3, ч. 5 ст. 105 Господарського процесуального кодексу України постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку.


Головуючий суддя                                                   С.С. ЄжоваСуддя                                                                      Т.Ф. ПарамоноваСуддя                                                                      І.В. СемендяєваСпеціаліст 1-ої категорії                                        С.І. Заєць

Надруковано 5 примірників:

1-          до справи

2-          позивачу (м.Щастя, Луганська область, вул.Гагаріна, 1 „0”, 91480)

3-          відповідачу (м.Ровеньки, Луганська область, вул.Комуністична, 6, 94700)

4-          господарському суду Луганської області

5-          до наряду