Рішення №390172

ЛУГАНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 2

___________________________________________________________________________________________________


ПОСТАНОВА

Іменем України


16.01.2007 року                                                            Справа № 1/323
Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:


головуючого:                              Баннової Т.М.

суддів                               Бойченка К.І.

                                                   Медуниці О.Є.за присутністю секретаря

судового засідання                     Сідорової О.А.

та за участю

представників сторін:

від позивача                               Смоляренко О.В., дов. від 04.01.2007 № 30

                                                  

від відповідача                      Шеховцов М.О. - голова,

Вершинін В.Д., дов. від 15.01.2007 б/н,

Морозов М.М., дов. від 15.01.2007 б/н,


від 3-х осіб Горбаньов М.Д. - голова СТ "Меліоратор",

Горбаньов М.Д.- голова СТ "Будівельник",

Дьяченко В.Є., дов. від 18.12.2006 № 26,

представник від СТ "Ентузіаст"

                                        

розглянув у відкритому

судовому засіданні

апеляційну скаргу                              Садового товариства „Зелена поляна”


на рішення                                        

господарського суду          Луганської області

від                                                  06.11.2006

у справі                                        №1/323 (суддя Н.М.Зюбанова)


за позовом           Товариства з обмеженою відповідальністю

„Луганське енергетичне об’єднання” в особі

Північної філії


до відповідача           Садового товариства „Зелена поляна”

треті особи з боку

відповідача, які не

заявляють самостійних вимог Садівниче товариство „Меліоратор”

Садівниче товариство „Авіатор”


Садівниче товариство „Автомобіліст”


Садівниче товариство „Будівельник”


Садівниче товариство „Ентузіаст”


Садівниче товариство „Луч”


про стягнення 24069 грн. 63 коп.За результатами розгляду апеляційної скарги Луганський апеляційний господарський суд


В С Т А Н О В И В :


Позивач –Товариство з обмеженою відповідальністю „Луганське енергетичне об’єднання” в особі Північної філії (далі –ТОВ „Луганське енергетичне об’єднання”) звернувся до господарського суду Луганської області з позовом про стягнення з Садового товариства „Зелена поляна” 24069 грн. 63 коп. боргу за користування електричною енергією згідно договору про постачання електричної енергії від 12.08.2005 №14ф, укладеним між позивачем та Колективним садівництвом „Зелена поляна” (далі –договір).


Ухвалою суду першої інстанції від 10.08.2006 залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача: Садівниче товариство „Меліоратор”, Садівниче товариство „Авіатор”, Садівниче товариство „Автомобіліст”, Садівниче товариство „Будівельник”, Садівниче товариство „Ентузіаст”, Садівниче товариство „Луч”.


Рішенням господарського суду Луганської області від 06.11.2006 позов задоволений частково: з відповідача на користь позивача стягнуто 19774 грн. 96 коп. боргу, 316 грн. 22 коп. судових витрат; на суму 2850 грн. 50 коп. у задоволені позову відмовлено, у решті позову провадження у справі припинено.

Мотивоване рішення підтвердженням за матеріалами справи факту невиконання відповідачем умов договору по сплаті боргу за спожиту електроенергію, положеннями ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, п. 6.11 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 N 28 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 за N 417/1442 (далі –Правила).

Відмова у задоволенні позову на суму 2850 грн. 50 коп. та припинення провадження у справі у решті позову обумовлено перерахуванням відповідачем грошових коштів після звернення позивача з позовом, також неврахуванням при зверненні позивача з позовом перерахування відповідачем сум 1878 грн. 09 коп. та 972 грн. 41 коп. за платіжними дорученнями від 08.06.2006 та 30.06.2006.

Садове товариство „Зелена поляна” не погодилося з рішенням місцевого господарського суду, подало апеляційну скаргу, якою просить скасувати рішення та направити справу на новий розгляд.

За твердженням скаржника позивач повинен був нарахувати витрати за використану електричну енергію пропорційно між споживачем та субспоживачами, які повинні були бути залучені до участі у справі в якості відповідачів, а не третіх осіб.

В обґрунтування доводів Садове товариство „Зелена поляна” посилається на умови договору, у т.ч. на його п. п. 2.3, 8.12.


Позивач доводи заявника скарги оспорює, оскаржуване рішення просить залишити без змін.

Треті особи відзиви на апеляційну скаргу не надали, що відповідно до положень ст. 96 Господарського процесуального кодексу України не перешкоджає перегляду справи.

У судовому засіданні представники третіх осіб також, як і позивач доводи відповідача оспорюють, просять залишити апеляційну скаргу без задоволення.


Розглянув матеріали справи, обговорив доводи апеляційної скарги, заслухав представників сторін та третіх осіб, дослідив правильність застосування судом першої інстанції при винесенні рішення норм матеріального та процесуального права, Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, виходячи з наступного.


Як вбачається з матеріалів справи, договір про постачання електричної енергії ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»укладений з відповідачем, який за умовами цього договору прийняв на себе обов’язок по оплаті спожитої електроенергії відповідно до додатку до договору –Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електроенергії.

Як встановлено судом першої інстанції та апеляційною інстанцією при перегляді справи, обсяг спожитої відповідачем електроенергії визначений позивачем шляхом контрольного зняття показників лічильника, який встановлений на межі балансової належності та належить Садовому товариству „Зелена поляна” відповідно до додатку до договору «Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін».

Наявність заборгованості відповідача за спожиту електроенергію у сумі 21219 грн. 13 коп. на момент звернення позивача з позовом підтверджено матеріалами справи, у тому числі актами звірки розрахунків сторін, яка була проведена при апеляційному перегляді справи.

Посилання відповідача на обов’язок третіх осіб розраховуватися з ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»за спожиту ними електроенергію не можуть бути прийняті до уваги з наступного.

Умовами договору передбачено право Садового товариства «Зелена поляна»на приєднання до власних мереж субспоживачів у межах потужності, дозволеної до використання відповідно до договору (п. 3.2.10 договору).

Договори ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»з третіми особами на постачання ним електричної енергії не укладені. Із пояснень позивача це відбулося в силу вимог п. 5.15 та 5.19 Правил, згідно яких відносини сторін у разі передачі (транзиту) електричної енергії технологічними електричними мережами споживача регулюються договором про спільне використання технологічних електричних мереж або про технічне забезпечення електропостачання.

Вказані договори не узгоджені ні відповідачем, ні третіми особами. Доводи позивача Садовим товариством «Зелена поляна» не спростовані.

Оскільки обов’язок відповідача по оплаті поставленої позивачем електроенергії передбачений умовами договору, висновок суду першої інстанції стосовно обґрунтованості позовних вимог на суму 22625 грн. 46 коп. відповідає положенням ст. 526 Цивільного кодексу України стосовно загальних умов виконання зобов’язання.

Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається (ст. 525 Цивільного кодексу України).

За викладеним судова колегія дійшла висновку, що оскаржуване рішення місцевого господарського суду ґрунтується на вимогах матеріального і процесуального права та відповідає фактичним обставинам справи.

Підстав для скасування або зміни рішення не вбачається.


Судові витрати за апеляційною скаргою підлягають віднесенню на її заявника відповідно до положень ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.


За апеляційною скаргою підлягає сплаті держмито в розмірі 98 грн. 87 коп. Садовим товариством „Зелена поляна” за квитанцією від 20.11.2006 №19506621 перераховане держмито в сумі 106 грн. 10 коп. Зайве сплачене мито в розмірі 7 грн. 23 коп. підлягає поверненню відповідачу з Державного бюджету України згідно із п.1 ч. 1 ст.8 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

Керуючись ст. ст. 33, 43, 49, 99, 101, п. 1 ст. 103, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, Луганський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів


П О С Т А Н О В И В :


1. Апеляційну скаргу Садового товариства „Зелена поляна” на рішення господарського суду Луганської області від 06.11.2006 по справі № 1/323 залишити без задоволення.


2. Рішення господарського суду Луганської області від 06.11.2006 по справі № 1/323 залишити без змін.


3. Повернути Садовому товариству „Зелена поляна”, м. Луганськ, м. Щастя, вул. Советська, 2, ідентифікаційний код 25061876, з Державного бюджету України 7 грн. 23 коп. держмита, що зайво сплачено при зверненні з апеляційною скаргою за квитанцією від 20.11.2006 №19506621, оригінал якої знаходиться в матеріалах справи.

Повернення державного мита здійснюється на підставі даної постанови, скріпленої гербовою печаткою суду.Головуючий суддя                                                  Т.М.Баннова


Суддя                                                                      К.І.Бойченко


Суддя                                                                      О.Є.Медуниця